Annons
 
Vecka 15

13 april 2021

Hur såg svensk pedagogisk forskning ut under år 2020? I årets upplaga av Pedagogisk forskningsom följer med som bilaga till senaste numret av Skolportens magasin presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Du kan läsa hela bilagan utan kostnad eller inloggning i veckobrevet. 

"En rektor som fokuserar på innehållet och undervisningens kvalitet snarare än på överdrivet pappersarbete måste ofta försvara det uppåt", säger filosofen Jonna Bornemark i en intervju med Skolledaren om skolans ledarskap och mäthysteri. Mer om detta i nyhetsbrevet nedan.

God läsning!
John Miller, Redaktör politik & skola
Följ mig gärna på Twitter: @mr_john_miller
 
 

 
Lärarfacken och SKR eniga om nytt avtal
 
Lärarnas samverkansråd har tecknat ett nytt avtal med Sveriges kommuner och regioner, SKR, om bland annat arbetstid, arbetsbelastning och lön.
Sveriges Radio
Inspektion under pandemin väckte rektorsilska
 
I april 2020, mitt under pandemin, meddelade Skolinspektionen att de skulle börja inspektera Sveriges skolor digitalt. Ett debattinlägg med 364 underskrifter från rektorer över hela landet som protesterade mot inspektionerna gav ett starkt eko i skolvärlden.
Chef & Ledarskap
Skolporten samlar pedagogisk forskning
 
Skolporten

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!
Skolporten
Många lärare skriver egna läromedel
 
Neddragningarna på läromedel i den svenska skolan har lett till att många lärare tillverkar sina egna läromedel, enligt intresseorganisationen Läromedelsförfattarna.
Sveriges Radio
Enligt undersökningen får elever som upplever att de har det bra ekonomiskt ställt läromedel i större utsträckning än elever som upplever att de har det sämre ställt. (pdf)
Läromedelsförfattarna
"De idéburna skolorna förtjänas att lyftas fram"
 
Privat och offentligt ställs mot varandra i skoldebatten. Men det finns en tredje, idéburen sektor som förtjänar att lyftas fram. Det menar Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna skolors riksförbund.
Skolledaren
Svenska som andraspråk - ny konferens i september!
 
Svenska som andraspråk - ny konferens i september!
Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet, och praktiska exempel presenteras. Välkommen!
Läs mer och boka plats
Friskolor har flest obehöriga lärare
 
I en ny rapport har tankesmedjan Arena Idé kartlagt marknadsmekanismerna som gör det lönsamt att anställa obehöriga lärare framför behöriga. I rapporten sammanställs också statistik från Skolverket över andelen behöriga lärare i samtliga 290 kommuner.
Arena Idé
Friskolor i Stockholm län har högst andel obehöriga lärare i hela landet. Det här visar en rapport från tankesmedjan Arena Idé, som sammanställt statistik från Skolverket.
P4 Stockholm
Därför får vi fler obehöriga lärare. (pdf)
Arena idé
 
Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter
Skolporten

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.
Skolporten
Så kan skoledarnas arbetsmiljön bli bättre
 
Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella politikens roll tydlig i förhållandet till rektors uppdrag och skapa rutiner för hantering av anmälningar till Skolinspektionen. Så kan arbetssituationen förbättras för Sveriges rektorer.
Sveriges Skolledarförbund
Svenska skolledares arbetsmiljö och hälsa: En lägesbeskrivning med förslag på vägar till förbättringar av arbetsmiljön (pdf).
Sodrasjukvardsregionen.se
Konferens om matematik för gymnasiet
 
Konferens om matematik för gymnasiet
Välkommen till Skolportens webbkonferens för sig som undervisar i matematik på gymnasiet och vux. Här presenterar vi den senaste forskningen och ger praktiska verktyg för undervisningen, välkommen!
Läs mer och boka plats
Ledningsteamet på förskolan ger trygghet
 
Ett ledningsteam med fyra personer för mellan tre och sex förskolor och en platsansvarig på varje förskola. Så jobbar friskolan Pysslingen Förskolor för att underlätta för sina förskolerektorer.
Förskolan
Skolledarna kläms av mäthysteri
 
Skolledare bör skapa en informell miljö för erfarenhetsutbyte tillsammans med sina lärare, menar filosofen Jonna Bornemark
Skolledaren
Årets biträdande rektor i Stockholm 2020
 
Engagemang, tydlighet och mod. De orden fanns med i motiveringen då Britt Persson blev Årets biträdande rektor i Stockholm 2020.
Skolledaren
Annons
Läs mer om Samverkan för skolnärvaro
Ifous startar nu ett FoU-program som främst riktar sig till alla som arbetar med barns och ungdomars lärande och psykiska hälsa från förskola till gymnasieskola och som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med att främja barns och ungas psykologiska och sociala välbefinnande och bidra till fördjupad kunskap om sambandet mellan lärande och psykisk hälsa.
Läs mer om Samverkan för skolnärvaro
Forskning och Utveckling
 
 
Skolporten
Läraridentiteten byggs upp i interaktion med andra under utbildningens gång. Det visar Johan Christensson som belyser hur lärarstudenter med hjälp av erfarenheter från utbildningen, praktiken på skolor och vardagslivet skapar sin läraridentitet.
Skolporten
 
Skolporten
Förskolepedagoger efterlyser mer samsyn om hur dagliga situationer i förskolan bäst hanteras utifrån ett inkluderande perspektiv. Det visar Pernilla Andersson och Christina Borrespång som skrivit en utvecklingsartikel om anpassning, samsyn och inkludering i förskolan.
Skolporten
Nu öppnas möjligheten för lärare att på arbetstid kunna bedriva praktiknära forskning och utveckling.
Läraren
Charlotte Baltzer är verksam inom rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Hösten 2020 disputerade hon med avhandlingen Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi – en analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering.
Skolledaren
Allt fler skolor använder modern teknik för att bedöma elevers läsförmåga: kameror som registrerar ögonrörelser under läsningen. I Kristinehamn fick det förbluffande resultat.
Ämnesläraren