Vårt uppdrag Nr 6 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev till ombud, anställda och förtroendevalda. 
 
Foto: Kat Palasi/Ikon
Tio tips för att göra skillnad i sommar
 
Dags att planera inför sommarkyrkor, församlingsaktiviteter och kommunikation i sommar? Nu finns filmer, affischer, annonser, konfirmandmaterial och mycket annat att använda. Under maj till augusti fortsätter Act Svenska kyrkan lyfta coronapandemins konsekvenser för människor som redan lever i utsatthet. Ta med en artikel eller annons i nästa församlingstidning, dela inlägg i sociala medier och sätt upp affischer utanför kyrkorna i sommar. Tillsammans hjälps vi åt att engagera och samla in pengar till Act Svenska kyrkans livsavgörande insatser!

Läs alla tio tips och ladda hem material
 
Bild på kvinnor i Egypten av Magnus Aronson
Fira mors dag med mod, hopp och medmänsklighet
 
I Act Svenska kyrkans gåvoshop finns en riktigt viktig morsdagspresent. I spåren av coronapandemin är det kvinnor och barn som drabbats värst. Därför kommer Act Svenska kyrkan att berätta om en kartläggning om kvinnors situation i samband med mors dag, samtidigt som vi annonserar Act Svenska kyrkans gåvoshop i en kampanj som pågår 15–30 maj.

Bannrar kommer att finns tillgängliga på intranätet från 10 maj. Tillsammans skapar vi uppmärksamhet kring en viktig fråga och samlar in pengar till mammor i utsatthet.
Världens Barn 
 
Nu är planeringen igång inför årets insamling för Världens Barn, med insamlingskulmen vecka 38–39 och SVT-gala den 1 oktober. Tillsammans med tolv andra organisationer, SVT och Sveriges Radio P4 medverkar Act Svenska kyrkan i Världens Barn för att ta ställning för barns rättigheter.

Act Svenska kyrkans projekt i år är satsningen på barn med funktionsnedsättningar som lever i flyktingläger i Kismayu, Somalia. Läs mer om satsningen på barn med funktionsnedsättningar.
 
Mer information, tips, material och kontaktuppgifter till Världens Barn regionsamordnare finns på Act Svenska kyrkans intranät samt på Världens Barns webbplats.
 
24,4 miljoner till Fasteaktionen!
 
Nu har resultatet av Fasteaktionen 2021 kommit! Tillsammans samlade vi in 24,4 miljoner till Act Svenska kyrkans viktiga arbete för människor som lever i utsatthet. Resultatet är strax under förra året då vi samlade in 24,5 miljoner kronor när coronapandemin stängde ner samhället mitt i kampanjen. Vi vill tacka för ert engagemang och er insamlingsvilja som ni trots restriktioner och begränsningar har visat och som syns i resultatet. Det är fantastiskt att ta del av alla nya goda idéer och aktiviteter.

Tillsammans gör vi skillnad för våra medmänniskor som tvingas till ett liv i extrem fattigdom och hunger till följd av coronapandemin.
Tradera – vad händer nu?
 
Samarbetet med Tradera gjorde succé under årets Fasteaktion. Totalt var 50 församlingar med i satsningen och tillsammans fick vi in 160 000 kr via auktionerna. Hjo pastorat bidrog med flest auktioner och Tyresö församling sålde det dyraste objektet – en orgel. Dessutom ledde detta till flera reportage och artiklar i tidningar, radio och tv.

Konceptet kommer tillbaka under Fasteaktionen 2022 så det är bara att börja planera för prylar, hantverk och roliga upplevelser att sälja. Mer information och tips på vägen kommer under året. Alla kan vara med!

Läs mer om resultatet från Tradera samarbetet. 
 
Act now for climat justice
 
Under hösten kommer Svenska kyrkan över hela landet arbeta med Färdplan för klimatet och Skapelsetid. Act Svenska kyrkan vill bidra med det internationella perspektivet på klimatkrisen. Mellan den 1 september och den 15 november kommer Act Svenska kyrkan att ha en opinionsbildande kampanj med fokus på klimaträttvisa. Den 1–12 november planeras det för FN:s klimattoppmöte i Glasgow, Skottland. Tillsammans med församlingar, pastorat och stift vill Act Svenska kyrkan arbeta för att stärka den allmänna opinionen för en ambitiös klimatpolitik. Parollen Act now for climate justice delar vi med kyrkor över hela världen som samtidigt med oss agerar för samma sak.
 
Mer information om klimatkampanjen kommer innan sommaren på Act Svenska kyrkans intranät.
 
Katharina Sparre, anställd i Helsingborgs pastorat, under ett besök på en förskola i Etiopien. Foto: Lis Hamark
Den världsvida kyrkan – ett nyckelord för Helsingborgs pastorat
 
Redan 2014 tog kyrkorådet i Helsingborgs pastorat ett beslut att avsätta en procent av kyrkoavgiften till internationell mission och diakoni. För Helsingborgs pastorat är det internationella engagemanget ett teologiskt ställningstagande.

”Vi är en del av den världsvida kyrkan. Då menar vi inte bara i en organisatorisk infallsvinkel utan det är i den världsvida kyrkans kallelse och uppdrag, att vi står tillsammans i detta uppdrag. Jag vänder lite på det – varför ska vi inte göra detta? Kan vi motivera att vi inte delar med oss? säger Tomas Andersson, en driven eldsjäl i Helsingborgs pastorat.

Läs mer om Helsingborgs pastorats engagemang.
 
Dags att börja planera för nästa års församlingsanslag
 
Har ni börjat med årets budgetprocess och samtal om vilken verksamhet ni ska budgetera för 2022? Årligen återkommande anslag från församlingar, pastorat och stift ger Act Svenska kyrkan en stadig och säker intäkt, så att vi kan ge långsiktigt och pålitligt stöd till människor som lever i utsatthet runt om i världen.

På Act Svenska kyrkans intranät kan ni läsa Helsingborgs pastorats argument för återkommande anslag. Tillsammans gör vi skillnad!
Insamlingskatalog 2021
 
Innan påsk skickades årets insamlingskatalog ut till alla församlingar, pastorat och stift. I katalogen finns exempel på Act Svenska kyrkans insatser för att möta de ökade behoven under coronapandemin runtom i världen.

Om ni vill ha fler kataloger för att läsa på inför beslut om anslag, kollekter och insamlingsaktiviteter så finns insamlingskatalogen på Svenska kyrkans webbshop.
 
Rikskollekt missionsdagen 30 maj
 
Den 30 maj är den traditionella missionsdagen inom Svenska kyrkan, ett tillfälle då arbetet för internationell diakoni och mission lyfts fram. Som inspiration inför gudstjänsten har Act Svenska kyrkan tagit fram förslag på bön, psalm, kollektvädjan och predikoingång, som framför allt lyfter barns utsatthet under coronapandemin. I flera delar av världen, exempelvis Filippinerna, arbetar Act Svenska kyrkan för att skydda barn från den ökande sexuella exploateringen. Genom att koppla söndagens bibeltexter till Act Svenska kyrkans arbete, kan gudstjänsten bära det internationella perspektivet. Glöm inte att ta upp kollekt även vid digitala gudstjänster!

Läs mer om gudstjänst och kollekt i samband med missionsdagen 30 maj.
 
 
Act Svenska kyrkan i sociala medier
 

Följ gärna Act Svenska kyrkans arbete på sociala medier.

Facebook @actsvenskakyrkan
Instagram @act_svenskakyrkan
Twitter @act_Svk
 
Har du frågor?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om Act Svenska kyrkan?

Kontakta Act Svenska kyrkans givarservice.
E-post: givarservice@svenskakyrkan.se
Telefon: 010-181 93 00
 
Du kan också kontakta din församling för att få veta mer om hur internationella frågor drivs lokalt.

Läs mer om nyhetsbrevet Vårt uppdrag.
Vårt uppdrag
 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.
 
Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
svenskakyrkan.se/act
 
Swish: 900 1223
Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223
 
Nästa nummer: Juni 2021
 
Berätta vad du tycker
Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete?

För att få nyhetsbrevet behöver din e-postadress vara registrerad i Kyrksam. I varje församling finns det någon som ansvarar för registreringen, vänd dig till honom eller henne för att få hjälp. Det är viktigt att du som är engagerad i det internationella arbetet får tillgång till våra utskick.