Vårt uppdrag Extra nyhetsbrev maj 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Extra nyhetsbrev med anledning av situationen i Gaza.
 
Nödrop för Gaza
 
Situationen i Gaza och Israel blir alltmer allvarlig för varje dag som går. Act Svenska kyrkans partner på plats vittnar om att våldet eskalerat. Bombräder har resulterat i stora civila förluster. Över 60 000 människor har tvingats lämna sina hem och söker nu förtvivlat skydd. Drygt 60 barn har hittills dödats i bombattackerna i Gaza. Totalt har uppskattningsvis över 200 människor mist livet. Ännu fler är svårt skadade. 

– Läget i Gaza är akut. Redan innan den senaste tidens beskjutningar var det brist på rent vatten, el, sjukvård och en svag infrastruktur. Det är oerhört viktigt att omvärlden går in och stödjer den drabbade befolkningen, säger Rania Salameh, humanitär handläggare för Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan arbetar sedan länge med både humanitärt stöd och långsiktigt utvecklingsarbete i Gaza. Just nu handlar insatserna bland annat om förnödenheter som mat och vatten, sjukvård och psykosocialt stöd till drabbade familjer. Insatserna når människor oavsett deras politiska, religiösa eller etniska tillhörighet.

Läs mer om situationen i Gaza och Act Svenska kyrkans katastrofarbete. 

Kollektvädjan med anledning av situationen i Israel/Palestina (pdf).

Ge en gåva. 
 
 
Act Svenska kyrkan i sociala medier
 

Följ gärna Act Svenska kyrkans arbete på sociala medier.

Facebook @actsvenskakyrkan
Instagram @act_svenskakyrkan
Twitter @act_Svk
 
Har du frågor?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om Act Svenska kyrkan?

Kontakta Act Svenska kyrkans givarservice.
E-post: givarservice@svenskakyrkan.se
Telefon: 010-181 93 00
 
Du kan också kontakta din församling för att få veta mer om hur internationella frågor drivs lokalt.

Läs mer om nyhetsbrevet Vårt uppdrag.
Vårt uppdrag
 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.
 
Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
svenskakyrkan.se/act
 
Swish: 900 1223
Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223
 
Nästa nummer: Juni 2021
 
Berätta vad du tycker
Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete?

För att få nyhetsbrevet behöver din e-postadress vara registrerad i Kyrksam. I varje församling finns det någon som ansvarar för registreringen, vänd dig till honom eller henne för att få hjälp. Det är viktigt att du som är engagerad i det internationella arbetet får tillgång till våra utskick.