© EU-kommissionen i Sverige, 2021
Europadagen 2021: Live 10 maj
 
På tema demokrati och framtid uppmärksammar vi i år Europadagen den 10 maj genom live-sändning av fem webbinarier. Vi lanserar EU:s framtidskonferens och håller en digital medborgardialog mellan ungdomar och EU-toppar. De politiska ungdomsförbunden debatterar sina EU-visioner på hälso-, klimat- och demokratiområdet. Dessutom samtalar vi om hur demokratin mår idag, hur gränslös den inre marknaden ska vara och delar ut en utmärkelse till årets europé.

Länk till sändningen och ytterligare information
 
Svenska ordförandeskapet 2023
 
Våren 2023 kommer Sverige inneha ordförandeklubban i EU. SKR ser det svenska ordförandeskapet som en möjlighet för hela Sverige att vara en stark och proaktiv röst i Europasamarbetet. Ordförandeskapet innebär att Sverige till viss del kan påverka EU:s agenda genom möjligheten att lyfta upp frågor som vi vill belysa och ge mer utrymme på den gemensamma dagordningen. EU påverkar svenska kommuner och regioner, det råder det ingen tvekan om, och därför tycker SKR nu att det är av stor vikt att kommuner och regioner lyfter fram vilka frågor vi anser ska prioriteras och därmed belysas och ges extra utrymme våren 2023.
 
Har din kommun eller region åsikter och inspel till SKR i denna fråga? Kontakta oss här
 
 
Seminarium om MR och EU - arrangerat av Centrum för europaforskning och Europa Direkt Lund
 
Lunds kommun har nyligen gått ut med de glädjande beskeden att kommunens ansökan om ett Europa Direkt-kontor har blivit beviljat, samt att det nationella institutet för mänskliga rättigheter ska placeras i Lund. Med anknytning till frågorna "Vad gör EU för mänskliga rättigheter? Vad gör kommunen med EU och mänskliga rättigheter?" samordnar Centrum för europaforskning och Europa Direkt Lund ett seminarium på temat EU, kommunen och mänskliga rättigheter.

Medverkar gör bl a Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun och Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenbergs institut för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Sverige. Joakim Nergelius, professor vid Örebro universitet gör en presentation om EU och rättsstaten.
 
Seminariumet kommer äga rum den 10 maj, kl. 17.00-18.30.
Anslut via teamslänk här
 
Verktyg för att prata EU med unga!
 
Välkommen att ta del av Prata EU verktygslåda som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid. Till exempel fritids- eller ungdomsledare, lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Prata EU verktygslåda ger kunskap och inspiration om HUR du kan prata och engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras egen vardag. Verktygslådan erbjuder bland annat metoder, filmer, presentationer och rapporter som kan användas och anpassas som det passar. Under vecka 19 lanseras även en kostnadsfri webbutbildning där kunskap och inspiration varvas med filmer, intervjuer och interaktiva övningar.

Verktygslådan är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Läs mer och håll utkik på MUCF:s hemsida
 
 
Podcast från Sieps
 
Myndigheten Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) har en podcast som tar upp aktuella frågeställningar i EU-samarbetet på ett både lättsamt och seriöst sätt.
 
Senaste avsnittet tar upp strategisk autonomi och gästas av EU-minister Hans Dahlgren och chefen för Utrikespolitiska institutets Europaprogram Björn Fägersten. Podden leds av Göran von Sydow och Annika Ström Melin. Nya avsnitt kommer varannan vecka.
 
 
Chobe och Vänersborg främjar inkludering av barn med funktionsvariation
 
Vänersborgs kommun har tillsammans med Chobe District i Botswana arbetat inom ramen för ett kommunalt partnerskap för att främja rättigheter och möjligheter för personer med funktionsvariation. Med särskilt fokus på social inkludering av barn har projektet mobiliserat lokala aktörer för att utveckla nya sätt för barn och unga att hitta fritidsaktiviteter. Samtidigt har de verkat för att minska socialt stigma mot personer med funktionsvariation.
 
 
 
Local Democracy Talks
 
Med anledning av regeringens särskilda satsning "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" lanserar ICLD samtalsformen #Local Democracy Talks. Initiativet utgörs av direktsända och öppna panelsamtal, med såväl svenska som internationella företrädare för kommuner och regioner - på olika platser runt om i världen. Syftet är att stärka det demokratiska samtalet.
 
 
 
Redaktör
Lukas Andreasson
lukas.andreasson@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se