Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna. Här får du träffa två representanter för modellkommunerna vid Kompetenscentret. Kompetenscentret 
Helpdesk
 
Victor Forsberg, projektledare Kalmar kommun
– Förutom modellkommunsuppdraget jobbar jag med ”Projekt välfärdsteknik korttid” där syftet är att introducera omsorgstagare till välfärdsteknik i hemmet. Genom projektet kan omsorgstagare i en trygg miljö få svar på frågor och testa tekniken - det tror jag är värdefullt.
Projekt välfärdsteknik korttid
 
Tobias Leverin, projektledare Grästorps kommun
– Jag arbetar i projektet på nationell och lokal nivå samt brinner för att ändra attityden kring välfärdsteknik för att påvisa nyttan med tekniken. Två aktuella exempel i Grästorp är tillsyn med hjälp av sensorer och digitala trygghetslarm som båda ökar självständigheten och tryggheten. Målsättningen är att omvärdera sättet vi ser på teknik; problem eller möjlighet.
Välfärdsteknik i Grästorp
 
 
Stöd och vägledning - välfärdsteknik äldreomsorg 
 
Ett antal kommuner har infört nya omsorgstjänster med framgång och många kommuner vill göra en liknande utveckling. Därför har Kompetenscenter välfärdsteknik sammanställt stöd och vägledning - välfärdsteknik äldreomsorg. Stödet bygger på beprövad erfarenhet från kommunerna och ger användbar information för fyra omsorgstjänster (mobila trygghetslarm, digital tillsyn, digitala lås och läkemedelsautomater) till de kommuner som vill göra samma verksamhetsutveckling. 
Stöd och vägledning välfärdsteknik äldreomsorgen
Mobila trygghetslarm (övriga vägledningar publiceras under sommaren/hösten)
 
Mätning av digital mognad, DiMiOS
 
SKR erbjuder kommuner och regioner, i ett projekt som pågår 2021-2023, stöd i att mäta sin digitala mognad med modellen DiMiOS (Digital mognad i offentlig sektor). Genom att mäta digital mognad får kommuner och regioner bättre förmåga att utveckla välfärden med hjälp av digitalisering. DiMiOS är evidensbaserad och framtagen vid Göteborgs universitet. Modellen visar vad en organisation gör bra och vad den behöver bli bättre på.
Mätning om digital mognad
 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Borås välfärdsbibliotek lyfts upp på nationell lista
För att få fler seniorer att våga prova ny teknik startade Mötesplatserna för seniorer i Borås Stad ett välfärdsbibliotek i samverkan med Högskolan i Borås och AllAgeHub. Nu lyfts initiativet upp av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, som ett av 51 svenska forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att göra faktisk nytta.
Välfärdsbiblioteket
 
Fjärrtillsyn för trygg och ostörd nattsömn
Nattlig tillsyn med hjälp av kamera ger lugnare nätter för både brukare och hemtjänstpersonal i Uddevalla kommun. Fjärrtillsynen gör att brukare slipper bli väckta mitt i natten samtidigt som hemtjänsten alltid finns nära om något skulle hända. Tack vare fjärrtillsynen frigörs resurser inom vården. Målet är att alla brukare som vill ska ha möjlighet till fjärrtillsyn.
Fjärrtillsyn på natten med hjälp av diskret kamera
 
 
Nyheter från myndigheter och organisationer
 
 
Anmäl aktiviteter till Innovationsveckan
För tredje året i rad genomförs Innovationsveckan den 4–8 oktober med digitala aktiviteter som äger rum över hela landet. Under veckan fokuserar SKR på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor. Och programmet skapar vi tillsammans. Nu kan din organisation registrera aktiviteter och bli en del av det gemensamma programmet. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige.
 
Evenemang
 
 
8 sep kl. 9.00 -15.00
Trygghet och självständighet livet ut – med en digital äldreomsorg
En nationell konferens om vad digitaliseringen kan innebära och möjliggöra för framtidens äldreomsorg. Forskare, föreläsare och representanter från kommuner delar med sig av vilka krav som ställs på kommunerna inför morgondagens äldreomsorg.
Sista anmälningsdagen 6 sep
 
21 sep kl. 13.00 -15.00
Öka trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av digital tillsyn
Hur kan kommuner erbjuda digital tillsyn som ett alternativ till fysiska tillsynsbesök. Konkreta exempel, framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd.
Sista anmälningsdag 17 september
 
22 sep kl. 10.30 -11.30
Vad innebär automatisering inom äldreomsorgen?
Seminariet ger en inblick i vad automatisering innebär och vad som behöver göras inom äldreomsorgen för att kunna automatisera de administrativa processerna.
Sista anmälningsdag 17 september
 
5 okt kl. 10.00-12.00
Så lyckas du med gemensam upphandling av välfärdsteknik
Att gå samman med andra kommuner för att göra en gemensam upphandling av välfärdsteknik är en framgångsfaktor. Hur gör man en bra förberedelsefas för att lyckas?
Sista anmälningsdag 30 september
 
21 okt kl. 8.45-16.30
Esthers släktträff 2021
Från ett pågående arbete med omställningen till en nära och samordnad vård och omsorg tar utvecklingen för och med äldre ny fart efter pandemin. Ett möte för att få kunskap, inspiration och goda exempel att ta med in i vårt lokala, regionala och nationella arbete.
Vem är Esther?
 
SAVE THE DATE - workshop
Identifiera och mäta nyttan med välfärdsteknik - 27 sep och 8 nov kl. 10.00-12.00.
Använda KLASSA i praktiken - 13 okt och 23 nov kl. 10.00-12.00
Utveckla användningen LIKA socialtjänst - 28 okt kl. 13.00-16.00
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se