Nyhetsbrev nr.10 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Sommaren är här! 
Sol och värme som vi längtat efter har äntligen kommit! Alltfler blir vaccinerade så vi kan hoppas på bättre tider framöver då vi förhoppningsvis kan ses på riktigt igen.

I detta brev hittar ni länkar till två nya avsnitt av vår podcast Demokratiresan.
Vi bjuder också in till ett nytt utvecklande nätverk där målet är att medborgardialogen ska bli ett systematiskt arbetssätt.

Fagersta kommun har en pågående medborgarbudget som riktar sig till unga precis som stadsdelen Lundby i Göteborg och i Trellborg har röstningen i norra landsbygdsområdet nyss avslutats. Vi hoppas ni blir inspirerade av dessa tre exempel och startar medborgarbudget i era kommuner och regioner. Har ni frågor kontakta oss på SKR så ger vi tips och råd.

Vi vill passa på att önska er alla som löser detta nyhetsbrev en härlig sommar!

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Nytt nätverk - Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt
För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk för att utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i organisationens styr- och ledningssystem.

Styrningsnätverket är till för kommuner och regioner som redan kommit en bit med sitt arbete kring medborgardialog och som vill komma vidare med att utveckla ett systemför detta. Nätverket innebär ett aktivt åtagande att delta i möten och att arbeta konkret på hemmaplan med hur dialogen organiseras och systematiseras. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på att varje kommun eller region utvecklar sitt system utifrån sina lokala förutsättningar.

Målgrupp: Målgruppen är ledande politiker och tjänstepersoner samt ansvariga för medborgardialog i kommuner och regioner.
 
Start: 29 september 2021 nätverket avlsutas i januari 2023

Upplägg: Arbetet bygger på kontinuerliga träffar i nätverk där vi stegvis går igenom viktiga delmoment för att medborgardialogen ska bli en naturlig del i styrningen. Arbetet bygger på ett aktivt deltagande med arbete mellan nätverksträffarna och deltagande i diskussioner samt övningar under regelbundna träffar.

Mer info på SKR:s hemsida

Har du frågor om utbildningen kontkata:
nils.munthe@skr.se, anders.nordh@skr.se
 
SKR: Demokratiresan en podcast - Avsnitt 42 Ungdomspolitik
I veckans avsnitt pratar vi om ungas inflytande över politik, sin vardag och kommuner och regioners verksamhet. Vad är det som krävs för att unga ska kännas reellt inflytande där de verkar och bor och vilka värderingar ger unga uttryck för när de får beskriva sin samtid och synen på framtiden?

Medverakande: Christina Nordmark, ungdomsstrateg i Orsa kommun och Region Dalarna, Christine Feuk, handläggare vid Sveriges Kommuner och Regioner.
Länk till Demokratiresan avsnitt 42


SKR: Demokratiresan en podcast - Avsnitt 43 Kommunkompassen 
I veckans avsnitt i podcasten Demokratiresan får ni veta mer om utvärderingsverktyget Kommunkompassen. I samtalet beskriver SKR hur kommunkompassen är upplagd och fungerar. Du får också ta del av ett exempel från Kumla kommun som har gjort kommunkompassen två gånger. 
 
Medverkande: Gunnar Gidenstam och Linda Norberg SKR, Katarina Hansson, KS-ordförande Kumla kommun.
Länk till Demokratiresan avsnitt 43
 
 
SKR: "Best Practice in Citizen Participation"Mörsil från Åre kommun har gått vidare!
Glädjande nyhet
Medskapande medborgardialog I Mörsil Åre kommun har gått vidare från först röstningsomgången. 

Mörsil är nominerade till 2021 Award "Best Practice in Citizen Participation" som utlysts av IOPD (The International Observatory on Participatory Democracy)

Läs mer på IOPD:s webbsida.
 
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
Fagersta: Din idé! - Medborgarbudget för unga
Din idé! Du bestämmer! är en medborgarbudget där unga i ålder 13 - 25 år har makten. Det handlar om att ta fram idéer på aktiviteter för unga i Fagersta som ökar psykisk hälsa och minskar otrygghet.
Du kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra din idé!
Nu är omröstningen avslutad och vi har ett resultat! De förslag som fått flest röster och som kommer att genomföras är:
Förslag 10 - Bf Blicka framåt
Förslag 9 - UU Utanför utanförskap
Förslag 7 - Fisketur
Förslag 2 - Gaming event
Förslag 1 - Workshop i Rap/poesi med mera
 
 
Lundby Göteborg: Medborgarbudget
Din idé är en medborgarbudget där du är med och bestämmer vilka aktiviteter du vill ha i området kring Bjurslättsskolan. Det finns 150 000 kronor i budgeten.

Se de vinnande förslagen och en film med elever som deltog i medborgarbudgeten.

Länk till mer information
 
Trelleborg: Medborgarbudget - En miljon idéer, röstning avslutad
Under 2021 har Trelleborgs medborgarbudget fortsatt till de norra landsbygdsområdet. Mellan den 15 april och 1 maj var det röstningsperiod för inlämnade förslag. Röstningen är nu avslutad och en projektplan ska göras för varje projekt som ska genomföras, så byggstarten kan variera. Ambitionen är att vinnande projekt ska vara genomförda under hösten 2021.

Det vinnande förslaget om Rosenhagen lämnades in av förskolorna i Anderslöv, som vill göra Rosenhagen till en mötesplats i naturen. Anderslövs Folketshus-förening som äger delar av marken är positiva. Eftersom den totala budgeten är på fem miljoner kronor och ett förslag får kosta högst en miljon kommer ytterligare fyra förslag att genomföras.

Läs mer på Trelleborgs hemsida
 
Mark: Målbild Kinna centrum 2030
Nu pågår arbetet med att utforma en målbild för Kinna centrum 2030. Målbilden ska bli en gemensam bild av vilken plats Kinna centrum ska vara i framtiden och baseras på en medborgardialog.

Länk till Mark kommuns hemsida
 
Statsvetenskaplig tidskrift: Coronapandemin – beslutsfattande under svåra förhållanden
Statsvetenskaplig tidskrifthar härmed det stora nöjet att publicera ett omfattande specialnummer om coronapandemin!
Vi vill tacka författarna för deras insats, och hoppas att läsarna kommer finna mycket av intresse i dessa samhällsvetenskapliga analyser av coronakrisens olika aspekter.
Texterna är fritt tillgängliga.

Länk till hela numret som PDF-fil
 
NNS: NNS och Samverkansakadamin bjuder in till en utbildning som handlar om att återställa förtroende och skapa en starkare välfärd.
Hans Abrahamsson, docent i freds- och konfliktforskning vid Göteborgs universitet, tar oss igenom vad som just nu sker i världen.
På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner har han genomfört en större forskningsstudie kring demokratins, medborgardialogens och den sociala hållbarhetens förutsättningar. Forskningsstudien har legat till grund för det kurspaket som tagits fram i samverkan med SKR och som kostnadsfritt kan laddas ner från www.omvarldskunskap.se.
Med stöd av forskningsstudien diskuteras kring tänkbara strategier för att möta de krav som den pågående samhällsutvecklingen ställer oss inför, nationellt och lokalt.
Utbildningssatsningen syftar till en gemensam kunskap som deltagarna bär med sig och sprider vidare inom sina egna organisationer.

Läs mer på NNS Finsams hemsida
 
SKR: Vägval för framtiden 2021 - trender fram till 2030
SKR bjuder in till ett webbinarium där vi presenterar den senaste versionen av Vägval för framtiden - om vilka trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot år 2030. Du får även ta del av exempel på hur en kommun och en region använder sig av analysen i sin omvärldsbevakning.
Datum: 31 augusti 2021
Tid: 10:00 - 11:00
Webbinariet är kostnadsfritt, sista anmälningsdag 20 augusti

Anmäl dig här!
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se