Anmäl dig till de regionala förberedelsemötena!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hej!
 
 
Du får det här mailet för att du är anmäld som ombud eller ersättare till Riksstämman 2021.
 
Vi saknar din anmälan till de regionala förberedelsemötena! 
 
 
Att delta på ditt regionala förberedelsemöte är en möjlighet för dig att sätta dig in i ombudsrollen och påverka kring de frågor Riksstämman ska ta beslut om. Det är därför viktigt att du deltar i ditt regionala förberedelsemöte.
 
Vad är regionala förberedelsemöten?
 
Förberedelsemötet är till för att du som riksstämmoombud ska sätta dig in i riksstämmohandlingarna, diskutera motionerna tillsammans med andra ombud och få tillfälle att ställa frågor till styrelsen kring deras motionssvar.

Under mötet kommer vi prata om arbetsordningen som är föreslagen till Riksstämman och hur du på olika sätt kan påverka i frågor. Vi går igenom vad det innebär att yrka, att delta på påverkanstorg och direktbehandling av motioner.

Mötena sker under helgen 8-9 maj och varje region har bjudits in till ett särskilt tillfälle. Du deltar på det tillfälle vars region du tillhör (om du är osäker vilken region du tillhör, hör av dig till Infoservice).
 
Tider och anmälan
 

I samband med de regionala förberedelsemötena kommer vissa regionråd att hålla val av nytt regionråd, om så är fallet kommer mer information från ditt regionråd.
 
Lördag 8 maj
10.00-13.00 - region Stockholm och region Sydost. Anmäl dig här.
10.00 -13.00 - region Mitt och region Norra Norrland. Anmäl dig här.
14.00 - 17.00 - region Väst. Anmäl dig här.
14.00 -17.00 - region Mellan + RKUF. Anmäl dig här.
Söndag 9 maj
10.00-13.00 - region Göta och region Södra Norrland. Anmäl dig här.
14.00 - 17.00 - region Gotland och region Syd. Anmäl dig här.
 

Här kan du läsa handlingarna till Riksstämman 2021.

Bästa hälsningar,

Projektgruppen för Riksstämman 2021

Genom,

Frida Ågren
Projektledare