Ny omgång av utbildningen Styra för resultat!
 
Nu bjuder vi in till en ny omgång av SKR:s utbildning Styra för resultat!

Utbildningen riktar sig till controllers, kvalitetschefer/-strateger med fler som arbetar kommun- eller regionövergripande med ledning och styrning.

Utbildningen fokuserar särskilt på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning, vikten av att arbeta med en resultatkultur samt beskriva vad som krävs i rollen som controller för att bedriva förändringsarbete inom styrning och ledning.

Syftet är att ge dig ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör övergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet inom området.
 
Utbildningen sker digitalt och är fördelad på fyra utbildningstillfällen á två dagar. Sista anmälningsdagen är den 11 oktober 2021. 
 
 
Nylansering av Vägval för framtiden - välkommen att delta!
 
Att kunna förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid. Omvärldsbevakning och analys av detta är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra och för att därefter kunna göra kloka avvägningar och vägval.

Den 31 augusti kl. 10.00-11.00 bjuder SKR in till ett kostnadsfritt webbinarium där den senaste versionen av Vägval för framtiden presenteras - vilka trender påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot år 2030?
 
Du får även ta del av hur en kommun och en region använder sig av analysen i sin omvärldsbevakning.
 
 
Utbildning kring effektivitet för kommunledningar - fjärde omgången i höst
 
Under våren har SKR och RKA tillsammans genomfört tre utbildningsomgångar med temat effektivitet för kommunledningar.

Utbildningarna har genomförts digitalt och över 200 personer har deltagit. Exempel på innehåll har varit effektivitetsnyckeltalen i Kolada, att styra, analysera och leda för ökad effektivitet. En utbildningsomgång har bestått av två halvdagar.

Då de tre utbildningsomgångarna snabbt blev fulltecknade och det stod kommuner på kö, erbjuder vi nu ytterligare en digital utbildningsomgång uppdelat på två halvdagar den 28 september och den 14 oktober.
 
 
Utvecklingsprojekt kring effektivitet
 
Under hösten startas ett utvecklingsprojekt där ett antal kommuner kommer att arbeta i ett utvecklingsnätverk tillsammans med SKR och RKA för att öka effektiviteten i respektive kommun.

Fokus kommer att vara kommunledningens roll i en sådan utveckling. Projektet löper under ett och ett halvt år.
 
Vill din kommun ansöka om att delta i utvecklingsprojektet?
Kommuner har möjlighet att ansöka om att delta i projektet till och med den 14 juni. 

Vill du få inbjudan och anvisningar kring ansökan, kontakta gunnar.gidenstam@skr.se
 
Utvärdera din kommun med Kommunkompassen - några lediga tider kvar i höst!
 
Det finns fortfarande några lediga tider kvar för en Kommunkompass-utvärdering under hösten 2021!

Vilka förutsättningar har just er kommun för att hantera dagens och framtidens utmaningar?

Ta vara på chansen och gör en utvärdering om hur styrning, ledarskap och samverkan fungerar hos er. Som resultat får ni en rapport med utpekade styrkor och utvecklingsområden som fungerar som ett ypperligt underlag för att ta er styrning till nästa nivå. 
 
Lyssna på podcasten Demokratiresan om Kommunkompassen
Den 8 juni publiceras ett avsnitt i SKR:s podcast Demokratiresan om Kommunkompassen. Lyssna på kommunstyrelsens ordförande i Kumla, Katarina Hansson (S) berätta om hur de använt sig av Kommunkompassen i sitt arbete för att utveckla styrningen i Kumla.
 
Erbjudande - Digitala föreläsningar om att styra och leda för resultat
 
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar och seminarier om att styra och leda för resultat.
Exempel på teman för föreläsningarna är
  • mål- och resultatstyrning
  • den s.k. styrsnurran – planering, uppföljning, analys och åtgärder
  • effektivitet
  • samspelet kring organisera, styra och leda
  • olika styrlogiker.
Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. Datum och tid bestäms i dialog mellan SKR och berörd kommun eller region.
 
 
Kvalitetsmässan flyttas till mars 2022
 
Det har funnits en förhoppning om att kunna genomföra Kvalitetsmässan 2021 i november. Samtidigt har mässan stått redo att ompröva denna plan om situationen skulle kräva det.

Efter täta dialoger med medarrangörer, utställare och kommuner har man nu kommit fram till att flytta genomförandet till ett senare datum.  

Kvalitetsmässan arrangeras i stället måndag 7 mars–onsdag 9 mars 2022.
 
 
 
Controllerdagen 2021 - Välkommen att inspireras!
 
Ekonomistyrningsforum arrangerar åter Controllerdagen!
Den 29 september samlas både praktiker och forskare  för att diskutera och reflektera frågor inom styrning och verksamhetsutveckling. denna gång kan du delta antingen på plats eller online! 

I år kommer bland annat följande frågor att diskuteras:
- Visualisering av stora datamängder för bättre beslutsfattande
- Sveriges bästa verksamheter
- Måste vi verkligen arbeta med förändring? En inblick i förändringsledningens verktygslåda
- Att hantera komplexa samhällsutmaningar ? organisera, styra och leda i samverkan
- Mod och nytänkande? - Nyckeln till vinnande organisationer

Läs mer på Ekonomistyrningsforums hemsida där du även finner anmälningslänk. 

Sista dagen för att anmäla sig är den 17 september.
 
Offentliga rummet - en digital mötesplats som driver digital utveckling framåt 
 
Offentliga Rummet är en digital mötesplats som alltid är tillgänglig där du kan ta del av kunskap, erfarenheter och idéer som driver digital utveckling i offentlig sektor framåt. Du behöver inte passa några tider, du tar del av material när det passar dig! 

På plattformen Offentliga Rummet Play kan du ta del av olika experters idéer och perspektiv. Syftet är att fånga det som är på gång i det stora, men samtidigt också fånga allt bra som görs lokalt för att kunna sprida och skala det. 

Läs mer på Offentliga Rummets playsida. Håll dig uppdaterad vad som händer inom Offentliga Rummet på LinkedIn och på Facebook.
 
Kommande seminarium - Öppet och smart, så skapar offentlig sektor värde med information

Det öppna och smarta samhället bygger på effektiv informationshantering. Öppna data är en förutsättning för digital utveckling och innovation, genom att använda den kan vi skapa mängder av samhällsnyttiga tjänster. I en rapport från OECD hamnade Sverige på plats 32 av 33 av länder när det gäller publicering av öppna data. Så det är hög tid att kavla upp ärmarna. Hur kan vi nyttja och skapa värde med en underutnyttjad tillgång? 

Välkommen att delta i Offentliga Rummets kostnadsfria seminarium kring denna fråga den 9 juni kl. 13-14.30! 
 
Läs mer och anmäl dig till seminariet på Offentliga rummets hemsida.
 
Innovationsförmåga i kommuner 
 
SKR driver under 2021–2022 ett arbete som ska bidra till lärande och utbyte om hur kommuner kan stärka sin innovationsförmåga.

Arbetet utgår från de erfarenheter och resultat som kommit fram i arbetet med så kallade idéslussar i kommuner. Under maj och juni har kommunernas erfarenheter redovisats i fyra webbinarier. 
 
Vill du och din kommun delta i nytt projekt kring organisatoriskt och kollegialt lärande kring innovationsfrågor?
För att stimulera kunskapsutbyte planerar SKR fler insatser till hösten. Är du och din organisation intresserad av organisatoriskt- och kollegialt lärande kring innovationsfrågor, kontakta oss på SKR:s hemsida där du även hittar ett anmälningsformulär. 
 
Analyskraft som gör skillnad - webbinarium inom ramen för Strategi för Hälsa
 
Ett lokalt och regionalt analysarbete som ger kraft i det förebyggande och främjande arbetet är särskilt viktigt i utmanande tider.

Med vilka arbetssätt och samverkansformer kan tillgänglig statistik och befolkningsdata omsättas för att göra skillnad?

Den 23 september är du välkommen att delta i ett webbinarium där vi belyser lärande exempel från kommuner och regioner.
 
 
Var med och skapa Innovationsveckan! 
 
Den 4-8 oktober är det återigen dags för Innovationsveckan. Innovationsveckan är unik: den är lokal och nationell samtidigt.

Programmet skapar vi tillsammans med aktiviteter lokalt och digitalt. Du kanske har en idé eller smart lösning som du vill dela? Välkommen att registrera din aktivitet och bli del av det gemensamma programmet.

För dig som vill lyssna på andras goda exempel kan spana in programmet som släpps 16 augusti. Läs mer på innovationveckan.nu och följ på Innovationsveckan på LinkedIn.
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
 
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
 
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se