Sök pengar ur miljöfonden * ny app * utbildningar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Hej alla!
 
Nu känner man både våren och en viss tillförsikt om en värld bortom pandemin! Jag är så glad att vi har lyckats nå ut under pandemin och verkligen fått uppmuntra och hjälpa alla som har behövt det. Ni har verkligen visat att vi behövs i en allt mer sekulär värld.

Jag påminner om vår konferens, Framtiden i vår hand, 26-29 augusti, så boka in tiden redan nu. Jag vill också påminna om att testa utlandskyrkans app, som det finns information om nedan.

Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem
och samlar det skingrade Israel.
Han ger läkedom åt de förtvivlade,
han helar deras sår.
Han bestämmer stjärnornas antal
och ger dem deras namn.
Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,
hans vishet är utan gräns.

Psaltaren psalm 147, vers 1-6


Med vänliga hälsningar,
Rickard och avdelningen Svenska kyrkan i utlandet
 
Ny app för utlandsförsamlingar
 
En ny app tagits fram, som ska erbjudas församlingar i Svenska kyrkan i utlandet. Genom appen kan församlingsmedlemmar och andra personer med svensktalande identitet, ta del av det som händer i församlingen på platsen. Först ut att testa appen är församlingarna i Nederländerna och London.

Läs mer om och ladda ner appen
 
Webinarier om GDPR och arbetsmiljö
 
Med anledning av den juridiska genomgången av utlandskyrkans verksamhet anordnas nu seminarier om arbetsmiljö och GDPR, som en hjälp i det uppföljningsarbete som åligger varje församling. Kyrkoherde samt minst en representant från kyrkoråden bör delta i seminarierna. Arbetsmiljöutbildningen ges av HR-konsult Christina Grafström och GDPR-utbildningen ges av av Advokatbyrå Mannheimer Swartling. Det finns flera datum att välja mellan.
 
Läs mer och anmäl dig
 
Det senaste om organisationsförändringar i utlandskyrkan
 
Svenska kyrkan i utlandet är inne i en process, där de ekonomiska förutsättningarna förändras. För att möta utmaningarna utreds verksamheten. På intranätet hittar du information om alla utredningar och fattade beslut.
 
 
Sök pengar ur miljöfonden!
 
Nu finns möjlighet för utlandsförsamlingar att söka pengar för insatser som minskar församlingens miljö- och klimatpåverkan. Det kan vara exempelvis solpaneler, regnvattensystem, sopstationer eller något annat. Senast 30 september 2021 måste ansökan vara inskickad.

Läs om hur ni ansöker
 
Dags att nominera kandidater till kyrkomötet!
 
I höst är det kyrkoval. Nu är det dags för ditt kyrkoråd att nominera kandidater till kyrkomötet. Senast 14 maj ska listan på namn vara inskickad.

Läs mer om hur ni nominerar kandidater till kyrkomötet
Få utrustning och utbildning om videoproduktion
 
Kanske har ni upptäckt att ni behöver mer kunskap i arbetet med video? Ni kan i så fall kostnadsfritt få hjälp med utbildning via utbildningsplattformen Moderskeppet. Det finns också möjlighet att få utrustning.

Ta del av erbjudandet
 
Boka in Mötesplats 2021
 
Boka in dagarna 26–29 augusti i din kalender redan nu, för då går Mötesplats 2021 av stapeln. I år blir det en helt digital konferens, med ett späckat program. Temat är Framtiden i vår hand.

Läs mer om Mötesplats 2021
 
Tipsa dina medarbetare om detta nyhetsbrev!
 

Tipsa gärna medarbetare och förtroendevalda i utlandsförsamlingen om detta nyhetsbrev, om de inte får det. Nyhetesbrevet är riktat till utsända, lokalanställda och förtroendevalda i utlandskyrkan.

Klicka på länken för att börja prenumerera
 
REDAKTÖRER: Susanne Gorne och Henrik Bodin