Mäta för att skapa förflyttning - prioritera genom digital mognad
 
Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. Allt vi företar oss måste bidra till de verksamhetsnära målen och till en effektiv och innovativ välfärd. Nyckeln är att hålla de verksamhetsnära målen i fokus i utvecklingen av en smartare välfärd.

Sedan 2018 har vi jobbat med en vetenskaplig metod (DiMiOS) för att mäta och följa upp digital mognad. Digital mognad i detta hänseende är organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Modellen, används idag av över 160 offentliga aktörer, 160 aktörer som metodiskt mäter och följer upp de förutsättningar som enligt forskningen krävs för att vi ska dra nyttan av digitaliseringens möjligheter.

Från användare har vi lärt oss att en av de största nyttorna med DiMiOS är att vi som verksamhet tvingas att prata om rätt saker. Vi tvingas reflektera över hur vi prioriterar digitala initiativ, hur vi jobbar med involvering av användare i design och hur vi öppnar upp vår utveckling. Hur vi hanterar det digitala arvet och hur vi jobbar med nyttohemtagning. Dessa frågor har tidigare (slarvigt) förpassats till IT-avdelningar, men givet att digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling är de nu av verksamhetsövergripande betydelse och behöver därmed drivas från verksamheten.

Arbetet med DiMiOS har skett i nära samverkan med SKR och SKR:s medlemmar. I dagsläget förbereder SKR en nationell skalning av modellen, inklusive utbildningspaket och metodstöd för att möjliggöra den nödvändiga förflyttningen. Vi ser enormt mycket fram emot detta, och är övertygade om att detta är rätt väg för att leva upp till Regeringens högst ställda målsättning om att bli bäst i världen. Vi spår en underbar vår!

Jenny Birkestad, Affärsområdeschef HR- & chefsstöd, SKL Kommentus
Johan Magnusson, docent, forskningsledare Göteborgs universitet
 
Seminarier i april
 
 
Osunt leverantörsberoende, försörjningsberedskap i en digital tid
I många sammanhang jobbar vi i partnerskap i värdekedjor. Men vad händer när vi blir beroende av våra leverantörer, inte minst i kriser och osäkerhet. Vi fördjupar oss i den problematiken tillsammans med väldigt kompetenta gäster!
Tid: 16 april, kl 9:00-10:30
Anmälan - Osunt leverantörsberoende
 
Mäta för att skapa förflyttning - prioritera genom digital mognad
Har din organisation förutsättningar att dra nytta av smarta digitala lösningar? Lyssna på hur din organisation kan mäta och göra självskattning för digital mognad, med Johan Magnusson, forskare vid Göteborgs universitet.
 
Följarskap som innovationsstrategi
Leda eller följa? Vad är egentligen smartast som strategi när vi jobbar med innovation och utveckling. Någonting vi pratar alltför sällan om är följarskap.
Tid: 29 april, kl 9:00-10:30
Anmälan - Följarskap som innovationsstrategi
 
Offentliga Rummet Play
 
Välkommen till offentliga rummet play! Här delar vi erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt.
Offentliga Rummet Play
 
Följ Offentliga Rummet på sociala medier
 
 
Redaktör
Martin Stockenstrand
martin.stockenstrand@skr.se
08-452 70 00