Information om elmarknaden
 
Här kommer månadens nyhetsbrev med aktuella nyheter, analyser, trender och framtidsprognoser.
En tillbakablick på mars
 
Efter att årets första två månader var torrare och kallare än normalt så blev mars betydligt våtare och varmare då det kom 20 % mer nederbörd än normalt och temperaturen steg till 1 grad över. Vilket innebar att hydrologin, som hade stärkts i slutet av februari, stärktes ytterligare under månaden och överskottet steg till nästan 12 TWh. Ökningen var jämnt fördelad mellan magasinen och snö/markvatten med ca 3 TWh vardera.
Terminspriset
 
Då mars är sista månaden i det första kvartalet så var det också sista månaden innan Q2-2021 gick till leverans. Kontraktets utveckling under månaden var något av en berg- och dalbana då det inledningsvis steg med ca 7€ innan det föll med 4 € för att sedan stiga 4 igen innan det slutligen föll 2 € igen. Årskontraktet 2022 följde med i första uppgången men höll sig sedan mer sidledes. Största anledningen till prisvolatiliteten var svängningar i väderprognoserna främst när det kom till nederbörden.
Spotpriset
 
Spotpriset föll under mars i hela landet men mest i SEl och SE2. Det gjorde att prisskillnaderna som var relativt små under januari nu ökat de senaste två månaderna. Mellan SEl-2 och SE4 har de gått från 5 öre/kWh till nu över 20 öre/kWh, skillnaden till SE3 har gått från 4 öre/kWh till strax över 11 öre/kWh. Den stärkta hydrologiska balansen och ett blåsigare väder gjorde att priserna i norra Sverige pressades ned och begränsningar i överföringen höll priserna uppe något i de södra delarna. För elområde 3 blev priset i mars 2020 36, 78 öre/kWh.
Prognos
 
Efter en kallare inledning på april så visar nu väderprognoserna på ett mer normalt väder med vind, temperatur och nederbörd samtliga kring normalt. Och då medeltemperaturen stiger så innebär det ett varmare väder och en minskad förbrukning. Vårfloden väntas också sakta men säkert börja i slutet av månaden och priset väntas sjunka i hela landet utom SE3 som väntas få en mer sidledes utveckling.