Stora satsningar på komvux i vårbudgeten
 
Sammanlagt föreslår regeringen nästan 800 miljoner kronor för motsvarande cirka 7000 årsstudieplatser i komvux för utbildningar som kombinerar yrkeskurser med sfi. Satsningen är i grunden bra, många personer inom komvux är utlandsfödda och det är ett stort söktryck till dessa utbildningar. En förutsättning för att kommunerna på kort tid ska kunna öka utbildningsvolymen rejält är dock att de snabbt får information om hur pengarna ska fördelas lokalt och med ett enkelt ansökningsförfarande. 
Skolbloggen
 
Mer från SKR
 
 
Sammanfattning av vårpropositionen 2021
SKR har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten som rör kommuner och regioner. Bland annat en satsning på feriejobb.
vårpropositionen
Öppna förskolan är en väg in i det svenska samhället
Öppna förskolan är en dörr till det svenska samhället för utrikes födda föräldrar och deras barn. Potentialen att stödja fler till etablering, minskad utsatthet och ett bättre liv är stor.
Öppen förskola
Projektet Hälsofrämjande etablering har avslutats
Projektet, som medfinansierats av Euroepiska socialfonden, har stöttat nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen. Det finns nu ett metodstöd som kan fungera som stöd och inspiration för fortsatt arbete.
Hälsofrämjande etablering
 
Nytt från omvärlden
 
 
Arbetsförmedlingens telefonservice till kommuner
Arbetsförmedlingen har en särskild telefonservice i samverkansärenden för kommuner Det finns också en digital tjänst där du kan hämta uppgifter om arbetssökande via systemstödet SSBTEK.
Telefonservice
 
Konferenser
 
 
Samverkan mellan socialtjänst och allmännytta - tillsammans för trygga boendeförhållanden
Den 3 juni arrangerar SKR tillsammans med Sveriges Allmännytta en online-konferens om socialtjänstens och allmännyttans arbete för säkra och trygga boendeförhållanden.
Program och anmälan
 
Webbsändningar
 
 
Agenda för arbete
Den 25 maj klockan 10.30 sänds nästa Agenda för arbete. En webbsändning med nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning.
Agenda för arbete
Agenda för integration 
Den 25 maj klockan 09.00 sänds nästa Agenda för integration. Webbsändning med de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och goda exempel från kommuner på temat asylmottagande, integration och etablering.
Agenda för integration
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs

Ansvarig utgivare
Roy Melchert
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se