Rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan upphör
 
Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Myndigheten fattar beslutet med anledning av de negativa konsekvenser som långvarig distansundervisning har gett i form av ökad psykisk ohälsa bland elever och sämre möjligheter till kunskapsinhämtning. Fortfarande finns möjlighet för huvudmännen att förlägga undervisning på distans, bl.a. för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken.
 

Antigentester kan förebygga smittspridning i skolan
Enligt Folkhälsohälsomyndighetens strategi för testning mot covid-19 kan användandet av antigentester vara ett av flera verktyg för att förebygga smittspridning i skolan. En uppdaterad vägledning om antigentester väntas komma inom två veckor. På SKL Kommentus pågår förnärvarande arbete med upphandling av sådana tester. Kommuner och regioner som vill använda ramavtalet behöver anmäla sig senast den 29 mars. Målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal klart i början av juni 2021.
 
 
Skolriksdagen 26-27 april
 
Snart är det dags för Skolriksdag 2021 och här är några smakprov från programmet: Annika Wallenskog, SKR och Annika Sundén från Arbetsförmedlingen talar om pandemins effekter för välfärden och arbetsmarknaden. Thomas Persson, regeringens utredare, presenterar arbetet med utredningen om statligt huvudmannaskap för skolan. Du får även lyssna till Olof Wretlings uppskattade föreläsning ”Diagnoserna i mitt liv”. Nytt för i år är möjligheten att ta del av samtliga seminarier två veckor efter konferensen. Anmäl dig idag!
 
Fler tar gymnasieexamen men många utmaningar kvarstår
 
Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021 visar resultat för läsåret 2019/20. Trots att fler elever på nationella program tar examen inom tre år består utmaningarna att få fler elever att fullfölja sin utbildning. SKR och regeringen har nyligen tecknat en överenskommelse om att stödja landets huvudmän för att få fler att fullfölja gymnasieskolan.
 
 
Utbildning med digital vinkel: Att leda användarcentrerad utveckling i skolan
 
Nu erbjuder SKR huvudmän möjligheten att från grunden lära sig att utforma effektiva tjänster, produkter och processer utifrån användarnas behov. Temat är Skolans utveckling med digitalisering som möjliggörare. Utbildningen består dels av en grundkurs, dels av att med coachstöd på hemmaplan lösa en egen vald utmaning med koppling till den nationella digitaliseringsstrategin. Arbetet sker i team om 2-4 personer från respektive huvudman. Utbildningen pågår september 2021 – april 2022.
 
 
Webbutbildning: Analysera förskola och skolresultat med Kolada
 
Sveriges Kommuner och Regioner och Rådet för främjande av kommunala analyser erbjuder en utbildning för dig som vill arbeta med jämförelser och analyser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Utbildningen äger rum under tre halvdagar våren 2021. Deltagarna har möjlighet till stöd och coachning mellan tilfällena. 
 
 
Aktuella webbsändningar på skr.se
 

14 april: Fånga upp och förebygga utmattning och PTSD 
SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett kostnadsfritt webbseminarium om utmattning och PTSD med anledning av ökat behov och förändrade förutsättningar under pandemin. 
 
 
 
5 maj: Vägen tillbaka eller "det nya normala"?
 
SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett  kostnadsfritt webbseminarium som fokuserar på tiden efter pandemin. Vad händer när vi återgår till ”det nya normala”?
 
 
Rektors första hundra dagar: Nu uppdaterat med fritidshem
 
Den digitala verktygslådan En rektors första hundra dagar är ett operativt stödmaterial för nya skolledare. SKR har tagit fram verktygslådan i samarbete med föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun samt Lärarförbundets skolledare. Nu har stödet kompletterats med området fritidshem.
 
 
Generation Pep Förskola
 
Den icke-vinstdrivande organisationen Generation Pep arbetar för att alla barn och unga ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. De har nu tagit fram ett kostnadsfritt stöd för att på ett systematiskt sätt stötta förskolor som vill arbeta mer med rörelse och hälsosam mat som en del av förskolans verksamhet.
 
Låt Eleverna upptäcka Digifritids med digibingo
 
Inför påsklovet har Digifritids gjort ett bingo. Dela ut till eleverna och se hur många som får bingo! Digifritids.se är en trygg plats för barn 6-12 år som Rädda Barnen tagit fram tillsammans med Generation pep. Där kan barn hitta massor av kostnadsfria  aktiviteter, som ljudböcker, filmer och recept. De kan också få stöd att prata med en trygg vuxen.
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:

Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00