Årets bästa och mest köpta fonder
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar maj: Fortsatt uppåt på börsen och signaler om ökad inflation

Den svenska börsen fortsätter sin resa uppåt och breda index OMXSPI var upp 1,7 procent under maj. Årets uppgång låg per den sista maj på 18,73 procent. Globala index MSCI World avkastade under samma period cirka 10 procent.

Vaccineringarna i Sverige har kommit igång ordentligt och i den största regionen sett till antal invånare, Stockholm, vaccinerar man nu alla som är 40 år eller äldre. Trots att man kan tycka att det borde gått snabbare än det gjort så är det just detta som möjliggjort de lättnader som regeringen nu meddelat.

Vad gäller börserna så är det tydligt att vaccinens framfart speglar av sig. Om vaccineringen får fortsätta obehindrat, vilket i sin tur skapar möjligheter till att öppna upp länder mer och mer samtidigt som räntorna hålls nere och centralbankerna fortsätter att utlova stöd och stimulanser, så är det svårt att se när nuvarande bull-trend (utbredd optimism och tilltro till marknaden, där positiva nyheter driver fortsatta värdeökningar) ska avta.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Årets bästa och mest köpta fonder

Tittar vi på vilka fonder som gått bäst hittills i år så hittar vi ganska många olika fonder i topp. Bland Fondmarknaden.se’s kategorier ligger Sverigefonder, Nordenfonder, Nordamerikafonder och Europafonder alla i topp. Samtliga av de kategorierna har i snitt avkastat 15 procent hittills i år.

Läs mer
 
Aktiva fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva fondportföljer senaste månaden 

Aktiv Defensiv: -1,0 %
Defensiv mixindex:+0,16 

Aktiv Balanserad: -0,64 % 
Balanserad mixindex: +0,27%

Aktiv Offensiv: -0,51 % 
MSCI World: +0,53

Aktiv Tillväxt: +0,89 
MSCI EM: +1,47 


(30 dagar bakåt from 7 juni. Siffror innan avgifter)
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
Bakersteel Global Precious Metals A EUR +14,67%
 
Månadens bästa hedgefond
Atlant Precious A +11,62%
 
Månadens bästa räntefond
AB Em Mkt Lcl Ccy Dbt A2 Acc +2,38%

Avkastning per 2021-06-04, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.