Nya produktgrupperna, Nya fält i RSK-formatet, Ändringar i ansökningsfilen och Trevlig sommar!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NYA PRODUKTGRUPPERNA

I och med releasen som skedde den 11 juni visas de nya produktgrupperna som default på www.rskdatabasen.se. Vi har tidigare skrivit om produktgruppsförändringen i nyhetsbrevet som gick ut i november 2020 (finns att läsa på vår hemsida eller här). Störst förändring mot nuvarande struktur är inom rör och rördelar (tidigare flik 1-6).

Gå gärna in och titta på hur det ser ut. I nuläget är det fortfarande den tidigare produktgruppen som ska anges vid ansökan. Båda produktstrukturerna kommer fortsatt att finnas parallellt under en övergångsperiod. Vi räknar med att byta produktgrupperna även i ansökan under hösten.
 
 
NYA FÄLT I RSK-FORMATET
 
I den senaste releasen, fredagen den 11 juni, har vi gjort en del förändringar i gränssnittet. Bland annat syns nu spara-knappen både uppe och nere på artikelsidan och det syns tydligare när förändringarna har sparats.
 
Kompletterande fält avseende REACH,SCIP ID: Ny regel i Avfallsdirektivet (gäller fr o m 5/1 2021) där produkter som omfattas av REACH-informationsplikt ska vara registrerade i SCIP-databasen hos Echa. Alla i distributionskedjan har ansvar för att anmäla till SCIP, men det är möjligt att hänvisa till redan registrerad produkt för att förenkla rapporteringen för aktörer längre ner i distributionskedjan. SCIP ID avser det id som erhållits vid registrering. Du kan läsa mer om vad SCIP ID är här.
 
Kompletterande validering har införts (men hindrar inte uppdatering) för REACH-datum (även om produkten inte omfattas av REACH-informationsplikt) samt för SCIP ID om produkten omfattas av REACH-informationsplikt.
 
Nya dokumenttyper för Energimärkningsetikett och Produktblad energimärkning: Energimärkningen synliggör produktens energianvändning, genom en etikett och ett produktblad med detaljerade data. De produktgrupper som berörs är reglerade i Energimärkningsförordningen. Då det tidigare saknades möjlighet att ange denna information på RSK-numret har vi nu lagt till det.
 
ÄNDRINGAR I ANSÖKNINGSFILEN

Eftersom många missar att fylla produktgrupp i ansökningsfilen, så har vi bestämt oss för att i stället lägga produktgrupp först i filen.

Det är produktgruppen som avgör vilka RSK-nummer ni kommer att tilldelas, så uppgiften är avgörande för att kunna ladda upp din ansökan.

Filen ni får när ni laddar hem kommer däremot att se likadan ut som tidigare och kommer att kunna användas, precis som idag, till att göra nya ansökningar (men då ligger produktgrupp sist). Det är alltså bara mallen för RSK-ansökan som har ändrats.
 
 
TREVLIG SOMMAR!

Efter denna märkliga tid med pandemi och hemmarbete känns sommaren lite extra angelägen. I och med att vaccineringen taktar på borde den här sommare i alla fall innebära att man kan träffa sina nära och kära. Och ta det lugnt (frivilligt). Vi hoppas i alla fall på en både lugn och härlig sommar för oss alla.

Under sommaren har vi, som vanligt, lägre bemanning och under vecka 30 och 31 har vi helt stängt. Vet ni med er att ni har ansökningar som måste vara klara under sommaren så var ute i god tid.