Dagens information och möteslänkar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hej,
 

Du får det här mejlet eftersom du är anmäld till Riksstämman 2021. Informationen är till dig som deltar under Riksstämman, men även du som ersättare får detta mail i det fall du skulle behöva gå in som ombud.
 
Igår gick ytterligare ett spännande påverkanstorg av stapeln, viktiga samtal och intressanta diskussioner skedde i de olika digitala rummen. Bra jobbat!
 
Notera att det idag onsdag är:
  • Yrkandestopp på motioner klockan 22.00
I dagens mail kan du läsa om:
  • Länk till dagens frivilliga incheckning kl.16.30-17.45
  • Länk till frågestunden 18.00-20.00
  • Frågestunden med kandidater till nationella förtroendeposter ikväll, delta för att lära känna kandidaterna inför valet i helgen
  • Nästa steg gällande motioner som har diskuterats på påverkanstorgen
  • Hur instämmandefasen går till (startar efter yrkandestopp) och vilka motioner som går till instämmandefasen
  • De nya plenumtiderna till helgen
 
Dagens länkar:
 

Frivillig incheckning 16.30 - 17.45

Klicka här för att ansluta till mötet

Frågestund med de nominerade till nationella förtroendeposter 18.00 - 20.00

Klicka här för att ansluta till mötet


Supportnummer: 08 - 452 46 27
Tillgänglig från klockan 16.20 

Anslut gärna en stund innan start för att testa din teknik eller för att passa på att prata med andra deltagare innan mötet börjar.
 
Frågestund med kandidater nominerade till nationella förtroendeposter
 
Ta chansen att lära känna de kandidater som är föreslagna till nationella förtroendeposter!
Ikväll bjuder valberedningen in till ett tillfälle för er att ställa alla era frågor till de nominerade kandidaterna.

Frågestunden med valberedningens förslag börjar 18.00. 

Utöver valberedningens förslag har en nominering inkommit. Nomineringen gäller Oscar Fredriksson för posten som ordförande och du kan läsa nomineringen samt en kandidatpresentation i eSessions under Dokument, punkt 26. Val av ordförande för Svenska Röda Korset för perioden 2021-2023. 

Frågestunden med nominerade kandidater utöver valberedningens förslag börjar 19:30

Vi vill uppmuntra er att ta tillfället i akt ikväll så att ni som ombud kommer väl förberedda till plenumförhandlingarna lördag och söndag där valen genomförs. 

Valberedningen och de nominerade kandidaterna ser fram emot att träffa er ikväll! 
 
 
Nästa steg gällande de motioner som har diskuterats på påverkanstorget
 
Idag onsdag, är det yrkandestopp klockan 22.00 för motioner.
Efter yrkandestopp, inleds instämmandefasen för ett antal motioner.

Motionerna som lyfts på påverkanstorget kommer enligt mötets arbetsordning inte att diskuteras ytterligare i plenum så detta är din chans att påverka vilka yrkanden som ska lyftas inför beslut.
 
Dessa motioner, med dess yrkanden, går till instämmandefasen
Motion 5
Motion 6
Motion 8
Motion 9
Motion 10
Motion 12
Motion 13
Motion 14
Motion 19
Motion 31
Motion 32
Motion 33
 
Du hittar dem i eSessions under punkt 16. Påverkanstorg.
 
Instämmandefasen:
I instämmandefasen, lägger du ditt instämmande på det yrkande/yrkanden du ställer dig bakom.
Detta är för att du som ombud ska visa vilket yrkande du vill se ska gå till beslut.
 
Du lägger ett instämmande genom att välja motion, klicka på Yrkande, och klicka i det reglage som finns till höger om varje yrkande. OBS, detta aktiveras efter yrkandestopp onsdag 22.00.

Nedan är en bild från lathunden om eSessions som finns på Rednet. Ta hjälp av lathunden för att lära känna funktionerna i eSessions.
Du lägger ditt instämmande genom att klicka på reglaget till höger. Siffran inom parentes, visar hur många som lagt ett instämmande.
 
Håller du med motionären, lägger du ditt instämmande till motionens yrkande.
Håller du med styrelsens yttrande, lägger du ditt instämmande till deras yrkande.
Håller du med ett yrkande från ett ombud, lägger du ditt instämmande på det yrkandet.
 
För att ett yrkande ska lyftas till beslut i plenum, ska det ha fått 20% (41 stycken) instämmanden. Instämmandefasen avslutas torsdag 22.00.
 
Läs mer om instämmandefasen i arbetsordningen som du hittar i eSessions under Dokument punkt 6.
Dessa motioner diskuterades på påverkanstorget och kommer att lyftas med dess yrkanden i plenum för direktbehandling
 
Dessa motioner ingår alltså inte i instämmandefasen.
Motion 2
Motion 4
Motion 7
Motion 11
Motion 17
Motion 18
 
Efter yrkandestopp, hittar du dem i eSessions. under punkt 24. Övriga motioner
 
Nya plenumtider till helgen
Med tanke på att vi inte kom så långt som planerat under söndagens plenumsession, har styrelsen redan nu flaggat för att plenum i helgen kommer behöva förlängas.
 
NY TID för plenum lördag: 9.00-16.00
NY TID för plenum söndag: 9.00-15.00
 
Beslut fattas av stämman lördag morgon.
 
Övrig info:
 
eSessions 

Här loggar du in på eSessions: https://srk2021.esessions.se/ 

Vi använder eSessions för att göra yrkanden, sätta upp oss på talarlistan och för att rösta. I eSessions hittar du också alla riksstämmohandlingar samt kontaktuppgifter till alla ombud
Du hittar lathund och instruktionsfilm till eSessions på Rednet

Om du som ombud inte har fått inloggningsuppgifter eller har problem med att logga in hör av dig till Infoservice så snart som möjligt!
Har du som ombud fått förhinder att delta? 

Då behöver du anmäla att du inte längre kan delta och du behöver meddela om du har en ersättare som ska gå in som ombud istället för dig. 

Du hittar formulär för detta på Rednet, under rubriken För dig som riksstämmoombud.
 
Behöver du hjälp med tekniken? 

På Rednet hittar du lathundar och instruktionsfilmer!

Under Riksstämmans schemalagda aktiviteter kan du nå tekniksupport via supportnummer:08 - 452 46 27 

Du kan också höra av dig till Infoservice via mejl: Info@redcross.se eller via telefon 0771–19 95 00
mån-fre 
kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00
Kom i tid! 
Anslut en stund innan start för att testa din teknik och samtala med andra rödakorsare inför att vi startar, det kommer att finnas ett digitalt fika-rum på Zoom för de som vill ta en morgonkaffe eller liknande tillsammans.