SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hörnstenar för utvecklingen framöver
Fokus på en sammanhållen och långsiktig regional utvecklingspolitik, en betoning på innovationer och förnyelse, större investeringar i människors kompetens samt en väl fungerande infrastruktur - det är hörnstenarna framåt. Framgångsfaktorer är också goda omvärldsrelationer, unika tillgångar och täthet. Sveriges konkurrenkraft är stabil på en relativt hög nivå jämfört med andra OECD länder. Men mellan regioner har skillnaderna ökat när det gäller övergripande mått och det sker en utveckling där inomregional skillnad ökar i flera regioner.  Regionerna har möjligheter, kunskaper och resurser att skapa förbättringar. Läs mer i Tillväxtverkets rapport: 
 
 
 
Lena Langlet SKR
Digitala fullmäktige i kommuner och regioner 
 
Under förra året genomförde en majoritet av kommuner och regioner digitala fullmäktigemöten och ansåg att de fungerade mycket eller ganska bra. Det visar SKR:s rapport om hur politiska möten i kommuner och regioner genomfördes under pandemiåret 2020. 
SKR har hemställt hos regeringen om att det finns akut behov av att förtydliga bestämmerlserna för digitala politiska sammanträden. Det bör räcka att ledamöterna kan följa det som är centralt för sammanträdet i ljud och bild samt att de kommunala och regionala organen själva får ta ställning till olika tillämpningsfrågor som kan uppstå. 

Politiska möten i kommuner och regioner under 2020
 
Storregional samverkan i östra Mellanssverige
 
Regionerna i östra Mellansverige: Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Gävleborg  samverkar för att kunna dra nytta av varandras styrkor och utvecklas optimalt. De har tagit fram en gemensam strategi ÖMS 2050. Den strategiska inriktningen fokuserar bland annat på att integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna.

Samverkan mellan regionerna i östra Mellansverige
 
 
 
I korthet 
 
Kunskapsdelning - fördjupning eller med kollegor
På REGLABs hemsida hittar du PLAY - en samlad sida där du kan fördjupa dina kunskaper i regionala utvecklingsfrågor. Lättillgängligt och användbart när det passar dig och din organisation.  
REGLAB PLAY

Attrahera och rekrytera med Tekniksprånget och Jobbsprånget
Kommuner och regioner behöver möta kompetensutmaningen på både kort och lång sikt. Att öppna upp för praktik är ett bra sätt att lära känna olika kompetenser och bredda rekryteringen. Två praktikprogram som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien - se i länken vad de erbjuder verksamheter och arbetsgivare. 
Jobbsprånget och Tekniksprånget

Pandemins effekter på kultursektorn i Norden
Kulturanalys/ Nordisk kulturfakta har tagit fram en rapport om pandemins effekter på kultursektorn i Norden. Rapporten visar både den generella negativa bilden såväl som delar som fått en uppgång och nya möjligheter.

Covid - pandemins effekter på kultursektorn i Norden
 
 
Kommande evenemang
 
 
 
Europadagen 2021
På tema demokrati och framtid uppmärksammar vi i år Europadagen den 10 maj med fem webbinarier. Framtidskonferensen. Digital medborgardialog. Hälsa, klimat och demokrati. 100 år av demokrati - hur mår demokratin idag? Hur gränslös ska inre marknaden vara efter pandemin? 
När 10 maj - 09.00-14.00
Var Digitalt
Hur Europadagen 2021
 
 
Hur kan kommunen och regionen stödja och samverka med näringslivet i Agenda 2030? 
Vilken roll kan näringslivsperspektivet spela i kommunens hållbarhetsarbete och vilken roll kan näringslivsfunktionen ta? SKR bjuder in till en heldag med syfte att öka kunskapen kring Agenda 2030 och visa möjliga vägar för att arbeta tillsammans med näringslivet och lyfta de ekonomiska perspektiven i Agenda 2030. Medverkande bl.a. Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030
När 9 juni Kl. 09.00-16.00
Var Digitalt
Hur Agenda 2030 - hållbar utveckling tillsammans med näringslivet
 
 
Verksamhetsutveckling där digitalisering är ett medel och inte ett mål 
Fem digitala kurser för förtroendevalda, ledare och nyckelpersoner som ska ge kunskap och inspiration inför beslut om digitala lösningar i organisationen eller verksamheten. 
När det passar dig
Var online
Hur Webbkurser om digitalisering
 
 
Lästips 
 
 
Hur hanterar regionerna landsbygder och städer i sina strategier?
I Tillväxtverkets kartläggning undersöks hur landsbygder och städer av olika karaktär synliggörs i en ny generation utvecklingsstrategier - med fokus på utmaningar, visioner och strategiska vägval. 
Geografier som inte syns
 
 
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se