Styrelsens förslag kring påverkanstorg
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hej!
 

Du får det här mejlet eftersom du är anmäld som ombud. Även du som ersättare får detta mail i det fall du skulle behöva gå in som ombud.

Bifogat i detta mail hittar du styrelsens förslag till vilka motioner som ska behandlas på påverkanstorg och rådsplatsteamledare samt en revisionsrapport från föreningsrevisorerna för 2019.

Styrelsen har lagt ett förslag till motioner att behandla vid påverkanstorg utifrån de diskussioner som fördes på de regionala förberedelsemötena. Styrelsens förslag kommer att presenteras och beslutas om på Riksstämmans första dag söndag 23 maj.

Parallellt med påverkanstorget på tisdagen bjuder styrelsen även in till friare samtal. Dessa samtal är inte tänkta att röra motionerna eller andra frågor och beslut som ska fattas på Riksstämman utan är en möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte i andra frågor.

Styrelsen förslag till påverkanstorgsfrågor och rådsplatsteamledare finns även att hitta i eSessions under punkten för beslut om frågor till påverkanstorg och revisionsrapporten finns även att hitta i eSessions under punkten för Årsredovisningar och revisionsberättelse för Svenska Röda Korsets styrelse för år 2019 och 2020.
 
Du ansluter till söndagens plenum här: 

Söndag 23 maj, 9.00-13.00

Klicka här för att ansluta till mötet

Du kommer även få denna länk via mejl på söndag morgon. 

Under mötet kommer vi använda eSessions, logga därför in på eSessions inför mötet. 

Supportnummer: 08 - 452 46 27 

Ring om du behöver hjälp att ansluta till mötet. Supportnumret är tillgängligt från 08:15
 
eSessions 

Här loggar du in på eSessions: https://srk2021.esessions.se/ 

Vi använder eSessions för att göra yrkanden, sätta upp oss på talarlistan och för att rösta. I eSessions hittar du också alla riksstämmohandlingar samt kontaktuppgifter till alla ombud
Du hittar lathund och instruktionsfilm till eSessions här på Rednet.