Vårt uppdrag Nr 7 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev till ombud, anställda och förtroendevalda. 
 
Foto: Bashar Taleb /TT/Ikon
Uppdatering från Gaza
 
Situationen i Gaza är fortsatta spänd men det var med lättnad som världen nåddes av beskedet om vapenvila 20 maj. Förödelsen efter flera veckors konflikt har drabbat civilbefolkningen oerhört hårt och tack vare samarbetet med lokala krafter kan nu insatserna för att nå de allra värst drabbade verkligen ta fart.
 
Act Svenska kyrkan har redan bidragit med 900 000 kronor till Augusta Viktoria-sjukhuset i Jerusalem för vårdinsatser och medicinska förnödenheter. Totalt planerar Act Svenska kyrkan att bidra med 2,9 miljoner kronor till insatser i spåren av striderna.

Insamlingen har hittills genererat 1 miljon kr till Act Svenska kyrkans katastrofinsatser. En bra start på insamlingen. Behovet av gåvor är fortsatt stora för att kunna stödja de människor som drabbats av konflikten.

Kollektvädjan med anledning av situationen i Gaza (pdf).

Läs mer om situationen i Gaza och Act Svenska kyrkans katastrofarbete. 

Läs senaste nyheten på Act Svenska kyrkans externwebb.
 
Sommarkommunikation
 
Under sommaren fortsätter Act Svenska kyrkan att lyfta coronapandemins konsekvenser för människor som redan lever i utsatthet. Här kan du läsa Act Svenska kyrkans tio tips på hur du kan göra skillnad i sommar.
 
Tema för Julinsamlingen 2021: Bryt en tradition!
 
Det kan kännas långt till jul men planeringen inför årets julinsamling är i full gång. Den globala ekonomiska krisen i coronapandemins spår har skapat allt större påfrestningar på samhällen och individer. Flera års kamp för mänskliga rättigheter och jämställdhet har tagit stora kliv tillbaka.Våra gemensamma insatser behövs!

Under rubriken "Bryt en tradition!" samlar vi tillsammans in till Act Svenska kyrkans insatser för att förhindra skadliga traditioner så som tvångsäktenskap, könsstympning och våld i hemmet. Genom Luciamanifestationen fortsätter Act Svenska kyrkan att lyfta Lucia som en förebild i kampen för varje flickas rätt till ett värdigt liv.

Redan innan midsommar kommer det att finns artiklar och annonser om julinsamlingen att ladda ner från Act Svenska kyrkans intranät och i början på september finns allt kampanjmaterial klart att beställa i webbshoppen.

Mer information kommer på kampanjsidan.
Agera för global klimaträttvisa
 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan som en rättvisefråga.

Var med du också genom att:
  • Sprida namninsamlingen inför klimattoppmötet i Glasgow i höst.
  • Lyfta Act Svenska kyrkans berättelser från människor som drabbas av klimatförändringar.
  • Låta barngrupper delta i "Wave of hope" med pappershänder som bär önskningar inför framtiden.
  • Sjunga klimatsånger med kyrkokören och bjuda in till konsert.
  • Göra en pilgrimsvandring och "Walk for future".
Den 15 juni kl 13–14 kan du delta i ett digitalt möte där det finns möjlighet att ställa frågor och diskutera fler idéer.

Mer om klimatkampanjen och länk till mötet 15 juni.
 
Kollekt och gudstjänst i sommar
 
Söndagarna 20 juni, 4 juli och 8 augusti är det rikskollekt till Act Svenska kyrkan. Det kanske även finns möjlighet att ta upp församlingskollekt till Act Svenska kyrkan vid sommarens gudstjänster, andakter, konfirmationer och andra tillfällen? På Act Svenska kyrkans intranät finns ett nytt gudstjänstmaterial med förslag på kollektvädjan, predikoingångar, böner och psalmer för att lyfta coronapandemins konsekvenser och Act Svenska kyrkans arbete. 

Här hittar du mer information om kollekt och sommarens gudstjänstmaterial.
 
Världens Barn söker ideella krafter  
 
Act Svenska kyrkan medverkar i Världens Barn för att tillsammans med andra aktörer ta ställning för barns rättigheter. Insamlingen för Världens Barn vilar på ideella krafter som samordnar lokala initiativ. Dock har riksinsamlingen i dag för få ideella i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Insamlingskulmen för Världens Barn är vecka 38–39 men redan nu pågår planeringsarbetet. Tillsammans med andra organisationer kan du vara med och stärka barns rättigheter. Det behövs fler som vill organisera och samordna olika initiativ och aktiviteter för insamlingen till Världens Barn. 

Här hittar du mer information om hur du kan engagera dig för Världens Barn.
Digital Agerautbildning den 1 september
 
Onsdag den 1 september är det äntligen dags för nästa grundutbildning för nya Ageravolontärer. Utbildningen brukar vara väldigt populär för den som vill lära sig mer om påverkansfrågor och global rättvisa, och riktar sig till åldrarna 16–30 år. Anmäl dig eller tipsa någon du känner att anmäla sig. Utbildningstillfället är det sista för 2021.

Anmälan finns på Ageravolontärernas hemsida från den 21 juli då anmälan öppnar.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till agera@svenskakyrkan.se
 
Istället för blommor och presenter
 
Act Svenska kyrkans gåvoshop är fylld med gåvor som förändrar liv. I sommar finns många tillfällen som kan firas med en gåva från gåvoshoppen. Till den som går i pension, fyller jämnt eller till bröllopet – ge bort en gåva som verkligen betyder något. Gåvobeviset skickas i en ask eller kuvert direkt till önskad adress. Det går också bra att beställa gåvobeviset digitalt.
 
Testamente – en gåva för framtiden
 
Under hela 2021 kommer det att annonseras i utvalda medier om möjligheten att testamentera till Act Svenska kyrkan. Annonserna kommer att synas i både tryckta och digitala kanaler inklusive sociala medier.

På Act Svenska kyrkans intranät finns information om hur man testamenterar till Act Svenska kyrkan, svar på vanliga frågor, kontaktuppgifter till våra handläggare för testamente samt banners och annonser. Läs gärna informationen om du kommer i kontakt med dessa frågor i ditt uppdrag.

Läs mer om testamente på Act Svenska kyrkans intranät.
Foto: Josefin Casteryd/Ikon
 
Behörighet till webbshoppen som anställd
 
Svenska kyrkans webbshop är öppen för alla att beställa material. Genom att vara inloggad som anställd i Svenska kyrkan har du tillgång till fler artiklar samtidigt som din enhet automatiskt internfaktureras. Behörigheten tilldelas från och med 10 maj via behörighetswebben.

Mer information finns på Svenska kyrkans intranät. 
 
 
Act Svenska kyrkan i sociala medier
 

Följ gärna Act Svenska kyrkans arbete på sociala medier.

Facebook @actsvenskakyrkan
Instagram @act_svenskakyrkan
Twitter @act_Svk
 
Har du frågor?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om Act Svenska kyrkan?

Kontakta Act Svenska kyrkans givarservice.
E-post: givarservice@svenskakyrkan.se
Telefon: 010-181 93 00
 
Du kan också kontakta din församling för att få veta mer om hur internationella frågor drivs lokalt.

Läs mer om nyhetsbrevet Vårt uppdrag.
Vårt uppdrag
 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.
 
Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
svenskakyrkan.se/act
 
Swish: 900 1223
Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223
 
Nästa nummer: Augusti 2021
 
Berätta vad du tycker
Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete?

För att få nyhetsbrevet behöver din e-postadress vara registrerad i Kyrksam. I varje församling finns det någon som ansvarar för registreringen, vänd dig till honom eller henne för att få hjälp. Det är viktigt att du som är engagerad i det internationella arbetet får tillgång till våra utskick.