Boverksdagar och nytt webbseminarium inplanerat
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
31 maj 2021
Illustration av Sverige med linjer och prickar. Boverksdagarna 2021 i skrift. Illustration: Jenny Lilja/Boverket
Nu kommer Boverksdagarna!
 
En ny digital arena för dig som arbetar för ett hållbart samhällsbyggande.

Boverksdagarna den 9 och 10 december 2021 är en helt ny digital arena för arbetet med hållbart samhällsbyggande. Dagarna vänder sig till alla som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn.

Under Boverksdagarna bjuds du in till en dialog om hur vi kan arbeta tillsammans med samhällsbyggnadsfrågor i en digital kontext. Dagarna är till för dig som vill förstå helheten i samhällsbyggandet med fokus på planering, byggande och boende. Du får diskutera och inspireras av föreläsningar som ger dig ny kunskap och nya metoder. 

Spara den 9 och 10 december 2021 i din kalender redan nu! Mer information kommer att presenteras löpande här i Boverkets nyhetsbrev. 

Boverksdagarna på Boverkets webbplats
 
Ett par med barnvagn står uppe på en höjd och ser ut över staden.
Foto: Scandinav
Över 200 kommuner har underskott på bostäder
 
Det är fortsatt många kommuner som bedömer att de har underskott på bostäder, även om det är en liten minskning jämfört med förra året. Det visar årets bostadsmarknadsenkät som innehåller kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden. Nu kan du ta del av sammanställningar av läget på nationell, regional och kommunal nivå samt för olika grupper på bostadsmarknaden. 
 
Bostadsmarknadsenkäten 2021 på Boverkets webbplats
 
Boverket sänder webbseminarium 1 juli
 
Individuell mätning och debitering (IMD), möjligheternas byggregler och klimatdeklarationer är några ämnen som vi tar upp den 1 juli då det är dags för nästa webbseminarium.
 
Sök organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler senast 3 juni
 
Organisationsbidraget kan beviljas till föreningar och stiftelser som i sin verksamhet tillhandahåller allmänna samlingslokaler.
 
En webbplats för kunskapsspridning och goda exempel
 
Hållbarstad.se är Rådet för hållbara städers gemensamma plattform för att sprida kunskap och inspiration om hållbar stads- och samhällsutveckling.

Målet är att utrusta aktörer i samhället – främst kommunerna – med både kunskap och verktyg för att ge dem kraft att ställa om.
Flygbild över Karlstad.
Mikael Svensson /Scandinav
 
Bygg på din PBL-kompetens!
 
Boverket har i flera år arbetat med att förbättra vägledningen på webben och att komplettera med värdefulla webbutbildningar och webbseminarier. Detta för att stärka alla i sin arbetsroll, till exempel er som arbetar inom kommunen med att vägleda medborgare inom plan- och byggområdet.

Gå utbildningar och ta del av vägledningar i PBL kunskapsbanken på boverket.se.

PBL akademin i PBL kunskapsbanken
 
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling