Digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021
Under förmiddagen den 10 september 2021 arrangerar Folkhälsomyndigheten, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska institutet, Region Stockholm, (NASP) och Socialstyrelsen, en digital konferens på temat samordning, samverkan och samarbete.
Digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021