Frågor och svar - Screening med antigentester i skolan
 
SKR har sammanställt frågor och svar som rör användning av antigentester för covid-19 i skolan. Än så länge har Folkhälsomyndigheten ingen rekommendation för screening av elever.
 
Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi
 
Utveckla skolans lärmiljöer med DigiLys
 
DigiLys är en arbetsmodell som bidrar till att utveckla skolans lärmiljö och det systematiska kvalitetsarbetet. Modellen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet och stöds av ett digitalt verktyg. Ni erbjuds nu att använda DigiLys kostnadsfritt under 2021.
 
 
Konferens: Lärdomar från pandemiåret – vad tar vi med oss till hösten?
 
Skolverket hälsar dig som är huvudman välkommen till en digital konferens där du får ta del av det senaste kunskapsläget och exempel och erfarenheter från olika skolor. På konferensen medverkar skolchefer från flera kommuner, utbildningsminister Anna Ekström, Peter Fredriksson, Skolverket, Helén Ängmo, Skolinspektionen, Monica Sonde, SKR och Chiara Bergmark, Elevernas riksförbund. Konferensen äger rum den 27 maj.
 
 
IAM-forum inför lanseringen av digitala nationella prov
 
Många kommuner efterfrågar stöd i frågor som rör identitet och åtkomst i skolans digitala arbete. För att diskutera dessa frågor i förarbetet inför digitala nationella prov (DNP) startar SKR Inera ett IAM-forum (Identity and Access Management). Medlemmarna i forumet kommer att ha stor frihet att forma arbetet.
 
 
Riksdagsbeslut möjliggör tillfällig lösning på statistiksekretess för fristående skolor
 
Riksdagen har sagt ja till regeringens proposition om tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation. Det innebär bland annat att från den 1 juli 2021 kommer Skolverket åter kunna publicera statistik per skolenhet, kommun och huvudman. För kommunernas del kommer det också bli möjligt att beställa underlag om fristående skolor för fördelning av resurser efter barns och elevers förutsättningar och behov.
 
 
Möjlighet till lovskola efter avslutad gymnasieutbildning förlängs
 
Under covid-19-pandemin har möjlighet till lovskola fått särskilt stor betydelse för att elever ska kunna ta igen förlorade kunskaper och moment som inte har kunnat genomföras. Regeringen förlänger nu de tillfälliga statsbidragsvillkor som bland annat gör det möjligt att anordna lovskola för elever som har avslutat gymnasieskolan utan examen.
 
 
Förhindra att barn förs bort under sommarlovet
 
Skolan och förskolan har en viktig roll att uppmärksamma barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vid lov är risken extra stor att barn förs utomlands för att giftas bort eller könsstympas. På Skolverkets webbplats finns information hur du kan agera.
 
 
Välkommen till högskolan!
 
Välkommen till högskolan! är ett pedagogiskt material för dig som är lärare, vägledare i grundskolan samt för dig som arbetar inom högskolan med breddad rekrytering och information om högskolestudier. Materialet har tagits fram av Universitets- och högskolerådet, UHR, med syfte att konkretisera och avdramatisera högskolestudier och är gratis att använda. 
 
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:

Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00