Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
intervju med oskar weinmar, upplands väsby
"Ju mer trygghetsarbete kommunerna bedriver, desto tryggare samhälle"
 
Oskar Weinmar (M) är kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby med drygt 47.000 invånare. Vi har pratat med honom om hur de arbetar med trygghetsfrågor i kommunen och vad som är viktigt att samverka om mellan kommunerna.
 
Hur jobbar Upplands Väsby med trygghetsfrågor? 
Vi har bland annat infört permanent kameraövervakning i de centrala delarna av Väsby, haft ronderingar med narkotikahund, anlitat ordningsvakter som verkar i kommunens mest utsatta områden samt att vi har tagit in mobila väktare. Vi har även arbetat med preventiv verksamhet där vi bland annat utökat antalet fältassistenter och anställt en socialpedagog som arbetar på vårt kommunala gymnasium.

Hur viktigt är det med samverkan med andra kommuner och aktörer i dessa frågor? 
Ju mer trygghetsarbete varje enskild kommun bedriver, desto tryggare samhälle får vi. Därför är samverkan med andra kommuner en viktig del, särskilt inom polisens arbete där vi är tre kommuner som delar på resurserna. Vi samarbetar även med våra grannkommuner när det gäller ett flertal preventiva åtgärder inom bland annat socialtjänst och arbetet med ungdomar.

Läs hela intervjun med Oskar på Storsthlms webbplats.
Social välfärd & hälsa
Länsgemensamma satsningar inom psykisk hälsa
 
I överenskommelsen "Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention" finns, förutom stimulansmedel till kommuner och regioner var för sig, även länsgemensamma medel för gemensamt arbete.
 
Kommunerna i länet kan under året ta del av de länsgemensamma satsningarna Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och de aktiviteter som genomförs av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.
digitalisering & ekonomi
"Vi måste dela med oss för att bidra till varandras utveckling"
 
I november anordnade Storsthlms strategiska nätverk för digitalisering och ekonomi ett webbinarium på temat ”digitaliseringens ekonomiska effekter” som lockade över 70 deltagare från 22 olika kommuner i regionen. Förra veckan var det dags för nästa webbinarium på samma tema och även den här gången var det ett högt deltagande.
 
Vid det här tillfället presenterades en rad digitaliseringsprojekt, bland annat Nacka kommuns prisbelönta projekt för digital bygglovsprocess, digital vigselbokning från Huddinge kommun och digital posthantering från Sigtuna kommun. Inledningen stod Johannes Söderlund och Henrik Berggren från Täby kommun för.

– Vad som är rätt lokalt skiljer sig mellan kommunerna, en lösning som är bra för oss kanske inte matchar en annans kommuns behov och förutsättningar. Varje kommun måste ta stegen och sedan är det upp till oss gemensamt att dela med oss av våra erfarenheter för att bidra till varandras utveckling, sa Johannes.

Läs hela texten på Storsthlms webbplats.
arbetsmarknad
"Tillsammans sätter vi fokus på arbetsmarknadens behov"
 
På uppdrag av regeringen verkar DUA för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet bland unga och nyanlända får större genomslag på lokal nivå. DUA jobbar för att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

DUA, delegationen för unga och nyanlända till arbete, jobbar för att få överenskommelser på plats mellan kommun och arbetsförmedlingen för att fördjupa samverkansprocessen och göra den mer omfattande och strukturerad, vilket leder till att fler individer får insatser.

- En överenskommelse bidrar till en gemensam förståelse mellan organisationerna, och de förutsättningar man har i respektive organisation. När parterna jobbar fram de här överenskommelserna blir det väldigt bra diskussioner, att tillsammans resonera sig fram till vad man kan göra och skapa sig en gemensam bild av hur individernas och kompetensförsörjningens behov ser ut är värdefullt, säger Peter Agerhäll, koordinator på DUA.
 
Läs mer om DUA:s arbete på Storsthlms webbplats
social välfärd & hälsa
 
En god, nära och samordnad vård med patienten i fokus
 
Sveriges Kommuner och Regioner och staten har träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården under 2021. Nu kan kommunerna i länet inhämta statliga stimulansmedel för omställningsarbetet för en God och nära vård. Samtidigt genomför Storsthlm just nu en förstudie för att identifiera kommunernas behov av regional samordning, för att säkerställa att patienter vår en god, nära och samordnad vård.
 
Stimulansmedel för omställningsarbetet kan bidra till att hjälpa kommunerna i att ställa om till en mer nära vård, en hälso- och sjukvård som tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar så att individens hela livssituation beaktas.
 
– Det här omställningsarbetet handlar om att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Det finns ett särskilt stort behov av specialistsjuksköterskor och för att få ta del av stimulansmedel ska kommunerna bland annat genomföra insatser som syftar till att uppmana sjuksköterskor att vidareutbilda sig, berättar Birgitta Fagervall Yttling, projektledare för Nära vård på Storsthlm.
 
Läs mer om överenskommelsen på Storsthlms webbplats
Origos kampanj mot äktenskapstvång och rätten att forma sitt liv
 
Kampanjbild från Origo.
Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan alla kommuner i Stockholms län, Region Stockholm och Polisregion Stockholm. De arbetar för att stödja unga i åldrarna 13–26 år som begränsas av hedersnormer och erbjuder även konsultation till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.
 
Just nu har de en kampanj mot äktenskapstvång och för rätten att forma sitt liv, för att förhindra att fler unga utsätts för äktenskapstvång eller förs ut ur landet och kvarhålls i utlandet mot sin vilja. Kampanjen sker genom annonseringar på sociala medier, i hopp om att fler unga söker stöd i ett tidigt skede.
 
Hjälp till att synliggöra kampanjen och förmedla information till unga genom att ta del av deras kampanjmaterial för att sprida vidare i er kommun.

Kontakta origo@stockholm.se för att ta del av kampanjmaterial till sociala medier, webb och print.
Sammanfattning från styrelsemötet 15 april
 
Styrelsen beslutade bland annat att yttra sig över tre remisser; en från Miljödepartementet om differentiering av strandskydd, en från Vattenmyndigheterna om samråd kring miljökvalitetsnormer och en från Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd om en regional cykelplan.

Läs hela protokollet på Storsthlms webbplats
kalendarium
Kommande digitala evenemang
 
Mötesplats Stockholmsregionen

Den 29 april är ni välkomna till vårens digitala upplaga av Mötesplats, som Storsthlm för första gången arrangerar tillsammans med Region Stockholm. Fokuset under konferensen kommer att ligga på erfarenheter av pandemin, samarbete och utveckling av gemensamma regionala frågor.

När: Torsdagen den 29 april
Tid: Kl. 9–10.30

Läs programmet och anmäl dig här! 
 
Klimateffektiv solenergi
Solceller ger inte upphov till några utsläpp under drift, men hur ser det ut om vi inkluderar utsläppen från tillverkning, transport och återvinning? Går det att ställa krav på solceller som är tillverkade med låg klimatpåverkan? Vad kan beställare och leverantörer göra för att optimera klimatnyttan från solceller?
 
Klimateffektiv solenergi är ett projekt som drivs Energikontoret Storsthlm tillsammans med RISE och HBV med stöd av Energimyndigheten. Projektet syftar till att öka kunskaperna om solcellers klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och att utveckla och testa upphandlingskriterier som ett verktyg för att optimera klimatnyttan från solceller.

När: Onsdagen den 5 maj 2021
Tid: kl 09.00-11.00

Läs mer och anmäl dig här!
 
kalendarium
Kommande möten och nätverksträffar
 • Styrgrupp för Energikontoret Storsthlm & Energi- och klimatrådgivningen, 22 april
 • Strategiskt nätverk digitalisering, 22 april
 • Strategiskt nätverk samhällsbyggnad, 23 april
 • Öppna data, ny lag och "het" datamängd – så påverkas kommunerna, 28 april
 • Mötesplats Stockholmsregionen, 29 april
 • Klimateffektiv solenergi, 5 maj
 • Strategisk nätverk kommunal ekonomi, 5 maj
 • Tjänstemannastyrgrupp sammanhållen vård och omsorg, 6 maj
 • Regional dialog gemensam gymnasieregion, 7 maj
 • Strategiskt nätverk Socialtjänst, 7 maj
 • Politisk styrgrupp gemensam gymnasieregion, 7 maj
 • Strategiskt nätverk Utbildning, 11 maj
 • Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott, 18 maj
 • Strategiskt nätverk Arbetsmarknad och tillväxt, 19 maj
 • Strategiskt nätverk samhällsbyggnad,21 maj
 • Kommundirektörsmöte, 21 maj
 • Storsthlms arbetsutskott, 25 maj
 • VISSA - ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg, kommunala representanter, 25 maj
 • Styrgrupp för Regionala samverkans- och stödstrukturen Stockholms län, 26 maj
 • Strategiskt nätverk digitalisering, 27 maj
 • VIS - ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg, 31 maj
 • Politisk styrgrupp Vuxenutbildning och arbetsmarknad, 1 juni
 • Strategiskt nätverk Socialtjänst, 4 juni
 • Möte med Storsthlms styrelse, 10 juni
 • Styrgrupp för Energikontor Storsthlm och Energi- och klimatrådgivningen, 17 juni
 • Strategiskt nätverk Samhällsbyggnad, 18 juni