Om att samtala med barn och utbildningar i barnkonventionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Krönika
 
 
Som många andra har mitt arbete sedan ett år tillbaka bedrivits digitalt. Det har varit en stor efterfrågan på utbildningar inom barnets rättigheter både till politiker, tjänstemän och chefer.
SKRs regionala och kommunala barnrättsnätverk har kunnat träffats lite oftare digitalt men visst saknar vi de fysiska mötena. Med andra ord så har inte barnrättsarbetet bromsats av pandemin. Det händer fantastiskt mycket bra arbete ute i kommuner och regioner.

Vår stora utmaning nu är att se till att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Många undersökningar visar hur barn och unga farit illa under pandemin och inte fått den utbildning och det stöd som de har rätt till. Det är viktigt att vi nu efterlever barnkonventionen och ser till att barnets bästa blir verklighet.

Marie Lundin Karphammar
Barnrättsjurist
 
Aktuellt SKR
 
 
Samtal med barn inom socialtjänsten
SKR har tagit fram eget material kring temat att samtala med barn och unga. Här finns även tips på material från andra aktörer.

Samtal med barn inom socialtjänst
Ny uppdaterad kortlek
SKR:s har tidigare tagit fram en kortlek baserad på Barnkonventionens artiklar. Den är nu uppdaterad och går att ladda ner som PDF eller kan beställas. Här finns också tips på hur kortleken kan användas.
 
 
Utbildningar SKR
 
Barnkonsekvensanalys
SKR anordnar utbildningar i genomförande av prövning av barnets - barnkonsekvensanalys . Under en och en halv dag blandas teori med workshops som innehåller konkreta case inom skola eller socialtjänst. 
 Barnkonvsekvensanalys inom socialtjänsten 29-30 september
 
Grundutbildning barnkonventionen
En webbsänd utbildning där grunderna i barnkonventionen presenteras vad det innebär för dig som är förtroendevald eller tjänsteman. Utbildning är är tre timmar lång och här ingår även hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

Grundutbildning barnkonventionen förtroendevalda 27 augusti
Grundutbildning barnkonventionen chefer och tjänstemän 14 oktober
 
 
Barnrättsstrategutbildning
SKR har tagit fram en utbildning som genomförs genom förinspelade moduler, digitala möten och förhoppningsvis också en avslutande fysisk träff. Utbildningen börjar 3 september och pågår fram till 10 december med fyra avstämningstillfällen.
Barnrättsstrategsutbildning 3 september -10 december
 
Aktuellt från regioner
 
 
Barnets rättigheter inom hälso-och sjukvården
Region Kronoberg har tagit fram filmer om barnets rättigheter inom hälso-och sjukvården och tandvården.

Filmer om barns rättigheter inom hälso-och sjukvården, Region Kronoberg
 
Aktuellt från omvärlden
 
BRIS årsrapport 2020
Barnens rätt i samhället, Bris, årsrapport handlar om hur pandemin har påverkat barn under 2020. Rapporten släpptes i mars i år.

Bris årsrapport 2020
 
Årsrapport Barnombudsmannen
Barnombudsmannen har släppt sin årliga rapport ”Alla tar ju inte ansvar-Barnkonventionen som lag under en samhällskris”. Organisationen håller också ett digitalt frukostseminarium tisdag 15 juni klockan 8.00-9.00 där årsrapporten presenteras. 

Information och anmälan till seminariet
Barnombudsmannen årsrapport 2021
 
Handbok och meddelandeblad från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har gett ut en ny handbok gällande ekonomiskt bistånd där barnrättsperspektivet lyfts fram. Socialstyrelsen har också gett ut ett Meddelandeblad angående barn som söker hälso- och sjukvård.

Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen (PDF)
Barn som söker hälso-och sjukvård, meddelandeblad Socialstyrelsen (PDF)
 
Svensk lag överenstämmelse med barnkonventionen
Barnkonventionsutredningens betänkande som bland annat innehåller en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen.

Betänkande SOU 202063, Regeringen
 
Nya regeringsuppdrag
 
Förebygg och bekämpa våld mot barn
Regeringen har tillsatt en utredare för att ta fram ett förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Särskild utredare är Fredrik Malmberg. Uppdraget ska redovisa senast den 31 maj 2022.

Nationell strategi: att förebygga och bekämpa våld mot barn, Regeringen
 
Stärkt barnrättsperspektiv IVO
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått ett förstärkt regeringsuppdrag som gäller att förstärka tillsynen av hur socialtjänsten handlägger ärenden som rör barn och unga. IVO presenterade regeringsuppdraget på ett webbinarium från 25 mars. Seminariet går att lyssna på i efterhand och är cirka 1 timme lång.

Tillsammans för ett stärkt barnrättsperspektiv, IVO
IVO:s uppdrag, Regeringen
 
 
Stöd till barn som anhörig
Socialstyrelsen fått ett särskilt uppdrag att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga. Första delredovisningen ska ske 1 september 2021.

Uppdrag stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga - Regeringen
 
 
Redaktör
Marie Lundin Karphammar
marie.lundin.karphammar@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se