SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Självstyret gynnar kulturlivet
Kulturlivet gynnas av det kommunala självstyret. Den höga graden av ickereglering bör värnas. Det skriver SKR i ett inspel till pågående utredning om kulturens återstart efter pandemin. SKR vill att utredningen tar tillvara på de samverkansstrukturer som stärkts och utvecklats under pandemin, inte minst mellan kommun, region och stat, i förslag till framtida satsningar. Det är också viktigt att utredningen fokuserar på hur fler invånare kan delta i kulturlivet. 
 
 
 
Michaela Stenman SKR
Lokal och regional utveckling
 
Michaela Stenman har tillträtt tjänsten som sektionschef för Lokal och regional utveckling på SKR. Hon har tidigare jobbat med bredbandsfrågor och varit ledningsstrateg för Tillväxt och Samhällsbyggnad på SKR sedan 2020
- På sektionen har vi många intressanta och aktuella frågor på vårt bord. Allt från kultur och fritidsfrågor, näringslivsfrågor och regional utveckling till högre utbildning.
- Våra frågor spänner över ett brett fält och det är det som gör arbetet så intressant - att från vår horisont stödja våra medlemmar i deras viktiga arbete med samhällsutveckling.
 
Sammanhållen struktur för validering
 
Valideringslyftet är ett ESF-projekt som leds av MYH, myndigheten för yrkeshögskola där samtliga regioner medverkar. I projetet har genomförandefasen inletts för en mer sammanhållen struktur för validering på alla nivåer, både nationell, regional och lokalt. Validering är ett viktigt verktyg för en effektiv kompetensförsörjning utifrån såväl individ-, arbetsgivar- och samhällsperspektiv. I projketet har nu intervjuer genomförts med samtliga regioner för att kartlägga och se vilka stödstrukturer samt förutsättningar som finns, för att därefter hitta utveckingsvägarna framåt.

Valideringslyftet
 
 
 
I korthet 
 
Pilotprojekt för coworking
Myndigheterna behöver arbeta mer tillsammans för att möta komplexa samhällsutmaningar och samtidigt förbereda sig för en hybrid arbetsplats efter corona där det blir vanligat att arbeta både på distans och från kontoret. 
Coworking ska främja samarbete mellan myndigheter

Nationella samarbeten för utveckling av bredbandstjänster
Jordbruksverket utlyser 9,5 miljoner kronor för samarbeten av nationell relevans om tillgång till och använding av bredband på landsbygden.
Jordbruksverket - sök stöd

Negativa  generaliseringar eller fördomar om politiker
Hälften av de kommentarer som handlar om politiker på lokaltidningars Facebooksidor är negativa generaliseringar eller fördomar. I en studie som Totalförsvarets Forskningsinstiut (FOI) tagit fram på uppdrag av Sveriges Komuner och Regioner fördjupas kunskapen.
Fördomar om politiker i sociala medier

 
 
Kommande evenemang
 
 
 
Nationell valkonferens 2021
SKR och Valmyndigheten bjuder in till en gemensam digital valkonferens. Det blir både seminsarier och föreläsningar. Bland annat medverkar Andreas Norlén, talman och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister.
När 21 september kl 09.00-16.00
Var Digitalt
Hur Nationell valkonferens 2021
 
 
Innovationsveckan 2021
För alla som utvecklar offentlig sektor - en vecka som är både lokal och nationell samtidigt. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet och programmet skapar vi tillsammans. 
Initiativtagare till veckan är SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG - myndigheten för digital förvaltning.
När 4 oktober - 8 oktober 2021
Var Digitalt
Hur Innovationsveckan 2021
 
 
European research & innovation days 
European Research and Innovation Days is the European Commission’s annual flagship Research and Innovation event, bringing together policymakers, researchers, entrepreneurs and the public to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond.
When 23-24 june 2021
Where Digital event
How Let's shape the future together
 
 
Lästips & filmtips
 
 
Hur påverkas kommunal och regional utveckling i en distansoberoende tid?
Passa på att kika på östra Mellansveriges, ÖMS, seminarium - det ligger på youtube några dagar framöver. Diskussion kring vad en alltmer distansoberoende arbetsmarknad kan få för betydelse för människors och verksamheters val av plats och hur det kan komma att förändra städer och landsbygders funktioner och relationer.
Distansoberoende betydelse för samhällsplanering
 
 
 
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se