Nyhetsbrev nr.9 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Nu längtar vi efter värme!
Vi är redan i mitten på maj och har glädjen att meddela att de två svenska exempel på medborgardialog som skickats in också har nominerats för OIPD:s utmärkelse "Best Practice in Citizen Participation" vi håller tummarna för Medborgarbudget i Lundby, Göteborg, och Medskapande medborgardialog i Mörsil, Åre kommun, se mer info nedan.

Vi har ett par utbildningstillfällen kvar innan sommaren som httar mer info om nedan.

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt
I utbildningen tar vi upp hur medborgardialogen kan bli ett systematiskt arbetssätt som är välgrundat i organisationen och därmed blir en del av styrning och ledning. Vi kommer att ge exempel på arbetssätt att komma vidare i detta arbete, visa på lärande exempel från några kommuner och regioner.

Målgrupp: Ledande förtroendevalda och tjänstepersoner samt nyckelpersoner med ansvar för demokrati och medborgardialog som vill komma igång med eller utveckla ett systematiskt arbete kring medborgardialog - Att gå från projekt till arbetssätt!
 
Datum: 27 maj 2021

Tid: 08:45 - 15:00

Kostnad: 2 400 kronor exklusive moms, per person som deltar. Anmälan gäller en inloggning vid en dator. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar.

Online via ZOOM

Sista anmälningsdag 10 maj
Anmäl dig här

Mer info på SKR:s hemsida

Frågor om utbildningen:nils.munthe@skr.se, anders.nordh@skr.se
 
SKR: Demokratiresan en podcast - Avsnitt 41 - Demokratin 100 år
Demokratins genombrott firar 100 år utifrån att besluts togs i riksdagen den 17 december 1918 om allmän rösträtt vilket uppmärksammas i hela landet. SKR och regeringen har en överenskommelse med målsättningen är att verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.
 
Medverkande: Anders Knape ordförande SKR, Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande i Bjurholm, Emma Frans från Kommittén Demokratin 100 år samt Eivy Blomdahl fullmäktiges ordförande i Boden.
Länk till Demokratiresan avsnitt 40
 
 
SKR: Två kommuner nominerade till internationell utmärkelse
Glädjande nyhet!
  • Medborgarbudget i samverkan “Din idé” Lundy, Göteborgs kommun 
  • Medskapande medborgardialog I Mörsil Åre kommun
Två svenska medborgardialog exempel är nominerade till 2021 Award "Best Practice in Citizen Participation" som utlysts av OIPD (The International Observatory on Participatory Democracy)

Läs mer på OIPD:s webbsida där du också kan stötta dem med Din röst.
 
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
SKR:Medborgardialog i komplexa frågor, tillfälle 2

SKR bjuder in till ett utbildningstillfälle där du politiker, ledande tjänsteman eller annan strategisk position får mer kunskap om komplexa samhällsfrågor och hur de behöver hanteras. Konkreta erfarenheter och exempel från kommuner och regioner varvas med beskrivning av systematik och metodutveckling som har utvecklats tillsammans med medlemmarna.
Datum: 10 juni
Tid: 09:00 - 12:00
Kostnad: 1 800 kronor, exklusive moms per person och tillfälle
ONLINE

Anmäl dig här

Mer
information på SKR:s hemsida

Frågor: nils.munthe@skr.se
 
Krokom: Nu testar vi ny modell för medborgardialog
Med hjälp av medborgares engagemang och kunskaper ska förslag och beslut i Krokoms kommun bli bättre. Det är förhoppningarna när Kommunstyrelsen nu beslutat om nya riktlinjer för medborgardialog.
 
Riktlinjerna kommer att testas och förädlas under en ettårig försöksperiod. Målet är att samtal med medborgare, föreningar och företag ska stärka demokratin och bidra till utveckling.
 
Länk till mer information på Krokoms hemsida
 
Malmö: Ungas delaktighet i miljö- och klimatarbete
Genom att inkludera barn och ungas perspektiv, får beslutsfattare nya perspektiv på sitt arbete som kan leda till bättre beslut. Det är också viktigt för unga att känna sig inkluderade och lyssnade på. Malmö stad, i samarbete med andra organisationer, har testat metoder och plattformar för att förbättra stadens möjligheter att inkludera barn och unga i miljö- och klimatarbetet. Erfarenheter, material och tips delas här.

Länk till mer information på Malmö stads hemsida
 
Region Västerbotten: Insyn och påverkan
Du som invånare i Västerbotten kan vara med och påverka hur regionen ska styras. Här får du förslag på hur du kan göra för att påverka vår verksamhet och få bättre insyn. En dialog mellan invånare och politiker är viktigt för att få fram bättre beslutsunderlag så att våra politiker kan fatta bra beslut med hänsyn till invånarnas åsikter. De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati i regionen får årligen uppdrag från regionfullmäktige som de ska arbeta med ur ett medborgarperspektiv.
Läs mer på region Västerbottens hemsida
 
Härnösand: E-förslag
E-förslag är öppet för Härnösandsbor och ett enkelt sätt att lämna förslag till våra förtroendevalda politiker. Du lämnar ditt förslag här på hemsidan. Det finns sedan tillgängligt för andra att rösta på under 60 dagar.
Om 25 personer ”gillar” ditt förslag, går det vidare till politisk behandling.

Läs mer på Härnösands hemsida
 
 
ICLD: Participatory Budget: Let Citizens Decide #LocalDemocracyTalks
This high-level panel brings together a group of leading politicians from Sweden, Spain, and Ukraine to share their personal stories on the value of letting people decide over the municipal budget.
What are their motivations? Why do they believe in participatory budget? What are the limitations and what can be achieved?
27 maj kl 12:00 -13:00
Panelists: Marc Serra, Secretary General of the IOPD and Councilor Barcelona – Spain; Anna-Carin Magnusson, Mayor of the city of Nässjö – Sweden, Peter Jansson, President of the city council of Åre – Sweden, Oleksandr Syenkevych, Mayor of Mykolaiv, Ukraine, Andriy Sadovyi, Mayor of Lviv City, Ukraine (TbC)
Länk till mer information på ICLD:s hemsida
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se