Nyhetsbrev nr.6 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Missa inte Demokratidagen 2021

Demokratidagen 2021 genomförs digitalt under två halvdagar, i detta extra nyhetsbrev lyfter vi fram våra intressanta plenum pass samt fyra seminarier som har ett tydligt fokus på medborgardialog och samverkan med civilsamhället.

Välkomna!
  • Tid: 14 april 9.00 - 14:00 och 15 april 09:00 - 12.00
  • Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner med intresse
    för medborgardialog och demokratifrågor
  • Kostnad: 2 500 kronor per person inklusive dokumentation.
    Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Anmäl dig här!

Mer info om programmet ser du nedan eller genom att följa denna länk till SKR:s hemsida 
 
OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
Program dag 1 den 14 april start 09.00
 
Demokratidagarna 2021 öppnas
Anders Knape, ordförande SKR

Demokratin 100 år - Så stärker vi demokratin för framtiden
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister
 
09.30-10.15 Vikten av självstyre
Den kommunala självstyrelsen förväntas stärka demokratin genom att frågor avgörs nära de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de själva valt. Vi ser dock allt fler förespråkare för en ökad centralisering inte minst under rådande pandemi där den kommunala sektorn har haft en viktig roll. Ett samtal om motiven för vår decentraliserade samhällsorganisation ur ett demokratiperspektiv samt hur förhållandet mellan stat och kommun fungerar idag och bör utvecklas framöver.
 
Medverkande: Anders Knape, ordförande SKR, Lena Micko, civilminister, Anna Dahlberg, politisk redaktör Expressen, Gissur Erlingsson, biträdande professor Linköpings universitet.
 
10.20-10.50 Potentiella hot mot valet
Riskerna för informationspåverkan och hoten mot valens genomförande bedöms har ökat under de senaste åren. Vid valet 2018 förekom försök att påverka förtroendet för det svenska valsystemet genom bland annat ryktesspridning. Samtidigt var det rekord i antalet överklaganden av valet.
Efter det amerikanska presidentvalet i höstas ifrågasattes valresultatet vilket kan underminera förtroendet för den demokratiska processen. Kan det som skedde i efterdyningarna av det amerikanska valet även inträffa i Sverige och hur stabilt står sig det svenska valsystemet?
 
Medverkande: Anders Knape, ordförande SKR, Ginna Lindberg, utrikeschef Sveriges Radio, Jan Teorell, professor Stockholms universitet, Anna Nyqvist, kanslichef Valmyndigheten, Sebastian Bay, forskare FOI.
 
10.50-11.00 SKR:s demokratiarbete
Lena Langlet, chef för SKR:s Demokratisektion
 
Den 15 april 11.00-12.00
Den kommunala rösträtten - demokratins genombrott och livsnerv
Gunnar Wetterberg, historiker och författare
 
Seminarier på demokratidagen med fokus på medborgardialog och civilsamhälle 
 
Den 14 april klockan 11.00 − 11.45
C. Medborgardialog om trygghet – allas ansvar
Trygghet är en fråga som de senaste åren tagit en allt större plats i samhällsdebatten. Många har efterfrågat kameror och väktare men dessa åtgärder behöver kompletteras med andra åtgärder och satsningar. Under denna föreläsning resonerar forskaren Hans Abrahamsson kring varför arbete med just trygghetsfrågan är beroende av att inkludera och involvera medborgare. Under seminariet får ni också ta del av erfarenheter av arbete med medborgardialog för att arbeta för ökad trygghet. Inriktat på att skapa ett gemensamt ansvarstagande för tryggheten mellan kommun, polis, fastighetsägare, civilsamhället och inte minst medborgarna.
 
Medverkande: Hans Abrahamsson, forskare från Göteborgs universitet, Martin Sande, senior samtalsledare och grundare Dialogues samt Nils Munthe, SKR.

Den 14 april klockan 13.00 − 13.45
F. Medborgardialog som ett systematiskt arbete
I detta seminarium tar vi upp hur medborgardialogen kan institutionaliseras och bli ett systematiskt arbetssätt som en del av styrning och ledning. Seminariet riktar sig till er som vill komma igång med ett systematiskt arbete kring medborgardialog, från projekt till arbetssätt.
 
Medverkande: Edward Andersson, dialogkonsult samt Nils Munthe och Anders Nordh, SKR.

Den 15 april klockan 09.00 − 09.45
I. Medborgardialog i Åre kommun – hur vill vi leva tillsammans i Mörsil?
Mörsil är en ort i Åre kommun med cirka 900 invånare som tagit emot en stor del av kommunens nyanlända. På senare tid har rykten kopplade till ortens nyanlända invånare spridits på bland annat sociala medier. För att hantera spänningar kring detta och förebygga konflikter har Åre kommun genomfört en omfattande medborgardialog med frågan: Hur vill vi leva tillsammans i Mörsil?
Under seminariet berättar Åre om arbetet och kopplingen till kommunens övergripande satsning på att utveckla demokratin.
 
Medverkande: Peter Jansson, Helena Lindahl och Hanna Moback, Åre Kommun, Martin Sande, Dialogues, och Nils Munthe, SKR.

Den 15 april klockan 10.00 − 10.45
L. Efter IOP, hur samverkar vi nu med civilsamhället?
IOP fick ett stort genomslag hos kommuner och regioner som ville utveckla sin samverkan med civilsamhället. Men hur ser det arbetet ut nu efter att Utredningen om idéburna aktörer i välfärden hunnit landa? Under detta seminarium får vi lyssna till medlemmar som ytterligare utveckla samarbetet med civilsamhället i frågor som rör samhällsutvecklingen.
Medverkande: Annica Rosbring, Stockholms stad, Carola Gunnarsson, v ordf SKR och Malin Svanberg, SKR.
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se