Nyhetsbrev nr.8 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Nu längtar vi efter värme!
Aprril levde verkligen upp till "ryktet" om aprilväder, nu hoppas vi på sol och värme de kommande veckorna. Vi har haft vår första digitala demokratidag vi tackar alla er som deltog, dryga 200 personer. Vi är glada över den positiva respons vi fått på säväl intressanta panelsamtal som mer fördjupande seminarier.

Vi presenterar ett nytt avsnitt av vår podcast Demokratiresan, Eskilstuna kommun berättar om hur de arbetar strategiskt med kommunikation om medborgardialoger.

Vi bjuder också in till en utbildningsdag 27 maj där vi fokuserar på hur medborgardialog kan gå från projekt till ett systamtiskt arbetssätt, ser mer info nedan.

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt
I utbildningen tar vi upp hur medborgardialogen kan bli ett systematiskt arbetssätt som är välgrundat i organisationen och därmed blir en del av styrning och ledning. Vi kommer att ge exempel på arbetssätt att komma vidare i detta arbete, visa på lärande exempel från några kommuner och regioner.

Målgrupp: Ledande förtroendevalda och tjänstepersoner samt nyckelpersoner med ansvar för demokrati och medborgardialog som vill komma igång med eller utveckla ett systematiskt arbete kring medborgardialog - Att gå från projekt till arbetssätt!
 
Datum: 27 maj 2021

Tid: 08:45 - 15:00

Kostnad: 2 400 kronor exklusive moms, per person som deltar. Anmälan gäller en inloggning vid en dator. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar.

Online via ZOOM

Sista anmälningsdag 10 maj
Anmäl dig här

Mer info på SKR:s hemsida

Frågor om utbildningen:nils.munthe@skr.se, anders.nordh@skr.se
 
SKR: Demokratiresan en podcast - Avsnitt 40 - Att kommunicera medborgardialog
Trygghet har varit en väldigt prioriterad fråga hos oss i många år, säger Isabel Jansson, kommunikationsstrateg i Eskilstuna kommun. I veckans avsnitt tar vi upp vikten av ett strategiskt kommunikationsstöd vid medborgardialog i komplexa frågor. Eskilstuna deltar i SKR:s nätverk för medborgardialog med fokus på trygghet.
Medverkande: Rina Oord-Lundh och Isabel Jansson, Eskilstuna kommun
 
Länk till Demokratiresan avsnitt 40
 
 
SKR: Dialogguiden nytt exempel
Strängnäs kommuns Barnkarta är en digital tjänst och ett verktyg som visar platser för lek och utomhusaktiviteter som barn själva har pekat ut och tipsat om. I framtagandet av Barnkartan har barnens perspektiv varit grundläggande och dialogen med barn varit genomgående. Kartan har tagits fram på initiativ av barn, tillsammans med barn och för barn!
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
SKR:Medborgardialog i komplexa frågor, tillfälle 2

SKR bjuder in till ett utbildningstillfälle där du politiker, ledande tjänsteman eller annan strategisk position får mer kunskap om komplexa samhällsfrågor och hur de behöver hanteras. Konkreta erfarenheter och exempel från kommuner och regioner varvas med beskrivning av systematik och metodutveckling som har utvecklats tillsammans med medlemmarna.
Datum: 10 juni
Tid: 09:00 - 12:00
Kostnad: 1 800 kronor, exklusive moms per person och tillfälle
ONLINE

Anmäl dig här

Mer
information på SKR:s hemsida

Frågor: nils.munthe@skr.se
 
Luleå: Chatta med Luleå kommun
Chatt är en väg att öka dialogen mellan kommun, politiker och dig. Här kan du ställa frågor, komma med förslag eller funderingar och få svar direkt.
 
Länk till mer information på Luleå kommuns hemsida
 
Örebro: Hur vill du utveckla Kilsmo och Anstorp - medborgarbudget
Landsbygdsnämnden har avsatt 125 000 kronor till en medborgarbudget i Kilsmo och Anstorp. En medborgarbudget är en process för att involvera dig som invånare i att prioritera hur en summa pengar används för att utveckla din ort. Syftet är att stimulera till lokalt engagemang, ta vara på idéer och öka möjligheten för dig som invånare att påverka din närmiljö.

På grund av pågående pandemi genomförs en stor del av processen digitalt.

Länk till mer information på Örebro kommuns hemsida
 
Trelleborg: Medborgarbudget
Trelleborgs kommun är nu igång med sin andra medborgarbudget, denna gång för de norra landsbygdsområdena. Röstningsprocessen startade i mitten på april.
Läs mer på Trelleborgs kommuns hemsida
 
MUCF - Nya publikationer
MUCF har publicerat ett antal nya skriftet som belyser samverkan mellan civilsamhället och kommuner och regioner.
Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer.
Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.


Länk till mer information på MUCF:s hemsida
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se