Osunt leverantörsberoende och tre seminarier om leverantörsberoende, att mäta digital mognad och följarskap
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Osunt leverantörsberoende – varför är vi så inlåsta?
 
Vi har arbetat med upphandling och inköp i många år. Oräkneliga gånger har vi sett hur avsaknad av ordentliga förarbeten och långsiktiga strategier skapat stora problem för verksamheterna. Det är tyvärr inte ovanligt att man väntar alldeles för länge med att komma till skott med en ny upphandling. När det väl är dags inser man att man är alldeles för inlåst i den tidigare lösningen med befintlig leverantör, för att en konkurrensutsättning ska kunna göras utan stora ekonomiska och verksamhetsmässiga risker. Att prata om nån slags innovationsmöjlighet i det läget kan kännas nästintill hopplöst!

Problemen med inlåsning, upphandlings- och tekniskskuld uppstår inte omedelbart. Men så småningom, ofta i samband med att det är dags att konkurrensutsätta sin leverantör, inser man hur beroende man gjort sig till leverantören. Nya, spännande och kanske t o m billigare lösningar har dykt upp på marknaden, men nu är det inte lika enkelt att byta. Vi skulle kalla detta ett osunt leverantörsberoende. De finns i alla organisationer, mer eller mindre medvetna.

Så vad kan vi göra åt det? Jo, vi ska tänka försörjningsstrategiskt. Lösningen finns i det långsiktiga strategiarbetet som möjliggör god konkurrens med marknadsmässiga villkor och löser behovet, skapar möjlighet till interoperabilitet och användande av data på riktigt. Fundera över hur ni vill att ert system av it-lösningar, datahantering och utveckling i övrigt ska se ut på sikt. Besluta er för en riktning där ni möjliggör för bästa utväxlingen och försörjningen av era behov, oavsett om det rör den egna kompetensen eller sådant som marknaden ska leverera till er!

Eva-Lotta Löwstedt, vd för SKL Kommentus (inom kort Adda)
Klara Diskay, senior affärsrådgivare, AffärsConcept
 
Seminarier i april
 
 
Osunt leverantörsberoende, försörjningsberedskap i en digital tid
I många sammanhang jobbar vi i partnerskap i värdekedjor. Men vad händer när vi blir beroende av våra leverantörer, inte minst i kriser och osäkerhet. Vi fördjupar oss i den problematiken tillsammans med väldigt kompetenta gäster!
Tid: 16 april, kl 9:00-10:30
Anmälan - Osunt leverantörsberoende
 
Mäta för att skapa förflyttning - prioritera genom digital mognad
Har din organisation förutsättningar att dra nytta av smarta digitala lösningar? Lyssna på hur din organisation kan mäta och göra självskattning för digital mognad, med Johan Magnusson, forskare vid Göteborgs universitet.
 
Följarskap som innovationsstrategi
Leda eller följa? Vad är egentligen smartast som strategi när vi jobbar med innovation och utveckling. Någonting vi pratar alltför sällan om är följarskap.
Tid: 29 april, kl 9:00-10:30
Anmälan - Följarskap som innovationsstrategi
 
Offentliga Rummet Play
 
Välkommen till offentliga rummet play! Här delar vi erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt.
Offentliga Rummet Play
 
 
Följ Offentliga Rummet på sociala medier
 
 
Redaktör
Martin Stockenstrand
martin.stockenstrand@skr.se
08-452 70 00