Senaste nytt från Gymnasieantagningen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I detta extra nummer av Gymnasieantagningens nyhetsbrev kan du bland annat läsa att lanseringen av nya ansökningswebben i Indra skjuts fram till hösten.
aktuellt
Gör omvalen i så god tid som möjligt!
 
Karin Soffiantini-Yildiz. Foto: Bengt Säll. 
Vi har tidigare informerat om att den nya ansökningswebben skulle få nytt utseende i början av maj, i samband med andra stabiliseringsåtgärder. Vi har dock beslutat att vänta med lanseringen till hösten i stället. Beslutet är taget utifrån att det ska vara tryggt och säkert för alla användare och för att skapa mer tid för förberedelser och testning.

För många av er innebär beslutet en lättnad, då eleverna slipper en förändring av elevsidorna på ansökningswebben under pågående omvalsperiod. För andra innebär det att efterlängtade funktioner skjuts på till nästa antagningsperiod börjar. I det här extrainsatta nyhetsbrevet berättar vi vad som händer och vad som är extra viktigt att tänka på. 

Karin Soffiantini-Yildiz
Verksamhetschef Gymnasieregionen
AKTUELLT 
Lanseringen av nya ansökningswebben i Indra skjuts fram till hösten
I december uppgraderades Gymnasieantagningens webbplats för att bli mer tillgänglig och lättanvänd. Näst på tur är ansökningswebben i Indra, som redan i maj skulle få ett nytt utseende i samband med viktiga stabiliseringsåtgärder. Denna utveckling skjuts dock till hösten, i samband med att ett nytt antagningsår börjar. 

Beslutet är taget utifrån att det ska vara tryggt och säkert för alla användare och för att skapa mer tid för förberedelser och testning. 
 
Risk för inloggningsproblem
 
Eftersom vissa stabiliseringsåtgärder inte hinner genomföras, kan vi förvänta oss belastningsproblem både inför att omvalsperioden stänger den 17 maj, och i samband med att alla elever loggar in för att ta del av sitt resultat den 1 juli. Sedan förra året har vi gjort en del förbättringar både i programmeringen och i vyerna för att minimera problemen, men vi vill ändå uppmana er att så långt som möjligt undvika att logga in i Indra dagarna innan omvalet stänger den 17 maj. Vi har även skickat ett elevmeddelande om att de ska göra sitt val i god tid innan omvalet stänger, så att de inte riskerar inloggningsproblem på grund av överbelastning.
 
Förändringar till hösten
 
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer höga krav på tillgänglighetsanpassning av webbplatser. Den nuvarande ansökningswebben i Indra lever dock inte upp till lagstiftningens krav, vilket innebär att den behöver göras om. Detta görs i samband med andra viktiga åtgärder i syfte att stabilisera Indra. Till exempel kommer ett "mellanlager" att skalas bort för att minska risken för överbelastning av systemet, något som är angeläget att åtgärda. Därför kommer uppgraderingen av ansökningswebben att ske tills nya antagningsåret börjar i höst.

Aktiviteter till hösten:
 
  • Lansering av nya ansökningswebben
  • Alla studie- och yrkesvägledare bjuds in till genomgång av nya ansökningswebben (ersätter demon som var planerad i böran av maj).
  • Filmer och informationsmaterial uppdateras i god tid innan lanseringen
AKTUELLT
Tekniska problem i Indra
 
 
När tekniken strular.... Här kommer några tips att förmedla till era elever när de ska göra sin ansökan i Indra
 

Har du problem med att vissa valrader i din ansökan försvinner?
Det kan bero på att cachen (den tillfälliga minnesplatsen) på våra servrar håller på att laddas om. Valen finns kvar men du kan behöva logga in lite senare istället och se om dina val kommit fram. Du kan även klicka på skriv-ut ikonen så ska samtliga val komma upp på ditt ansökningskvitto. Observera att även dina avstådda val syns på ansökningskvittot.
 
Jag kan inte flytta mina val?
Det kan bero på att du inte öppnat ansökan. Tryck på knappen Öppna ansökan för ändringar.
 
Upplever du att det hänger sig när du ska göra olika moment på ansökningswebben, till exempel att flytta ett val från en rad till en annan?
Ha tålamod och gör ett moment i taget. Tänk på att alla åtgärder tar tid att genomföra. Var säker på att den första åtgärden är klar innan du kan genomföra nästa.
 
Jag kan inte logga in?
Det kan bero på belastningsproblem, prova om en stund igen.
AKTUELLT
Omvalsperioden stänger den 17 maj
Under omvalsperioden kan alla sökande elever lägga till, ta bort och ändra ordningen på sina val. Efter att omvalsperioden stänger den 17 maj räknas alla ändringar som sent inkomna val, det vill säga att eleven hamnar sist i kön oavsett sitt meritvärde.

Det är viktigt att eleverna i god tid innan omvalsperioden stänger går igenom sin ansökan noggrant, kontrollerar sina val och granskar hur de ligger till, samt gör ändringar om något behöver justeras i deras ansökan, till exempel att lägga till garderingsval med goda marginaler att antas till en utbildning.

Nulägeslistan
Som studie- och yrkesvägledare kan du i realtid följa dina elevers ansökningar under omvalet via Nulägeslistan i Indra och i elevens elevkort under fliken "Ansökan". I Nulägeslistan får du en överblick över elevernas val och kan se om elev garderat sig med val hen är behörig till/val med goda marginaler att antas samt upptäcka elever med studievägar som kräver att antagningsunderlag behöver laddas upp i Indra.
Nulägeslistan i Indra (Indramanualen)

Viktigt om utbildningar som inte startar!
Om eleven i preliminärantagningen har sökt en utbildning som inte startar, har de fått ett meddelande om detta via mejl och i Indra. Eftersom det inte går att ta bort en utbildning som har varit med i preliminärantagningen, ska eleven lägga den nedlagda utbildningen sist i sin ansökan. På så sätt påverkas inte elevens rangordning när valen prövas i slutantagningen. Som studie- och yrkesvägledare kan du se om utbildningen har lagts ned i kolumnen "Status" i nulägeslistan.
AKTUELLT
Funktionen "Aktivera sent val" i Indra skjuts fram till hösten
Det finns undantagsfall när elever måste göra en ändring i sin gymnasieansökan, eller en helt ny ansökan, efter att omvalsperioden har stängt. De skulle ha gjort detta direkt i Indra från och med i år, men funktionen är försenad.

Precis som förra året ska eleven därför vända sig till sin studie- och yrkesvägledare och göra ett sent val via en blankett som skickas in till gymnasieantagningen. Blanketten kommer att finnas i Indra under vyn Blanketter/Info.

Informera era elever!
Det är viktigt att informera era elever och deras vårdnadshavare om att ett sent val bara ska göras i undantagsfall. Ett sent val eller en sen ändring i ansökan, gör att eleven riskerar att hamna sist i kön för en gymnasieplats oavsett om de har högre meritpoäng. OBS! Även en ändrad ordning på valen räknas som ett sent val.

Eleven ska kontakta SYV!
På webben uppmanar vi eleven att alltid kontakta sin studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen innan de går vidare med sitt sena val. Det är viktigt att eleven får rådgivning om vad det sena valet innebär.

Gör så här:
Eleven kan lägga till ett nytt sent val längst ner i ansökan. Då ändras inte den ursprungliga ansökan, och endast det nya valet räknas som sent inkommen.
Eleven kan även stryka ett val i sin ansökan. Det ligger då kvar som inaktivt, och på så sätt ändras inte ordningen på övriga val.

Gör inte:
Ändra aldrig ordningen på elevens ursprungliga val, till exempel genom att flytta upp eller ner det nya valet eller ursprungliga val. Då ändras nämligen ordningen på alla val, och hela ansökan är förstörd och räknas som sent inkommen.
 
ATT GÖRA I INDRA
Datum och uppgifter att hålla koll på!
17 maj: Omvalsperioden stänger.
 
18 maj: Sista dag att lägga in information om färdighetsprov.
 
18 maj:  Beslutshanteringen öppnar.

19 maj: Information om färdighetsprov skickas till eleverna.

1 juni: Sista dag att ladda upp LMA-kort och ange giltighetsdatum.

10 juni: Antagningsbesked skickas ut med post för sökande till Gymnasiesärskolan.

11 juni: Sista dag att registrera resultat från färdighetsprov.

11 juni: Sista dag för sökande till gymnasieingenjörsprogrammet att skicka in sitt examensbevis till Gymnasieantagningen.

14 juni: Sista dag att importera slutbetyg årskurs 9.

15 juni: Sista dag för skolorna att kontrollera importerade slutbetyg.

18 juni: Sista dag att importera sommarskolebetyg inför slutantagningen.

Alla viktiga datum (Personalsidorna)
SUPPORT
Vanliga frågor och svar
Hittar du inte vad du letar efter på vår webbplats? Använd sökfunktionen och kom ihåg att filtrera resultatet på "Elev" och "Personal". 

Som default är resultatet filtrerat på "Elev". Vill du få upp innehållet på personalsidorna klickar du på "Personal". 

På vår webbplats hittar du även svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få från elever och vårdnadshavare.

Frågor och svar (Elevsidorna)

Behöver du hjälp och support? Kontakta oss gärna.

Checklista för supportfrågor (Personalsidorna)
TILL SIST
Nästa nyhetsbrev kommer i juni!
Det sista nyhetsbrevet för det här antagningsåret kommer i juni. Då informerar vi om slutbetygshanteringen, slutantagningen, svarsregistreringen och reservantagningen.