Nyheter från SKR
 
 
Bra med delad digital information om vård och omsrog
SKR ser positivt på förslaget från utredningen Informationöverföring inom vård och omsorg. En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som kan delas digitalt behövs.
Lagen bör vara obligatorisk och finansieringsprincipen ska gälla
 
Nära vård ger positiva ekonomiska effekter
SKR:s ekonomirapport visar att utvecklingen mot Nära vård inte bara ökar vårdens tillgänglighet utan också innebär stora ekonomiska vinster för både kommuner och regioner. Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
Behov av nytt system för småskalig hälso- och sjukvård
SKR, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna har enats om förslag till nytt ersättningssystem för privata vårdgivare. Nu behöver regeringen delta i de fortsatta samtalen.
Hemställan till regeringen för att få till en ändring på dagens system
 
Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg
Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg har överlämnat sitt betänkande, SoU 2021:40, till regeringen. Utredningen föreslår ingen ändring i mervärdesskattelagen men att nya alternativa ersättningsnivåer förs in i ersättningsförordningen.
Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 16 september 2021 klockan 9:00-16:00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Vad händer när offentlig verksamhet ”återlämnas”?
Vilka effekter får det när ett äldreboende ofrivilligt tvingas återgå till att drivas i offentlig regi, så kallad backsourcing? Det har forskare studerat.
Viktigt med beredskap för återtagande - Forskning.se
 
Små utförares möjlighet att verka i primärvården
Uppdrag att kartlägga hur ofta och i vilken omfattning privata utförare gemensamt ingår avtal med regionerna om tillhandahållande av primärvård.
Rapport från Socialstyrelsen
 
Vårdgivare samverkar sällan trots att regelverket inte begränsar detta
Socialstyrelsen presenterar en rapport gällande samverkan mellan mindre aktörer i ansökningsprocessen för att delta i valfrihetssystem inom primärvården. Rapporten baseras utifrån ett regeringsuppdrag om att kartlägga hur ofta och i vilken omfattning privata utförare gemensamt ingår avtal med regionerna om att tillhandahålla primärvård.
Utnyttja de möjligheter som redan idag finns för samverkan - Konkurrensverket
 
Myndigheter vill försvåra för oseriösa företag i upphandlingar
Bolagsverket är en av myndigheterna som deltar i Upphandlingsmyndighetens initiativ för att försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar. Syftet är att göra det lättare för kommuner och myndigheter att ta del av företagsinformation innan de fattar beslut i upphandlingar.
Bidra till förenklingar och säkrare beslut - Bolagsverket
 
Fängelse för mutbrott m.m. i samband med upphandling av ett vårdverktyg
Tingsrätten har meddelat dom i mål om påstådda brott i samband med offentlig upphandling av ett vårdverktyg för primärvården i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Läkaren och två tjänstemän döms för mutbrott respektive troläshet mot huvudman samt att betala mångmiljonskadestånd.
Medfört risk för patientsäkerheten - Sveriges Domstolar
 
Ändringsbudget genomför satsningat inom äldreomsorgen
Regeringen har nu beslutat om en ändringsbudget i enighet med riksdagens beslut 7 april på satsningar för ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Satsningen omfattar offentligt finansierad verksamhet i både offentlig och privat regi. Socialstyrelsen ska till kommunerna fördela 2 miljarder kronor i stöd för att minska andelen timanställningar, 1 miljard kronor för att utöka bemanningen av sjuksköterskor, samt 22 miljoner till ökad specialistundersköterskekompetens. 300 miljoner kronor ska fördelas mellan regionerna för att öka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.
Satsningar på äldreomsorgen - Socialdepartementet
 
Aktuell debatt
 
 
"Momsundantaget för vård bör gälla fullt ut även i Sverige"
Vårdmomsen gör att privata och offentliga vårdgivare får svårt att samarbeta. Förlorarna riskerar att bli patienterna. Utredningen måste landa i slutsatsen att momsen på vård tas bort, skriver flera företrädare för vårdprofessionerna.
Förlorarna på vårdmomsen riskerar att bli patienterna - Vårdföretagarna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se