Nyheter, tips och information från Nacka vatten och avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. Det kan till exempel röra nya tjänster och abonnemang men också information om taxan. Här ger vi även tips och råd kring matavfallsinsamling, hur ni kan minska på avfallsmängderna samt hur ni kan nå ut till era boende med information.
 
Ny digital sorteringsguide
 
I vår sorteringsguide kan du få hjälp med att sortera rätt! Du kan även få tips och råd om sortering samt information om var du lämnar avfallet och vad som händer med det sedan.
Tipsa gärna era boende!

Besök sorteringsguiden här.
 
Nya skyltar och dekaler
 
Vi byter ut våra skyltar och dekaler enligt det gemensamma nordiska skyltsystemetet för avfallssortering. Våra kretsloppscentraler har fått nya skyltar och vi kommer successivt märka upp avfallskärl i soprummen. Först ut är grovavfalls- och elavfallskärlen. Bekanta dig med de nya symbolerna i sorteringsguiden.
 
Felsorteringsavgift för grovavfall
 
Som ett led i vårt arbete för att öka materialåtervinningen och minska mängden avfall till förbränning inför vi en felsorteringsavgift för grovavfallsabonnemang. Avgiften införs från den 1 augusti och gäller när farligt avfall och/eller elavfall har felsorterats i grovavfallet. Vid första tillfället för felsortering blir föreningen meddelad om problemet. Vid upprepad felsortering utgår en felsorteringsavgift om 400 kr per hämtställe och tillfälle. Kontakta kundservice vid frågor.
 
Informera mera - matavfallsfolder
 
Du vet väl att ni kan beställa denna folder utan avgift, att dela ut till de boende? Passa på att uppmana fler att sortera, så kan vi återvinna mer samtidigt som ni minskar avfallet i de gröna kärlen.

Beställ genom att kontakta kundservice via
kundservice@nvoa.se
08-718 90 00

Läs mer om matavfallsinsamlingen här.
 
Påverka avfallsavgiften - minska avfallet #2
 
Ni kan påverka den rörliga delen av avfallsavgiften genom att öka källsorteringen, sortera ut matavfallet och minska matsvinnet. Med minskad mängd avfall i kärlen kan antalet kärl och tömningar minskas.

Här är några tips:
  • Ordna en loppis i samband med städdagen.
  • Sätt upp ett mål om att minska restavfallet tillsammans med de boende. 
  • Skapa en återbrukshylla/hörna där boende kan lämna och ta fungerande saker.
  • Skapa bytestjänst för återbruk på er hemsida eller via boendeapp.
  • Inför en verktygspool i föreningen.
Fler tips kommer i nästa nummer!
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.