Nu måste staten ta notan för sin egen vägbelysning
 
Kommunerna tvingas bära kostnaden för hundratusentals belysningsanläggningar längs statlig väg. Det är orimligt att detta ska vara ett kommunalt åtagande. Nu måste staten börja ta ansvar för belysningen längs sina egna vägar.
Läs mer här
 
Ny prognos för intäktsbortfallet i kollektivtrafiken
 
Under 2021 förväntas kollektivtrafikens biljettintäkter minska med 8,6 miljarder kronor. Det visar Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste prognos över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäktsförluster.
Läs mer här
 
Insamling av Gatustatistik är igång!
 
Det finns en stor efterfrågan på statistik inom väghållningsområdet!
Var med och bidra med nyckeltal från din kommun till Nya Gatustatistik i Kolada. Inmatningen pågår fram till 30 april 2021.

Anmäl ert intresse till: inmatning@kolada.se
Kontaktperson: Selda Taner SKR, selda.taner@skr.se
 
Nu är anmälan öppen till årets cykelkonferens!
 
I år blir cykelkonferensen digital och anordnas två förmiddagar, den 26 och 27 maj. Årets tema kommer att vara hur cykling kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Ni som deltar kommer att få ta del av insatser som genomförs såväl i Sverige som andra länder, både kopplat till cykelinfrastruktur, mikromobilitet och nya riktlinjer, och även med utblickar till det som har hänt under pandemiåret.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med cykel- och mobilitetsfrågor inom kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering!
Anmälan och mer information finns här
 
Save the date - Trafik- och gatudagarna 2021
 
Digital mötesplats för dig som jobbar med infrastruktur och transporter
Traditionen fortsätter och vi genomför vår årliga konferens den 21-22 oktober 2021.
Boka redan nu in datumen i din kalender för att säkra din plats!
Anmälan och information kommer inom kort.

Kontaktperson: Selda Taner, selda.taner@skr.se
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se