Nyhetsbrev maj 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Maj 2021
 
Nyhetsbrev maj 2021
Aktiemarknaderna har på både global och lokal nivå har så här långt i år gått starkt och vi kan glädjas över att Stockholmsbörsen i skrivande stund är upp med nära 20%, om än men med lite fler gupp i närtid. Återhämtningen pågår globalt och drivs på av finanspolitiska stimulanspaket, låga räntor och att betydande steg tagits i utrullning av Corona-vaccin. En fortsatt tillväxtoptimism och ökad konsumtion när samhällen öppnas upp ytterligare balanseras av risken för resursbrist och därmed påföljande inflation samt minskade stimulanser. Vi noterar även att alla våra aktie- och räntefonder fortsätter att utvecklas bra. Samtidigt som vi kan glädjas över detta är det viktigt att ta med sig att stora utmaningar kvarstår innan såväl samhälle som näringsliv återigen finner ett normaltillstånd. Det gör att vi måste räkna med att det även framöver kommer att svänga på de finansiella marknaderna.

För de av er som inte kunde delta när Pär Andersson presenterade Spiltan Småbolagsfond kan ni via nedan länk ta del av presentationen. Och för alla som vill lära sig mer om våra räntefonder presenterar ansvarig förvaltare, Lars Lönnqvist, dem i videofilmerna nedan.

Fler och fler sparare hittar till vår blandfond Spiltan Enkel som erbjuder en bra grundplatta för ett långsiktiga sparande. Enkel är extra bra för alla som inte vill lägga tid på att välja mellan olika fonder eller att ändra i sin sparportfölj.

Avslutningsvis vill vi som alltid påminna om vikten av att löpande se över sin sparportfölj så att fördelningen mellan räntefonder och aktiefonder stämmer överens med sparhorisont och riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.
 
Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder
 
Spiltan Småbolagsfond – videopresentation

Den 11 maj höll Pär Andersson, som är ansvarig förvaltare för Spiltan Småbolagsfond, en videopresentation av fonden. Nu kan du som inte hade möjlighet att delta se presentationen i efterhand.

Klicka här för att komma till presentationen
 
Våra återförsäljare

Förutom att vara kund direkt hos oss kan man också spara i våra fonder via våra samarbetspartners. Till exempel kan man spara i våra fonder om man har en pensionsförsäkring hos något av försäkringsbolagen som Länsförsäkringar, Skandia och SEB Pension & Försäkring.

Klicka här för att komma till en sammanställning över vilja fonder som finns tillgängliga hos våra partners.
 
Introduktionsfilmer om våra räntefonder
Play movie
Spiltan Högräntefond
Spiltan Räntefond Sverige
Vi har spelat in korta introduktionsfilmer om våra räntefonder där ansvarig förvaltare Lars Lönnquist berättar om fonderna och vad som skiljer dem åt. Klicka på bilderna ovan för att se respektive fondvideo.
 
Månadsrapporter

Sedan en tid har vi övergått till att publicera månadsrapporter för respektive fond istället för kvartalsrapporter. Du hittar alltid senaste månadsrapport på vår hemsida under "Rapporter".

Du kan även klicka här för att komma till månadsrapporterna.
 
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se.