Play movie
Livskunskap
 
Det här med att leva, det är inte så enkelt som man tror. Vi kan behöva stöd lite då och då under livets gång. Både i Sverige och utomlands erbjuder folkbildningen livskunskap som ett eget ämne. Det här är en bra idé eftersom det ger individen kunskaper och självförtroende. Men det kan också vara en plattform för att förändra samhället och adressera saker som inte fungerar. För livslångt lärande utgår visserligen från individen, men som individer ingår vi i det mänskliga kollektivet. Det får vi komma ihåg.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Att vara på väg in i vuxenvärlden betyder att navigera sig igenom tonårstiden. För de allra flesta går det bra, några snedsteg betyder inte att man kör i diket utan bara att man lär sig för livet. Men för den som hamnar utanför skolsystemet, fastnar i droganvändning eller har stora problem av något annat slag kan ett möte med en vuxen som ser och lyssnar vara det som får en att ändra riktning. Martin Hugo, docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, har träffat hundratals av dessa unga, och personerna runt dem. 
 
   
 
   
I Tanzania är tonårsgraviditeter vanligt. När en tjej blir gravid får hon inte fortsätta gå i skolan, enligt de traditionella reglerna får hon heller aldrig komma tillbaka in i skolsystemet. Men efter enträget och målmedvetet arbete finns det nu en alternativ väg, genom landets folkhögskolor. Och genom fotbollen.
– Det är så otroligt viktigt det där att det inte blir stopp, utan lärande måste alltid fortsätta, säger Mia Mjengwa Bergdahl.
 
   
Annika Davén och Aino Collmar driver Vägledningspodden. Poddformen ger en möjlighet att bygga ut samtalet kring frågor de tar upp med vägledningsstudenterna, och därmed fördjupa undervisningen ytterligare. Men många yrkesverksamma lyssnar också.
– Vi fyller ut med praktiska exempel det som är en ganska teoretisk utbildning. Hur är det att jobba som syv, vad är det för dilemman man står inför? Många syv jobbar ganska mycket själva, då kan det vara skönt att få lyssna på andra som står inför liknande dilemman, säger Annika Davén.
 
   
Professor Lis Atkins, University of Derby, talks about her research on young people and their transistion to adulthood and the labour market. The situation post-covid is even worse than before, but perhaps policy makers are starting to listen to science. 
 
   
Denna rapport handlar om hur unga vuxna med högfungerande autism upplever att studera IT på en speciellt anpassad utbildning. Hur beskriver studenterna sina upplevelser och erfarenheter av IT-spåret? Vilka undervisningsmässiga och mellanmänskliga stödfunktioner beskriver studenterna som mest betydelsefulla? Hur beskriver studenterna sina framtidsvisioner? Hur framträder interaktionen mellan studenterna och lärarna på IT-spåret?
 
   
Martin Hugo berättar i ett kort filmklipp om sin forskning kring unga vuxna med högfungerande autism. Martin har medverkat i flera studier kring unga vuxna med npf, bland annat de som redovisas i rapporterna här ovan. 
 
   
 
   
 
   
Uppsatstävling om livslångt lärande. Deadline 30 juni.
 
   
Det här brevet är till dig och innehåller tips på hur du kan ta nästa steg för att stärka ett livslångt lärande. Genom att göra det bidrar du till regeringens samverkansprogram med fokus på kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vi står i ett skede då det är dags att föra en kritisk diskussion om vilken sorts infrastruktur för vuxnas livslånga lärande som samhället ska erbjuda.
 
   
Tips på konferenser:
 
Att praktiskt arbeta med validering, 13-14 oktober, Göteborg
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.

Vestlunddagarna, 21-22 oktober
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av
makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvall
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

Ytterligare konferenser finns här.