200 miljoner för jobb till unga
 
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 200 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar.
Jobb till unga
 
Mer från SKR
 
 
Risk för ökad administration för SFI
SKR menar att utredningen om svenska för invandrare innehåller flera bra förslag. Men det finns samtidigt tydliga risker för ökad administrativ börda för huvudmännen.
Utredning om sfi
Viktigt steg för Arbetsförmedlingens lokala närvaro
Arbetsförmedlingen kan stärka lokala närvaron genom att verka från kommunernas lokaler. Nu finns en checklista, framtagen av SKR och Arbetsförmedlingen, som gör det lättare att gå vidare och teckna lokala avtal. 
Lokal närvaro
SKR startar arbete med att utveckla kundgrupper 
Nu startar SKR ett arbete med att utveckla kundgrupper inom ekonomiskt bistånd för att rusta kommuner i dialogen med verksamhetssystems-leverantörer, för att skapa en enklare och snabbare utveckling av automatiserade processer.
Kundgrupper
Överenskommelse för att fler ska klara gymnasiet
Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om delfinansiering av projektet Uppdrag fullföljd utbildning som syftar till att öka andelen ungdomar med fullföljda gymnasiestudier. 
Uppdrag fullföljd utbildning
 
Nytt från omvärlden
 
 
Kontrollera Skatteverkets uppgifter om deklarationer i SSBTEK
Uppgifter om deklaration och skatteåterbäring finns att se via SSBTEK. Ett smittsäkert arbetssätt då sökande klienter inte behöver köa hos Servicekontor som även spar tid i handläggningen.
Lathund för att bedöma rätten till A-kassa
Alfa- kassan har publicerat en lathund på sin hemsida som ska förenkla att bedöma vem som har rätt till a-kassa. Den kan även underlätta vid bedömning och rådgivning av försörjningsstöd om en klient ska anvisas att söka a-kassa eller ej.
Alfa-kassan
 
Webbsändningar
 
 
Agenda för arbete
Den 28 april klockan 10.30 sänds nästa Agenda för arbete. En webbsändning med nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning.
Agenda för arbete
Agenda för integration 
Den 28 april klockan 09.00 sänds nästa Agenda för integration. Webbsändning med de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och goda exempel från kommuner på temat asylmottagande, integration och etablering.
Agenda för integration
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs

Ansvarig utgivare
Roy Melchert
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se