God revisionssed i kommunal verksamhet – för nya revisorer
 
 
Revisionen i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Seminariet passar bra för dig som är relativt ny i uppdraget som förtroendevald revisor och inte tidigare deltagit i något seminarium om god revisionssed. Det ger även värdefull repetition för dig som varit revisor lite längre.
  • Datum: 19 maj 2021
  • Tid: 9.00 – 12.00
  • Plats: Seminariet genomförs digitalt via verktyget Zoom. Länk kommer en vecka innan seminariet.
  • Kostnad: Avgiften är 650 SEK. Lagstadgad moms tillkommer.
  • Webbsänds
  • Sista anmälningsdag: 10 maj 2021
Programinnehåll
Utöver kommunallagens reglering av revisionsuppdraget är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform i uppdraget att granska den kommunala verksamheten. Därför är det mycket viktigt att revisorer och sakkunniga är väl förtrogna med seden och dess utveckling.
Under seminariet presenteras seden samtidigt som det ges möjlighet att ställa frågor via chatt. SKR går igenom avsikt, sammanhang och grund för god revisionssed samt dess olika delar:
  • Del 1: Revision i kommuner och regioner
  • Del 2: Revisionsprocessen
  • Del 3: Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer
Anmälan till kursen

God revisionssed och anknutet material
Det är bra om du har skriften God revisionssed tillgänglig under seminariet. Du kan ladda ner den på SKR:s webbutik för publikationer:

Skriften God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
 
Tips! Sparar du skriften digitalt, till exempel på din iPad, kan du ha nytta av att hänvisningarna i skriften som är länkade direkt till källan.
 
Kursledare
Anna Eklöf, Sveriges Kommuner och Regioner
Lotta Ricklander, Sveriges Kommuner och Regioner
 
Frågor om anmälan ställs till:
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.