Förhandlingar om krislägesavtalet fortsätter
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Krislägesavtal
 
SKR, Sobona och de fackliga organisationerna i kommunsektorn är överens om att skjuta fram slutdatumet för förhandlingarna om ändringar i krislägesavtalet, från 31 maj till 9 juni.
– Det gäller att hitta en balans mellan skydd och ersättningar för medarbetarna och arbetsgivarnas möjligheter hantera långvariga kriser. Vi är inte riktigt i mål och väljer därför att fortsätta förhandlingarna, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.
Förhandlingar om krislägesavtalet fortsätter
 
Skrivelse om nordiskt stöd med IVA-personal
 
SKR har bett regeringen i en skrivelse om att ställa en förfrågan till de nordiska grannländerna om personalstöd till svensk intensivvård under sommaren. Trots att regionerna nu ser en viss lättnad inom svensk intensivvård med minskande beläggning av patienter med covid-19, så är läget fortsatt mycket ansträngt.
– Regionerna arbetar nu mycket intensivt för att klara vården i denna tuffa tid. Att få möjlighet till personalstöd från de nordiska grannländerna vore ett välkommet tillskott för att säkra svensk intensivvård under den kommande sommaren, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor på SKR.
Regeringen bör be om nordiskt stöd med IVA-personal
 
Ny svensk läkarutbildning under hösten
 
Under hösten startar en ny svensk läkarutbildning som är sexårig och legitimationsgrundande. 1 juli träder även ett nytt regelverk för läkares specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft. I den nya ST-föreskriften ingår en bastjänstgöring med syftet att alla läkare som specialiserar sig i Sverige ska få en god introduktion under handledning. Allmäntjänstgöringen som idag ligger till grund för legitimation efter svensk utbildning fasas därmed ut på sikt.
Utbildningsstruktur för läkare
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Stora utmaningar ställer krav på långsiktighet och ansvarsfullhet
Tack vare tillfälliga coronabidrag från staten redovisar samtliga regioner och 274 kommuner överskott för 2020, enligt SKR:s  ekonomirapport. Samtidigt finns det ett antal stora utmaningar som kräver långsiktiga och ansvarsfulla åtgärder - från kommuner och regioner, men också från staten - för att säkra välfärden de kommande åren.
Läs inlägget av Caroline Olsson

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
Jeanette Hedberg utsedd till ny förhandlingschef på SKR
Jeanette Hedberg tillträder tjänsten som förhandlingschef på SKR den 1 augusti. Hon är idag SKR:s biträdande förhandlingschef och har arbetat som förhandlare på SKR sedan 2007. Jeanette Hedberg tar över rollen från Niclas Lindahl som blir biträdande kommundirektör i Norrköpings kommun.
Ny förhandlingschef på SKR
 
Arbetsanpassning
1 juni träder föreskriften om Arbetsanpassning (AFS 2020:5) i kraft. Den ersätter då föreskriften AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. Den nya föreskriften om arbetsanpassning har fått ett tydligare individfokus såtillvida att den genom vissa skrivningar anger att åtgärder i arbetsmiljön krävs för att en enskild arbetstagare med nedsatt förmåga ska kunna fortsätta arbeta.
Föreskrift om arbetsanpassning
 
Fem huskurer för psykiskt välbefinnande
Är du chef eller har personalpersonal? Vill du hjälpa dina medarbetare att stärka sitt psykiska välbefinnande? Varsågod, här får du fem huskurer!
Råden är framtagna av en arbetsgrupp inom initiativet Kraftsamling för psykisk hälsa, som startades av SKR och som är öppen för alla aktörer att delta i – offentliga, privata och civilsamhället.
Huskurer för psykisk hälsa
 
Kompetensmodeller - partsgemensamt arbete med OFR AKV
Vi genomför just nu ett partsgemensamt arbete om kompetensmodeller tillsammans med OFR AKV. Syftet är att lära av lärande exempel om hur lokala modeller kan arbetas fram, införas och användas i verksamheterna. Som del i det arbetet söker vi efter lokala kompetensmodeller inom yrkesområden som är vanligt förekommande hos förbunden som ingår i OFR AKV.
Dela med er av ert arbete kring kompetensmodeller
 
Seminarium om digital mognad - 10 juni
En organisations omställningsförmåga är avhängigt medarbetarnas kompetens och vilka förutsättningar de får att göra verklighet av sina idéer. För att klara kompetensförsörjningen och ta ledartröjan i omställningsarbetet är det viktigt att HR kliver fram och tar en självklar ledarroll i förflyttningen. Under seminariet förklaras den evidensbaserade modellen Digital mognad i offentlig sektor (DiMiOS) och sätts i ett HR-perspektiv. Seminariet anordnas av Adda.
Digital mognad - En fråga för HR?
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se