Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du läsa om kurser och arrangemang samt några axplock från omvärlden.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och arrangemang
 
 
Branschdagarna 2021
Den 11–12 maj 2021 är det dags för årets mötesplats för kommunernas fastighetsfrågor, som i år sker digitalt.

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (Kommunfonden) arrangerar tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner årligen den självklara mötesplatsen för förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive kommunala fastighetsbolag.

Konferensen är medlemsexklusiv och vänder sig till Kommunfondens medlemmar.

Här kan du anmäla dig till Branschdagarna 2021 (webbsändning)

Läs mer om fonden och ta reda på om om din kommun är medlem
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Rapport från Belok
2020 genomförde Belok en analys i syfte att undersöka hur Sveriges regioner och fastighetsägare med vårdlokaler såg på behov av utökad samverkan för att spara energi. I projektet genomfördes en litteraturstudie samt intervjuer med medlemmar i Belok, men även andra representanter från några utvalda regioner och SKR. Studien visar att samtliga intervjuade anser att det behövs ett forum, som samlar regioner och andra fastighetsägare med vårdlokaler, för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra då det gäller frågor kopplade till energianvändning.

En workshop om energieffektiva vårdlokaler hölls den 25 mars. Nu kan du ta del av dokumentationen.
Dokumentation från Workshop Energieffektiva vårdlokaler

Energimyndigheten arrangerar Energiutblick 28 april 2021
Energiutblick 2021 är ett direktsänt soffprogram med Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén och programledaren Eva Hamilton som blickar ut och samtalar med inbjudna gäster.
Energiutblick 28 april 2021
Information från Boverket
 
Webbseminarium om renovering
Den 18 maj arrangerar Boverket, Smart City Sweden och Sustainable Business Hub ett webbinarium om renovering.

Lär av framgångsrika svenska renoveringar med fokus på cirkularitet, klimatanpassning, energieffektivitet och social hållbarhet tillsammans med finansieringsmodeller som är rimliga för hyresgästerna. Få en inblick i en "svensk verktygslåda" som innehåller innovativa metoder, produkter och processer som underlättar renoveringsprocessen.
Läs mer om webbseminariet (engelsk text) och anmäl dig på Eventbrite webbplats

Internationell jämförelse av klimatanpassningsportaler
Boverket har under 2020 och början av 2021 tagit fram en internationell jämförelse av de nationella klimatanpassningsportalerna i Tyskland, Skottland, Nederländerna och Sverige. Syftet var att ta reda på hur man informerar och kommunicerar kring klimatanpassning för den byggda miljön.

Rapporten har tagits fram som ett led i Boverkets omvärldsbevakning inom ramen för Boverkets arbete med uppdraget att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.
Läs rapporten Internationell jämförelse av klimatanpassningsportaler
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och anmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se