Ny vägledning beskriver olika typer av kunskapsstöd
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Ny vägledning beskriver olika typer av kunskapsstöd
 
Johan Thor
Foto: Patrik Svedberg
Nu finns en vägledning som beskriver de vanligaste typerna av kunskapsstöd som Socialstyrelsen och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård publicerar.

– Vägledningen förtydligar förhoppningsvis för programområden och deras arbetsgrupper vilken typ av kunskapsstöd de ska ta fram, och hjälper oss att åstadkomma mer enhetliga och användbara kunskapsstöd, säger Johan Thor, ordförande i Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd.

Vägledning om kunskapsstöd
 
Nytt vårdprogram för kronisk njursjukdom
 
Ola Samuelsson
Målet med det nationella vårdprogrammet för kronisk njursjukdom är att upptäcka njursjukdom i ett tidigt stadium, och att arbeta förebyggande med rätt behandling vid varje vårdnivå.

– Det totala omhändertagandet som görs inom primärvården kan i dagsläget se olika ut beroende på var patienten söker vård. Avsikten med vårdprogrammet är att det ska mynna ut i ett gemensamt behandlingsunderlag för att vården ska bli så jämlik och bra som möjligt för patienten, säger Ola Samuelsson, ordförande i Nationell arbetsgrupp kronisk njursjukdom.

Vårdprogrammet fokuserar på insatser inom primärvård
 
Sepsis blir godkänt som vårdförlopp
 
Kristoffer Strålin
Foto: David Gimlin
Sepsis och septisk chock är tillstånd som kan vara livshotande och som kräver omedelbart omhändertagande. Det är därför mycket välkommet att sepsis nu blivit godkänt som ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och kan börja införas i vården.

– Omhändertagandet kan se olika ut i vården idag. Det viktiga i det här vårdförloppet är att sätta in rätt åtgärder snabbt, säger Kristoffer Strålin, ordförande i Nationell arbetsgrupp för sepsis.

Vårdförloppet inkluderar sepsislarm
 
Två nya vårdprogram inom cancersjukdomar
 
Nu är nationella vårdprogram för skivepitelcancer och merkelcellscancer fastställda. Skivepitelcancer i huden är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige. Merkelcellscancer är en ovanlig men mycket aggressiv malign hudtumör.

Vårdprogram för skivepitelcancer
Vårdprogram för merkelcellscancer
 
Konferenser och webbinarier
 
 
Se vårens lärandeträff i systemet för kunskapsstyrning
Den 18 maj hölls en lärandeträff för alla nationella programområden och samverkansgrupper i kunskapsstyrningssystemet.
Lärandeträff i kunskapsstyrning

Se webbinarium om vårdförlopp osteoporos
Den 5 maj hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur.
Webbinarium om vårdförlopp osteoporos

Se webbinarium om vårdförlopp kognitiv svikt
Den 20 maj hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.
Webbinarium om vårdförlopp kognitiv svikt
 
Automatiserad journalinformation till kvalitetsregister utökas
 
Region Värmland och kvalitetsregistret RiksSvikt har anslutit till Ineras tjänst ”Informationsutlämning till Nationella Kvalitetsregister”. Driftsättningen är först ut i ett program som sedan hösten 2020 arbetar för att automatisera informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och kvalitetsregister. Sedan tidigare finns ett tiotal automatiserade anslutningar upprättade.

Minskar manuell dubbeldokumentation
 
Kunskapsstyrning viktigt tema på internationell konferens i Sverige 2022
 
Nästa år återkommer den internationella konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare till Sverige och Göteborg, den 30 mars till 1 april. Från 22 juni är det möjligt för personer och verksamheter i Sverige och utomlands att skicka in förslag till presentationer och föreläsningar.

Konferensen väntas locka omkring 3000 besökare från ett 70-tal länder
 
Aktuella remisser
 
Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer som är på remiss. Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år.

Remisser vårdförlopp, vårdprpogram och riktlinjer
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård