Det ser ut som att Seminariet "Att arbeta med ETIM i RSK-databasen 5/5 är fulltecknad.

Blir det väldigt högt tryck kommer vi så klart att försöka få till ytterliga ett seminarietillfälle.

Det finns ett nytt seminarietillfäll den 19 maj 2021. Anmäl er där i stället.