Annons
 
Vecka 16

20 april 2021

Skolinspektionen svarar nu på den kritik som riktas mot myndighetens arbete under pandemin. "Många rektorer upplever att våra inspektioner lett till förbättringar", säger generaldirektör Helén Ängmo i en intervju med tidningen Chef & Ledarskap. Mer om det i veckans nyhetsbrev.

Praktiska gymnasiet Bromma har lyckats höja skolnärvaron. På skolan går 240 elever på olika yrkesprogram eller något av de två introduktionsprogrammen. Flera av dem har en besvärlig skolgång bakom sig. Skolporten har intervjuat specialpedagogen Maria Glasencnik och rektorn Caroline Asplund om deras arbete.John Miller, Redaktör politik & skola
Följ mig gärna på Twitter: @mr_john_miller
 
 

 
Flest anmälda coronatillbud till Arbetsmiljöverket kommer från skolan
 
Flest anmälda coronatillbud till Arbetsmiljöverket kommer från för- och grundskolan – långt fler än från vården, visar Aftonbladets granskning. Samtidigt ökar smittan bland unga. Nu kritiseras regeringen för att inte skydda skolorna.
Aftonbladet
Skolor med riktat stöd får bättre resultat
 
Ökad behörighet till gymnasieskolan och ökade genomsnittliga meritvärden för elever i åk 9. Det visar Skolverkets uppföljning av kunskapsresultaten på de skolor som har avslutat ett treårigt samarbete med Skolverket. Det är främst pojkar och elever med utländsk bakgrund som har förbättrat sina resultat.
Skolverket
Uppdrag om Samverkan för bästa skola 2020. (pdf)
Skolverket
 
”Det är vi som misslyckas med vårt jobb om eleven får ett F”
 

På Praktiska gymnasiet Bromma arbetar man med att höja närvaron, och att få till relationer med eleverna, för att skolgången ska fungera.
Skolporten
Sveriges Ingenjörer varnar för ras i mattekunskaper
 
Vi har undersökt matematikämnet i grundskola, gymnasium och komvux samt undersökt effekterna av tekniskt basår. Resultaten är nedslående, och kan inte beskrivas som något annat än en stark varningssignal, skriver Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer.
Dagens Nyheter
En undersökning av de utökade matematiktimmarnas effekt i grundskolan och förslag på hur kommande generationer ska lära sig matte. (pdf)
Sveriges Ingenjörer
 
Sfi - ny webbkonferens i oktober!
 
Sfi - ny webbkonferens i oktober!
Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom sfi. Intressanta föreläsningar om bl.a bedömning, hur språkundervisning på arbetsplatsen kan fungera, hur vi utvecklar elevers digitala kompetens och vilken effekt språkstödjare kan ha. Välkommen!
Läs mer och boka plats
Många elever riskerar ofullständiga betyg
 
TV4Nyheternas undersökning visar att mer än hälften av landets kommuner ser en risk för att fler elever går ut gymnasiet med ofullständiga slutbetyg.
TV4
Skolinspektionen svarar på skolledarnas kritik
 
Skolinspektion borde ge skolorna stöd för att utveckla verksamheten – inte bara ge klander och utpekanden som tvingar rektorerna att ägna mycket tid åt att dokumentera i rädsla för att bli anmäld. Det är en kritik som riktats mot Skolinspektionen från skolledare runt om i landet. Nu svarar generaldirektör Helén Ängmo på den kritiken.
Chef & Ledarskap
Utbredd distansundervisning trots hävt FHM-råd
 
Folkhälsomyndigheten har slopat sin nationella rekommendation om distansundervisning i gymnasiet – men fortsatt har många regioner en generell avrådan från att alla återvänder till skolan.
Svenska Dagbladet
Konferens för lärare i idrott och hälsa HT2021
 
Konferens för lärare i idrott och hälsa HT2021
Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.
Läs mer och boka plats
Många avhopp från lärarutbildningen
 
Sveriges skolor skriker efter utbildade lärare. Samtidigt är avhoppen stora från lärarutbildningarna. I Stockholm tar i bästa fall bara var fjärde student examen på ämneslärarutbildningen. Så många som fyra av tio ämneslärarutbildningar får dessutom underkänt.
Läraren
En av tre ämneslärarstudenter hoppar av under första läsåret. Fyra av tio ämneslärarutbildningar får underkänt. Samtidigt är behovet av utbildade lärare större än någonsin. Något måste göras för att vända trenden.
Läraren
Han ville inget hellre än att bli ämneslärare. Ändå hoppade Kevin Järnberg av efter 3,5 år. Här berättar han och tre andra lärarstudenter varför de hoppade av.
Läraren
Varför har lärarlinjerna och i synnerhet ämneslärarutbildningen så många avhopp, trots att lärarbristen garanterar jobb? Läraren har pratat med flera experter, läst utredningar och promemorior.
Läraren
Skolan i utsatt område bäst i Stockholm
 
Trots miljardsatsningar halkar barn från socialt utsatta områden efter i skolan. Förutom på Kista international school i Akalla, där alla niondeklassare får gymnasiebehörighet och meritvärdet är högre än snittet i landet. 
Expressen
"Lärarna behöver hjälp mot antisemitismen"
 
Att hantera hatspråk, fördomar och kontroversiella uttalanden är ingen enkel uppgift för en enskild lärare. Vilket stöd får de i skolan? skriver Ingrid Lomfors från Forum för levande historia.
Expressen
Annons
Läs mer här
Nu startar Ifous ett FoU-program som vill fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov.
Läs mer här
 
Forskning och Utveckling
 
Läraridentiteten byggs upp i interaktion med andra under utbildningens gång. Det visar Johan Christensson som belyser hur lärarstudenter med hjälp av erfarenheter från utbildningen, praktiken på skolor och vardagslivet skapar sin läraridentitet.
Skolporten
Förskolepedagoger efterlyser mer samsyn om hur dagliga situationer i förskolan bäst hanteras utifrån ett inkluderande perspektiv. Det visar Pernilla Andersson och Christina Borrespång som skrivit en utvecklingsartikel om anpassning, samsyn och inkludering i förskolan.
Skolporten
"Utmanande men absolut värt jobbet. Att skriva en utvecklingsartikel gav mig en större förtrolighet med uppdraget som förskollärare". Det säger Erika Frangini, vars utvecklingsartikel blev en språngbräda till en ny karriär.
Ifous
New report details what AI should look like in the classroom and why it needs to have a human-centered approach.
The Hechinger Report
A new research study sheds light on the impact of effective principals—and what makes them different.
Ascd.org