Regionerna långt framme i införande av vårdförlopp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Regionerna långt framme i införande av vårdförlopp
 
Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen går framåt i regionerna. 17 av regionerna hade under förra året fattat beslut om att införa de då sex godkända vårdförloppen. Det framgår av den verksamhetsrapport som SKR har tagit fram för redovisning till staten.

– Det är glädjande att se att det går framåt med införandet, säger Ingeborg Franzén, som arbetar med införande av vårdförloppen vid SKR:s nationella stödfunktion.

Läs mer och ladda ner rapporten
 
Vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer på remiss
 
Kunskapsstöd för reumatoid artrit, ohälsosamma levnadsvanor, obstruktiv sömnapné, narkolepsi och sekundärprevention vid kranskärlssjukdom är nu ute på öppen remiss, tillsammans med två kunskapsstöd inom ögonsjukdomar och sju kunskapstöd inom cancersjukdomar.

Läs mer och ladda ner remisserna
 
Kommande webbinarier och konferenser
 
5 maj: Vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur
Webbinarium där NPO endokrina sjukdomar och NAG osteoporos går igenom delarna i det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet.

5 maj: Kvalitetsregister för forskning 2021
Konferens med syfte att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning.

6-7 maj: Kraftsamling för barn som far illa
Konferens under två halvdagar om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Nationell arbetsgrupp barnhälsovård medverkar.

20 maj: Vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
Webbinarium där NPO äldres hälsa och NAG kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom går igenom delarna i det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet.

Till kalendariet
 
Nytt vårdprogram för bättre vård vid behandling av distal radiusfraktur
 
Cecilia Mellstrand Navarro
Det nationella vårdprogrammet ska leda till att patienter med handledsfrakturer (distala radiusfrakturer) diagnostiseras, behandlas och rehabiliteras baserat på bästa tillgängliga kunskap.

– Handledsfraktur är den vanligaste frakturen som behandlas på en akutmottagning. Trots det har patienter hittills behandlats med omotiverat stora variationer mellan olika sjukhus och regioner, säger Cecilia Mellstrand Navarro, ordförande Nationell arbetsgrupp (NAG) för distal radiusfraktur.
 
Webbinarium om vårdprogrammet
Den 21 april hölls ett webbinarium om vårdprogrammet, som du kan se i efterhand.

Läs intervjun och se webbinariet om vårdprogram distal radiusfraktur
 
Se webbinarium om vårdförlopp hjärtsvikt
 
Den 20 april presenterade NPO hjärt- och kärlsjukdomar och NAG hjärtsvikt det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för hjärtsvikt. Du kan se webbinariet till och med 6 maj.

Se webbinariet om vårdförlopp hjärtsvikt
 
Se webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19
 
Den 21 april hölls ett webbinarium riktat till personal som arbetar med att ordinera vaccin mot covid-19. Där gavs information om det aktuella kunskapsläget för vaccinerna och vaccinationerna.

Se webbinariet om vaccin och vaccination om covid-19
 
Stöd för bedömning av patienter med covid-19 i uppföljningsfas
 
Nu finns ett stöd för dig som arbetar i primärvård att utreda och bedöma vuxna patienter med fortsatta besvär efter covid-19, oavsett om det handlar om laboratorieverifierad covid-19 eller inte.

Bedömningsstöd för patienter med covid-19 i uppföljningsfas
 
Vårdförlopp stärker personcentrerade arbetssätt genom Patientkontrakt
 
I en enkät uppgav 17 regioner att de, i slutet av 2020, hade fattat beslut om att införa de då sex godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Vad som också gick att se i enkäten var att personcentreringen inom vårdförloppsarbetet tydligt stärktes genom Patientkontrakt.

Patientkontrakt en integrerad del av vårdförloppen
 
Trafikljusmodell och samarbete för vårdförloppsinförande
 
Region Dalarna har i flera sammanhang använt sig av en trafikljusmodell i arbete med kunskapsstöd. Olika kunskapsstöd kräver olika processer, men gapanalyser har de alla gemensamt. Till detta har regionen tagit fram en gemensam mall utifrån en trafikljusmodell. Gul markering indikerar bedömning av ”delvis gap” medan röd markering visar på ”helt gap”.

Trafikljusmodellen i Region Dalarna
 
Uppdateringar i Nationellt kliniskt kunskapsstöd varje månad
 
Uppdateringar i regionernas gemensamma rekommendationer för patientmötet i primärvård publiceras två gånger i månaden och aviseras på kunskapsstyrningvard.se.

Senast reviderade rekommendationer
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare