SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
EU:s fonder och program
SKR anordnar en digital heldagskonferens för dig som är intresserad av EU:s nya program och fonder. Under dagen får du en snabb överblick över vilka program och fonder som finns och du får tips och råd på hur du ska ta dig vidare.
Axplock ur programmet En ny programperiod - och nya möjligheter, Jelena Drenjanin, Vad innebär EU:s återhämtningspaket för kommuner och regioner? Julia Reinholdsson och Sara Tägtström, Finansdepartementet

Webbsänds den 29 september kl 09.00-16.00
 
 
Nya livsmönster och komplexa samhällsutmaningar
 
Ökad komplexitet, minskad tillit och risk för mindre lokalt och regionalt handlingsutrymme. Det är några trender som SKR ser kan påverka det kommunala och regionala uppdraget framöver. I SKRs omvärldsanalys beskrivs de tio trenderna närmare. Syftet med rapporten är att den kan användas för diskussioner om effekter och påverkan som kan användas i kommuner och regioners strategier för att möta förändringar.  
Tio trender - Vägval för framtiden
 
Michaela har ordet 
 
Nu är vi igång!
Med en rivstart drogs höstterminen igång efter en härlig semester!
På kansliet har vi nu hunnit träffa våra regionala utvecklingsdirektörer och förberett oss inför höstens första tjänstemannaforum (som i vanlig ordning har en välfylld agenda). Vi har även träffat regionala kulturchefer och förberedelserna i detta nätverk handlade om nationell dialog (kultursamverkan) i oktober. Utöver våra nätverk har vi även haft workshops på temat pamdemiuppföljning inom kultur och fritid och det var ett trettiotal kommuner och regioner som gemensamt utbytte erfarenheter, reflekterade och mejslade fram ett resultat som vi nu arbetar vidare med och återkommer till senare i höst. Några frågor i fokus under hösten är Arbetsförmedlingens reformering och aktualitetsprövningen av Landsbygdspropositionen. Och vi väntar med spänning på både regeringens budget och skrivelser som vi vet snart är redo att publiceras, varav en är Besöksnäringsstrategin. Nu kör vi!
// 
Michaela Stenman, sektionschef SKR
 
 
 
I korthet 
 
Smart specialisering högre upp på dagordningen 
Tillväxtverket har utvärderat regionernas arbete och kapacitet inom smart specialiserings området. Några slutsatser är att det funnits en nationell otydlighet, att det är en stor variation mellan regionerna i arbetet och att det i samtliga regioner uppfattas som ett allt viktigare arbetssätt. 
Stärk regionalt utvecklingsansvariga inom smart specialisering

Satsningar i budgetpropositionen för 2022 
Redan nu är ett antal satsningar i regeringens budgetproposition för en levande och växande landsbygd presenterade. Ytterligare 500 miljoner kronor satsas på bredbandsutbyggnad i hela landet, investering i besöksnäringens omställning och satsning på vägunderhåll på landsbygden
Hela landet ska leva


Förslag på ny forskningsinfrastruktur
Tobias Krantz har lämnat sin utredning om forskningsinfrastruktur med förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering. Många frågor hanteras, exempelvis utveckling av den politiska styrningen, behov av vidgat persperktiv för att öka näringslivets delaktighet och förslag att samla digitala infrastrukturer för forskning inom en myndighet. Mer förslag finns att läsa i utredningen. 
Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

 
 
Kommande evenemang
 
 
 
Innovationsveckan 2021
För alla som utvecklar offentlig sektor - en vecka som är både lokal och nationell samtidigt. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet och programmet möjliggör aktiviter där du som deltagare både kan bidra och ta del av aktuellt inom offentlig innovation.
Initiativtagare till veckan är SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG - myndigheten för digital förvaltning.
När 4-8 oktober 2021
Var Online
Hur Innovationsveckan 2021
 
 
Trafik- och gatudagar 2021
SKR:s konferens och mötesplats för tjänstemän och politiker som arbetar med trafikplanering, trafikreglering och trafiksäkerhet samt gator och vägars drift och underhåll. Konferensen erbjuder spännande utblickar och omvärldsbevakning samt innehåller parallella seminarieserier.
När 21-22 oktober 2021
Var Online
Hur Trafik- och gatudagar 2021
 
 
 
Besöksnäring på agendan 2021 - nationell dialog om samhällets roll för utveckling 
Besöksnäring på agendan är en konferens som har strategier, kunskapsutveckling och innovationer på programmet. Under två halvdagar, lunch till lunch, lyfter vi tillsammans det offentligas roll för att utveckla en hållbar svensk besöksnäring på en ny spelplan. Konferensen arrangeras av SKR i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.
När 24 - 25 november  2021
Var  Online
Hur Besöksnäring på agendan
 
Lästips & filmtips
 
 
Hållbara globala leverantörskedjor och näringslivets konkurrenskraft - vad är statens roll? 
Slutrapport från Tillväxtanalys inom studieområdet Gröns omställning presenterades och diskuterades på Almedalsveckan. Läs rapporten och ta del av seminariet
Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor
 
 
 
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se