Vecka 13

30 mars 2021

Vi säger stort grattis till Kristina Walldén Hillström vars avhandling om digital kunskap i förskolan är förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb. Hon hoppas att avhandlingen kan bli ett stöd för att diskutera både teori och praktik i förskolans digitala undervisning. Missa inte vår intervju med forskaren!

Vänliga häsningarJohn Miller, Redaktör politik & skola
Följ mig gärna på Twitter: @mr_john_miller
 
 

 
Distansundervisningen i gymnasiet upphör
 
Distansundervisningen på gymnasiet upphör. Men är smittläget allvarligt lokalt kan undervisning på distans vara kvar.
Sveriges Radio
Regeringen lyfter rekommendationen om fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna. Med hänvisning till smittspridningssituationen är såväl elever, läkare som företrädare för skolledarfack kritiska.
Sveriges Radio
Det är svårt att se logiken i regeringens beslut att slopa distansundervisningen i gymnasiet, samtidigt som den brittiska smittan ökar i landet, särskilt bland unga. Hur hänger det ihop, frågar sig Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.
Sveriges Skolledarförbund
Forskning om digital kunskap i förskolan blev mest lästa avhandling 2020
 
Skolporten
Med stor uppfinningsrikedom skapar pedagoger och barn tillsammans adekvat digital kompetens i förskolan. Kristina Walldén Hillströms avhandling blev den mest lästa på Skolporten.se under år 2020.
Skolporten
Andelen behöriga grundskolelärare ökar
 
Efter en flerårig negativ trend ökar nu andelen behöriga lärare i grundskolan något. Men i fristående skolor är fortfarande nästan 40 procent av lärarna obehöriga.
Aftonbladet
Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21. (pdf)
Skolverket
Många lärare får inte den fortbildning de behöver
 
Svenska lärare får inte den fortbildning som de behöver och som de har rätt till enligt avtal mellan fack och arbetsgivare. De deltar dessutom i kompetensutveckling i betydligt mindre utsträckning än många av sina kollegor i jämförbara länder.
Skolvärlden
Specialpedagogik i grundskolan - ny konferens i maj!
 
Specialpedagogik i grundskolan - ny konferens i maj!
Ta del av föreläsningar om bl.a. engelskundervisning för elever med dyslexi och språkstörning, digitala verktyg för tillgänglig lärmiljö i matematik och hur lärmiljön i idrott kan anpassas för elever med npf. Välkommen!
Läs mer och boka plats
SKR: Allt fler tar gymnasieexamen
 
Allt fler elever på nationella program tar examen inom 3 år i gymnasieskolan, visar Öppna jämförelser för läsåret 2019/20. Samtidigt lämnar mer än var fjärde elev gymnasieskolan utan examen.
SKR
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.
SKR
Farlig luft vid många förskolor
 
Små barn är extra känsliga för luftföroreningar. Trots det saknas riktlinjer för övervakning av luftkvaliteten vid Sveriges förskolor – och en ny studie visar att kommunerna oftast inte vet hur höga halterna egentligen är.
Förskolan
Mer undervisningstid till SO och NO i grundskolan
 
Elevens val bör tas bort så att de samhälls- och naturorienterande ämnena får mer undervisningstid. Det föreslår Skolverket i den översyn av timplanerna som myndigheten lämnade över till regeringen igår Förslaget gäller grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.
Skolverket
Allt fler friskoleelever trots hård friskoledebatt
 
I en ny statistiksammanställning framgår att antalet elever i friskolor fortsätter att öka. Drygt 384 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är 8 000 fler än föregående år.
Friskolornas riksförbund
Friskolornas riks­förbunds fakta och statistik om friskolors elever, studieresultat, personal och ekonomi. (pdf)
Friskolornas riksförbund
Källkritik i fokus - ny fortbildning i april/maj!
 
Källkritik i fokus - ny fortbildning i april/maj!
Välkommen till Skolportens konferens för dig som vill fördjupa dig i källkritik och MIK på alla stadier. Vi presenterar den senaste forskningen och aktuella vinklar för att utveckla ditt och elevernas källkritiska förhållningssätt.
Läs mer och boka plats
Om hot och våld i skolan
 
Anmälningar om hot och våld i skolan ökar kraftigt i Östergötland. Flera skolor har satt in väktare för att komma tillrätta med problemen. ”Det skapar trygghet för både lärare och elever”, säger huvudskyddsombudet Magnus Henell.
Skolvärlden
Hot och våld i länets skolor har mer än fördubblats de senaste fem åren. Det visar statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram åt P4 Östergötland.
P4 Östergötland
Som en konsekvens av ett ökat hot och våld på länets skolor har en skola i Norrköpings kommun behövt sätta in väktare och polis för att skapa lugn. En oroande utveckling säger Kikki Liljeblad (S).
P4 Östergötland
Väggagymasiet i Karlshamn har haft flera hotfulla situationer. Skolan har nu beslutat att låsa entrédörrarna och införa ett passersystem. Den utökade säkerhetsåtgärden är planerad att vara på plats under höstterminen.
SVT Nyheter Blekinge
Dörrarna är låsta och det är passerkort som gäller för att ta sig in. Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby höjde säkerheten för flera år sedan.
SVT Nyheter Blekinge
"Använd Skol­inspektionens pengar bättre"
 
Låt Arbetsmiljöverket granska hur arbetsgivarna tar ansvar för rektorers arbetsmiljö, skriver Ann-Charlott Gavelin Rydman, Lärarförbundet skolledare.
Chef & Ledarskap
Annons
Läs mer här
Nu startar Ifous ett FoU-program som vill fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövas erfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i den egna verksamheten och de egna elevernas behov.
Läs mer här
 
Rekordmånga söker stöd mot hedersförtryck
 
Rekordmånga barn och unga har hört av sig till Rädda barnens stödchatt för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen pekar ut den isolering som pandemin inneburit som en av förklaringarna till ökningen. I en ny rapport har Rädda barnen sammanställt några av vittnesmålen.
Sveriges Television
Allt jag inte får göra - unga om hedersrelaterat våld och förtryck. (pdf)
Rädda Barnen
Forskning och Utveckling
 
 
Skolporten
Skolans sex- och samlevnadsundervisning är inte anpassad efter ungdomars behov. Elever tycker att lärarna är dåligt uppdaterade och fokuserar på det negativa. Det visar Brian Unis som undersökt ungas behov av stöd i relation till sexuell hälsa.
Skolporten
Bygg en organisation där lärarna själva tar huvudansvaret för undervisningsutvecklingen, säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling”. Kvaliteten på undervisningen skulle höjas om skolan blev bättre på att identifiera områden där undervisningen inte ger ett lärande för eleverna.
Chef & Ledarskap
Ju mer ”språktung” skolan har blivit, desto större problem får elever med språkstörning – även i det sociala samspelet. Det är lätt att tolka svårigheterna som dyslexi eller lägre intelligens, men det här något annat. Och väldigt vanligt. (betalvägg)
Svenska Dagbladet
För att hantera lärarbristen vill regeringen både öka kvaliteten i utbildningarna och skapa fler och kortare vägar in i läraryrket. Tyvärr riskerar förslaget om en kraftigt förkortad utbildning att göra det omöjligt att upprätthålla kvaliteten i lärarutbildningarna, skriver företrädare för Lärarutbildningskonventet.
Skola och samhälle