Fler arbetar heltid
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fler arbetar heltid
 
Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar SKR:s personalstatistik för 2020.
– Det är glädjande att den positiva utvecklingen med fler heltidsanställda och fler heltidsarbetande fortsätter. Ökningen beror på att många av de som nyanställts arbetar heltid och att fler anställda som arbetat deltid går upp till heltid, säger Bodil Umegård, chef sektionen för data och analys på arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKR.
Fler arbetar heltid i kommuner och regioner
 
Tydligare rekommendationer om gravida medarbetare behövs
 
Sveriges Kommuner och Regioner önskar förtydligande avseende de krav som ställs i samband med individuella riskbedömningar för gravida medarbetare. Skrivelsen är riktad till Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
Ta del av skrivelsen
 
Avtal klart med lärarfacken
 
SKR, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal med fokus på ett stärkt lokalt samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att möta skolans utmaningar.
– En treårig avtalsperiod ger möjlighet för arbetsgivare och fackförbund att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt för att möta skolans utmaningar, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
– Lokala parter kommer att arbeta med individuell och differentierad lön för att uppnå en önskvärd lönestruktur och en fortsatt god löneutveckling för lärarna, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
Kompetensförsörjning i fokus i avtal med lärarna
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Avtal 21: Gemensamt fokus på skolans kompetensutmaning
Nu har vi ett nytt avtal för 200 000 lärare runt om i landet på plats. Avtalet är på tre år och bygger på lokal lönebildning där lönen sätts så nära verksamheten som möjligt. Framför allt är avtalet en fortsättning och utveckling av den väg vi och lärarfacken slog in på redan i det föregående avtalet: att ge lokala parter goda förutsättningar och stöd i arbetet med att kraftfullt möta skolans kompetensutmaning.
Läs senaste inlägget av Niclas Lindahl

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
Material för att stödja utsatta medarbetare
Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. SKR har tagit fram ett stödmaterial om hur du som chef kan stödja utsatta medarbetare att få rätt stöd och hjälp.
Våld i nära relation – stöd för dig som chef
 
Lönestatistik tillgänglig för 2020
Nu finns lönestatistiken för 2020 tillgänglig. Den försenade avtalsrörelsen 2020 påverkade löneöversynen för en stor del av medarbetarna i kommuner och regioner. Detta får också konsekvenser för lönestatistiken avseende 2020 i och med att uppgifter om 2020 års lönenivå i vissa fall saknas. Störst påverkan har det på lönestatistiken för anställda i regioner.
Lönestatistik
 
Feriejobb och jobb för ungdomar
Regeringen avser ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 180 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att stärka deras möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Redan nu får Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda satsningen. Målgruppen är ungdomar som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Regeringen tillför 180 miljoner kronor till sommarjobb för unga, Regeringskansliet
 
Webbseminarium om vägen tillbaka - 5 maj
Covid-19 har satt stora spår i arbetslivet. Ingen vet hur situationen kan bli efter pandemin. SKR vill därför bjuda in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium som fokuserar på tiden efter pandemin. Hur tar vi tillvara på de goda erfarenheterna? Hur kan vi skapa rätt förutsättningar på arbetsplatserna och för cheferna att främja psykisk hälsa?
Vägen tillbaka eller ”det nya normala”?
 
Tillhörande dokument till HÖK 21
Ta del av samtliga tillhörande dokument till det nya läraravtalet, bland annat avtalet i sin helhet, Bilaga M samt redogörelsetexterna.
Cirkulär 21:16
 
Prenumerera på webbinnehåll
SKR bytte nyss teknisk lösning för sin prenumerationstjänst. För dig som tidigare prenumererat på innehåll, innebär bytet att du behöver starta en ny prenumeration. Exempel på innehåll som går att prenumerera på är nyheter från SKR, inlägg på Arbetsgivarbloggen samt frågor och svar om arbetsgivares ansvar under coronapandemin.

Om du nyligen startat en prenumeration på innehåll från SKR, kan du bortse från denna information.
Hantera vilket innehåll du vill prenumerera på från SKR:s webbplats
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se