Ett urval av utbildningsnämndens ärenden i maj
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 11 maj 2021.
 
Uppföljning av barn i behov av särskilt stöd i förskola
 
Utbildningsenheten har genomfört en uppföljning av ett sjuttiotal barn som var i stort behov av särskilt stöd när de gick i förskolan eller i pedagogisk omsorg.
Flertalet av barnen går nu i grundskolans årskurs 9, varav några i mindre grupp.
 
Gymnasieskolans elevenkät våren 2021
 
2021 års resultat på gymnasieskolans årliga enkät till elever i årskurs 2 är överlag det bästa jämfört med de senaste tre årens resultat. En fjärdedel av enkätens påståenden har ett markant bättre resultat jämfört med förra årets. Liksom tidigare år instämmer en låg andel elever i påståenden som handlar om inflytande.
 
Elevers tillgång till utbildade lärare
 
Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Nackas grundskolor och gymnasieskolor är i genomsnitt högre än i Stockholms län och i riket. Det är framför allt de kommunala skolorna som har en hög andel behöriga lärare.
 
 
Studie om förädlingsvärden i grundskolan
 
Utbildningsnämnden i Nacka har beställt en studie kring förädlingsvärden i grundskolan. Förädlingsvärden är ett mått på skolkvalitet som visar hur stor del av elevers prestationer som kan tillskrivas deras skolor. 
 
Nio av tio fick plats på sitt förstahandsval i skolvalet
 
I skolvalet 2021 fick 91 procent av de sökande placering på den skola de valt i första hand. Utbildningsnämndens mål är att 90 procent ska få sitt förstahandsval, vilket nåddes. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 87 procent jämfört med förra året.
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se