Annons
 
Vecka 14

6 april 2021

Hur vill skolledarna själva förbättra sin arbetsmiljö och hälsa? I nyhetsbrevet kan du ta del av några av slutsatserna i den sista rapporten i ett forskningsprojekt om skolledares arbetsmiljö. Förslagen på åtgärder som presenteras är baserade på intervjuer med rektorer. Läs mer i nyhetsbrevet nedan.

Missa inte vår intervju med forskaren Annika Agélii Genlott, vars avhandling om lärarfortbildningens betydelse vid digitaliseringen i skolan nyligen utsågs till lärarpanelens favorit. Intervjun är hämtad från senaste numret av forskningsmagasinet Skolporten.

God läsning!John Miller, Redaktör politik & skola
Följ mig gärna på Twitter: @mr_john_miller
 

 
Skolor öppnar efter påsk trots ökad smitta
 
Efter påsklovet ska många elever återvända till skolan – samtidigt som smittan ökar snabbt bland ungdomar. Förra veckan stod personer mellan 10-19 år för näst flest coronafall av alla. 
Expressen
Så vill skolledarna att arbetsmiljön förbättras
 
I rapporten föreslås åtgärder för att förbättra skolledares arbetsmiljö. Det är intervjuer med de deltagande skolledarna som ligger till grund för förslagen. Forskarna bedömer att förslagen kan främja skolledares hälsa och förbättra förutsättningarna för ledarrollen, vilket i sin tur kan gynna anställda och elever. 
Lärarförbundet
 
Skolportens favorit: Fortbildning viktigt vid digitalisering
 

Förbättrad undervisning och ökat lärande. Det är ofta målbilden med skolans digitalisering. Men för att nå dit krävs det kontinuerlig och långsiktig fortbildning av lärarna, visar en ny avhandling av Annika Agélii Genlott, som nu valts till Skolportens favorit.
Skolporten
Ny enkät om skolledares rädsla för anmälan
 
Drygt 70 procent av skolledarna i grundskolan anser att de dokumenterar mer än de annars skulle ha gjort på grund av risken att bli anmäld till Skolinspektionen. Det visar en enkät från Lärarförbundet skolledare. Det är siffror som sätter Skolinspektionens funktion i fokus.
Chef & Ledarskap
Stor covid-oro bland lärare visar undersökning
 
Stor oro, bristande åtgärder från arbetsgivaren och svårigheter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i skolan. Det är många lärares vardag, enligt en ny Sifo-undersökning från Lärarförbundet.
Läraren
Arbetsbelastning, smittspridning och oro – en nulägesrapport från svenska skolor. (pdf)
Lärarförbundet
Vuxenutbildning - ny webbkonferens i november!
 
Vuxenutbildning - ny webbkonferens i november!
Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom vuxenutbildningen. Ta bl.a. del av föreläsningar om tydliggörande pedagogik, estetiska lärprocesser samt språkutvecklande arbetssätt - i mötet med vuxna elever.
Läs mer och boka plats
Om sextrakasserier i skolan
 
Skolan genererar tre gånger så många anmälningar om sexuella trakasserier som andra delar av samhället. ”Det gäller framförallt grundskolan”, säger Martin Snygg Söder, Diskrimineringsombudsmannen.
Läraren
Lärarfacken och SKR inte överens om ett nytt avtal
 
Trots månader av förhandlingar är lärarfacken och SKR inte överens om ett nytt avtal på det kommunala området. Det nuvarande avtalet förlängs därför temporärt.
Skolvärlden
Betyg i årskurs 4 väcker starka känslor
 
Ekot har läst den forskningsrapport som ska ligga till grund för Skolverkets utvärdering av försöksverksamheten med betyg i årskurs 4. Betyg väcker starka känslor hos elever och kan leda till ett fokus på bedömningar som handlar om att mäta resultat, snarare än att öka kunskapen.
Sveriges Radio
Konferens om matematik för gymnasiet
 
Konferens om matematik för gymnasiet
Välkommen till Skolportens webbkonferens för sig som undervisar i matematik på gymnasiet och vux. Här presenterar vi den senaste forskningen och ger praktiska verktyg för undervisningen, välkommen!
Läs mer och boka plats
Barn till utlandsfödda får färre adhd-diagnoser
 
Adhd-diagnos ställs bara hälften så ofta på barn med två utlandsfödda föräldrar som på barn med föräldrar födda i Sverige, visar Socialstyrelsens siffror. En missad diagnos kan leda till stora problem med skolan och öka risken för kriminalitet och missbruk, menar experter.
SVT Nyheter Väst
Adhd-skam bland utlandsfödda slår hårt mot barnen, menar rektor Sargon El Khouri.
SVT Nyheter Väst
”Nästan inga lärare får skaffa de läroböcker eleverna behöver”
 
Olikvärdigheten vad gäller tillgången till läroböcker blir så mycket allvarligare under pandemin när 100 000-tals unga har varit mer hänvisade till läromedel när deras högstadier och gymnasier varit stängda, skriver Per Kornhall, ordförande i Läromedelsförfattarna.
Dagens Nyheter
Annons
Läs mer här
Nu startar Ifous ett FoU-program som vill fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov.
Läs mer här
Forskning och Utveckling
 
Vilka 10 pedagogiska avhandlingar blev mest klickade på Skolporten.se under det föregående året? Här kan du ta del av 2020 års lista!
Skolporten
Elevernas förståelse om kemiska bindningar ökade när den teoretiska undervisningen varvades med kortare experiment. Det visar kemilärarna Anna Stiby och Daina Lezdins på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de utvecklat sin undervisning.
Skolporten
Elevernas förståelse om kemiska bindningar ökade när den teoretiska undervisningen varvades med kortare experiment. Det visar kemilärarna Anna Stiby och Daina Lezdins på Nacka gymnasium som skrivit en artikel om hur de utvecklat sin undervisning.
Skolporten
Polisen inleder en brottsförebyggande satsning för att öka kunskapen om sexualbrott mot barn och ungdomar på nätet. Satsningen bygger på att ge skolan, föräldrar och barn olika verktyg för en tryggare tillvaro på nätet.
Polisen.se
I denna systematiska översikt sammanställs forskning om undervisning i naturvetenskap i förskolan. Den kan bidra till att forskningsresultat i större utsträckning blir en del av förskolans praktik, och anknyter därmed till skollagens skrivningar om att utbildningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund.
Skolforskningsinstitutet
 
Skolportens magasin
nr 2/2021 – ute nu!


INTERVJU
: Läraren, författaren och numera också lärarutbildaren Jenny Edvardsson pratar sig ständigt varm för mer läsning i skolan. 

TEMA: Skolmisslyckanden. Vad ligger bakom att så många elever inte klarar skolan? Bristande motivation räcker inte som förklaring. Orsakerna är komplexa, menar experterna.

LEDARSKAP: Så kan behörighetsproblemet i grundskolan lösas.

Läs mer och prenumerera här!