Ett urval av utbildningsnämndens ärenden i mars
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 23 mars 2021.
 
Nio av tio fick plats på sitt förstahandsval i skolvalet
 
I skolvalet 2021 fick 91 procent av de sökande placering på den skola de valt i första hand. Utbildningsnämndens mål är att 90 procent ska få sitt förstahandsval, vilket nåddes. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 87 procent jämfört med förra året.
 
Fördjupad analys av elevresulaten 2019-2020
 
Utbildningsenheten har sammanställt en fördjupad analys av elevernas kunskapsresultat i grundskolan och gymnasieskolan läsåret 2019-2020. Jämförelse görs i olika perspektiv av Nackas, Stockholms läns och rikets genomsnittliga resultat. Jämförelser görs även över tid, mellan skolor och elevgrupper.
 
Bättre språkutveckling - så här arbetar Nackas förskolor
 
Inköp av litteratur, inköp av digitala hjälpmedel och kompetensutveckling av personal är de vanligaste insatserna på de förskolor som valt att ta del av statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan.
 
Nackas yttrande över betänkandet "Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska"
 
Den statliga utredningen Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67), har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Här kan du läsa utbildningsnämndens förslag till yttrande över betänkandet.
 
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se