Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna. Här får du träffa två av modellkommunerna på kompetenscenteret. Vill du ha mer information kontakta oss för stöd, råd och vägledning via helpdesk.
Kompetenscentret 
Helpdesk
 
Lena Dahlberg, Vård- och äldreförvaltningen i Borås stad
– Just nu är jag involverad i framtagningen av en utbildning inom förändringsledning, något vi ser som nyckeln till att uppnå effekter av digitalisering. Jag är också med i arbetet med digital inkludering och digital tillsyn.
Borås stads digitaliseringsarbete
 
Shadan Ghafouri, Vård-och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun
– Eskilstuna kommun har placerat ut digitala läkemedelsgivare i ett femtiotal hem, vilket varit ett lärorikt projekt. Vi har även gjort förstudien Trygg hemma som gett oss en bild över vad som krävs för att stärka den enskildes självständighet i det egna hemmet.
Digitala läkemedelsgivare
Trygg hemma
 
 
Workshop om LIKA Socialtjänst
 
LIKA Socialtjänsten är ett verktyg som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Under våren hölls två workshopstillfällen om LIKA socialtjänst där 13 kommuner från norr till söder deltog och delade erfarenheter kring verktyget. Till hösten erbjuder kompetenscentret nya workshops med utvecklat innehåll.
Utvärdera socialtjänstens digitalisering
 
Tyck till om nyhetsbrevet
 
Hjälp oss förbättra nyhetsbrevet genom att berätta vilken typ av information du önskar mer eller mindre av. Skicka ditt svar via e-post till redaktören eller genom att kontakta vår helpdesk.
Skicka e-post till redaktören
Helpdesk
 
Rekvirera stimulansmedel till att utveckla digitala arbetssätt
 
Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och samtidigt få stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Satsningen är treårig och medel planeras även för 2022. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet. Hittills har 188 kommuner rekvirerat stimulansmedel. Har din kommun ansökt?
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Banbrytande upphandling av välfärdsteknik 
Skellefteå har som första kommun i landet lyckats med en förvaltningsövergripande upphandling av välfärdsteknik.
– Vi får tillgång till ny teknik som stöttar individen att vara mer självständig, säger Michael Stiglund, utvecklare på vård- och omsorgsavdelningen.
Upphandling av välfärdsteknik
 
Lund är Sveriges bästa
e-hälsokommun

Den 18 maj mottog Lunds kommun utmärkelsen ”Sveriges e-hälsokommun”. Kommunens innovativa arbete med digitalisering inom vård- och omsorg ligger till grund för priset som tillkännagavs under e-hälsomässan Vitalis.
 
Digitala träffar mellan anhöriga och äldre
Två vård- och omsorgsboenden i Uddevalla kommun provar nu att införa digitala möten mellan anhöriga och äldre. Syftet är att kompletera fysiska träffar för äldre som har lång resväg eller svårt att komma till boendet. 
Äldre träffar anhöriga digitalt
 
Testmiljö för 5G i Övertorneå 
Övertorneå medverkar i projektet 5G för vård och omsorg i övre Norrland. Kommunen inviger också innovationsnät för 5G på ett särskilt boende. Syftet är en forsknings- och innovationsmiljö där företag, organisationer och studenter kan testa nya idéer för att bygga digitala lösningar.
Testmiljö 5G Övertorneå
 
 
Nyheter från myndigheter och organisationer
 
 
Hur kan sammanhållen journalföring användas i större utsträckning?
E-hälsomyndigheten har fått ett nytt regeringsuppdrag och ska analysera och föreslå hur de legala möjligheterna till sammanhållen journalföring kan nyttjas i så stor utsträckning som möjligt inom vård och omsorg. Myndigheten ska överväga både befintliga och alternativa tekniska lösningar.
 
Tydlig pandemieffekt på digitaliseringen i kommunerna
Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen i samhället, vilket märks tydligt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat.
Rapporten från Socialstyrelsen: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
 
Evenemang
 
 
25 maj 10.30-11.30
Informationssäkerhet i äldreomsorgen
Seminariet riktar sig till dig som vill öka dina kunskaper om informationssäkerhet och få inspiration från andra i utvecklingen av digitala tjänster i äldreomsorgen.
Sista anmälningsdag 24 maj
 
1 juni 9.00-11.00
Dialog för e-hälsa om digitalisering i socialtjänsten
Ett forum för att diskutera möjligheterna med digitalisering inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Genom Dialog för e-hälsa vill
E-hälsomyndigheten erbjuda möjlighet till diskussion om aktuella ämnen inom området e-hälsa och digitalisering. Dialogen tar avstamp i uppföljningen av Vision e-hälsa 2025, med fokus på socialtjänstens digitalisering.
Sista anmälningsdag 25 maj
 
2 juni 10.30-11.30
Nyttan med välfärdsteknik
Hur kan man mäta nyttan med välfärdsteknik i äldreomsorgen? Under en timmes seminarium får du tips om metoder och arbetssätt att ta reda på och följa upp nytta. Du får också höra hur andra kommuner gör.
Sista anmälningsdag 1 juni
 
8 juni 13.00-15.00
Digitala aktiviteter för seniorer
Workshopen riktar sig till dig som arbetar på mötesplatser för seniorer och som vill få inspiration till digitala arbetssätt och aktiviteter. Vid workshopen får du ta del av andras goda exempel och dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 2 juni
 
10 juni 14.00-16.00 
Får man använda kamera i äldreomsorgen?
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik informerar om de juridiska förutsättningarna för att använda kamera och annan välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
Sista anmälningsdag 8 juni
 
21 sep 13.00-15.00 
Öka trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av digital tillsyn
Seminarium om hur kommuner kan erbjuda insatsen digital tillsyn som ett alternativ till fysiska tillsynsbesök. En insats som kan ge trygghet och ostörd nattsömn för brukare och samtidigt bidra till ett effektivt arbetssätt. Konkreta exempel samt framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd.
Sista anmälningsdag 17 september
 
21 okt 8.45-16.30
Esthers släktträff 2021
Från ett pågående arbete med omställningen till en nära och samordnad vård och omsorg tar utvecklingen för och med äldre ny fart efter pandemin. Den 21 oktober möts vi än en gång för att få kunskap, inspiration och goda exempel att ta med oss in i vårt lokala, regionala och nationella arbete.
Region Örebro utgår från en fiktiv äldre person som de valt att kalla Esther. Hon är navet i detta seminarium som utvecklats till ett nätverk och en årlig nationell konferens med fokus på den äldre människans hälsa.
Vem är Esther?
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av kompetenscenters webbseminarier. Via nedan länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se